آلمان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 12313 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-02
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 17900 2019-02
حساب جاری 16300 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 99.2 2019-04
شاخص PMI تولید 44.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 55.6 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-02
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3677 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 745 2018-12
تولید ناخالص ملی 871 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-02
افراد شاغل 45041 2019-02
افراد بیکار 2301 2019-03
تغییر نرخ بیکاری -7 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 5.6 2019-02
هزینه های کار 116 2018-12
بهره وری 99.8 2019-02
پست های خالی شغلی 797 2019-03
دستمزد 3899 2018-09
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.4 2018-12
دستمزد در تولید 115 2019-02
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 76.3 2018-09
استخدام تمام وقت 29972 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10920 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.1 2019-03
قیمت تولید 105 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2019-03
قیمت صادرات 102 2019-02
قیمت واردات 102 2019-02
تورم مواد غذایی 0.5 2019-03
CPI مسکن آب و برق 104 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M1 2189 2019-02
عرضه پول M2 3030 2019-02
عرضه پول M3 3060 2019-02
ترازنامه بانک 7950 2019-01
ذخایر ارزی 178088 2019-03
وام به بخش خصوصی 1477 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1745 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17900 2019-02
حساب جاری 16300 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
صادرات 108800 2019-02
واردات 90900 2019-02
بدهی خارجی 4849468 2018-12
گردش سرمایه 29527 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7488 2019-02
ذخایر طلا 3370 2019-03
تولید نفت خام 38 2018-12
رابطه مبادله 99.8 2019-02
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 37452 2017-12
فروش اسلحه 1653 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 5.87 2018-09
هزینه های دولت 144 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2017-12
درآمدهای دولت 361 2018-09
بدهی های دولت 1771735 2017-09
هزینه های مالی 355 2018-09
درخواست پناهندگی 14530 2019-01
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 99.2 2019-04
شاخص PMI تولید 44.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 55.6 2019-04
پی ام آی مرکب 52.1 2019-04
تولید صنعتی -0.4 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-02
تولید صنعتی -1.7 2019-02
استفاده از ظرفیت 86.3 2019-03
سفارشات کارخانه -4.2 2019-02
میزان سفارشات جدید 101 2019-02
تغییرات موجودی انبار 2.94 2018-12
ورشکستگی 1700 2019-01
سود شرکت سهامی 193 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 3.1 2019-04
تولید خودرو 451400 2019-03
ثبت خودرو 345523 2019-03
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -14.4 2019-02
تولید فولاد 3120 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 403 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 502 2018-12
پس انداز های شخصی 10.9 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 233662 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 2981648 2019-02
نرخ وام بانکی 2.04 2019-02
قیمت گازوئیل 1.57 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.7 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 11.2 2019-02
شاخص مسکن 156 2019-03
جواز ساختمان 23983 2019-01
سفارشات ساخت و ساز 7.4 2018-11
پی ام آی ساخت و ساز 55.6 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 51.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.