آلمان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 11489 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
نرخ تورم 1.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری 13900 2018-12
حساب جاری 21000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.9 2017-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-02
شاخص PMI تولید 47.6 2019-02
شاخص PMI خدمات 55.1 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.8 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3677 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 745 2018-12
تولید ناخالص ملی 871 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
افراد شاغل 44914 2018-12
افراد بیکار 2406 2019-01
تغییر نرخ بیکاری -2 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6 2018-12
هزینه های کار 115 2018-09
بهره وری 97.6 2018-12
پست های خالی شغلی 758 2019-01
دستمزد 3899 2018-09
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.5 2018-09
دستمزد در تولید 186 2018-11
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 76.3 2018-09
استخدام تمام وقت 29972 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10920 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-01
اندازه اصل تورم 1.3 2019-01
قیمت تولید 105 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-01
قیمت صادرات 102 2018-12
قیمت واردات 102 2018-12
تورم مواد غذایی 0.7 2019-01
CPI مسکن آب و برق 104 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M1 2195 2018-12
عرضه پول M2 3022 2018-12
عرضه پول M3 3053 2018-12
ترازنامه بانک 7927 2018-11
ذخایر ارزی 176720 2019-01
وام به بخش خصوصی 1477 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1738 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13900 2018-12
حساب جاری 21000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
صادرات 96100 2018-12
واردات 82100 2018-12
بدهی خارجی 4886438 2018-09
گردش سرمایه 32853 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9053 2018-12
ذخایر طلا 3370 2019-03
تولید نفت خام 41 2018-08
رابطه مبادله 99.71 2018-12
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 37452 2017-12
فروش اسلحه 1653 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.9 2017-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 5.87 2018-09
هزینه های دولت 144 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2017-12
درآمدهای دولت 361 2018-09
بدهی های دولت 1771735 2017-09
هزینه های مالی 355 2018-09
درخواست پناهندگی 13190 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-02
شاخص PMI تولید 47.6 2019-02
شاخص PMI خدمات 55.1 2019-02
پی ام آی مرکب 52.7 2019-02
تولید صنعتی -3.9 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2018-12
تولید صنعتی -4 2018-12
استفاده از ظرفیت 86.3 2019-03
سفارشات کارخانه -1.6 2018-12
میزان سفارشات جدید 106 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2.94 2018-12
ورشکستگی 1694 2018-10
سود شرکت سهامی 192 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -13.4 2019-02
تولید خودرو 367300 2019-01
ثبت خودرو 265702 2019-01
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -8.7 2018-12
تولید فولاد 3230 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.8 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 403 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 497 2018-09
پس انداز های شخصی 10.7 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 233662 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 2960850 2018-12
نرخ وام بانکی 2.06 2018-12
قیمت گازوئیل 1.53 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.5 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.1 2018-12
شاخص مسکن 154 2018-12
جواز ساختمان 22737 2018-11
سفارشات ساخت و ساز 7.4 2018-11
پی ام آی ساخت و ساز 50.7 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 51.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.