آلمان - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Germany GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-02-14 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی 0.6% 1.1% 0.9%
2019-02-22 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 0.6% 1.1% 0.6%
2019-05-15 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی 0.7% 0.6% 0.7%
2019-05-23 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 0.7% 0.6% 0.7%
2019-08-14 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی 0.7%
2019-08-27 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 0.7%
2019-11-14 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی


آلمان تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.00 4.00 -4.50 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 0.60 7.20 -6.80 در صد
تولید ناخالص داخلی 3677.44 3477.80 3890.61 215.02 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747.94 744.78 747.94 507.82 EUR - میلیارد
تولید ناخالص ملی 879.53 870.37 879.53 389.85 EUR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 155.89 154.13 155.89 107.51 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747.19 45923.01 46747.19 19624.75 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229.25 44431.82 45229.25 31287.07 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.44 5.96 7.26 3.20 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.16 45.80 45.80 14.47 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172.51 171.76 181.79 90.56 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143.55 145.45 145.45 50.63 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 120.42 126.54 127.03 53.73 EUR - میلیارد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.