آلمان - مخارج نظامی

Germany Military Expenditure
width
height
Forecast Data Chart

آلمان دولت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 64.50 81.80 54.80 در صد
بودجه دولت 1.70 1.00 1.70 -9.40 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 7.47 4.32 40.63 -58.90 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 163.06 162.25 163.06 94.98 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 43.90 54.70 42.80 در صد
درآمدهای دولت 374.28 400.71 503.44 206.35 EUR - میلیارد
بدهی های دولت 1927156.39 1914050.21 2082420.07 968305.53 EUR - میلیون
هزینه های مالی 366.81 396.38 509.66 222.14 EUR - میلیارد
مخارج نظامی 46192.00 45382.00 63310.00 17551.00 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 99.87
درخواست پناهندگی 8285.00 12050.00 92105.00 1535.00


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - مخارج نظامی.