فرانسه - تولید صنعتی (ماهانه)

France Industrial Production MoM
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-05-10 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Mar -0.9% 0.1% -0.5%
2019-06-07 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Apr 0.4% -1.1% 0.3%
2019-07-10 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) May 2.1% 0.5% 0.2%
2019-08-09 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Jun -2.3% 2% -1.4%
2019-09-10 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Jul -2.3%
2019-10-10 06:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Aug
2019-11-08 07:45 AM تولیدات صنعتی (ماهانه) Sep


فرانسه تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 101.00 102.00 124.00 66.00 نقاط شاخص
شاخص PMI تولید 51.00 49.70 58.80 42.70
شاخص PMI خدمات 53.30 52.60 62.90 40.20 نقاط شاخص
پی ام آی مرکب 52.70 51.90 60.30 41.90 نقاط شاخص
تولید صنعتی 0.00 3.90 12.10 -19.50 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30 2.00 4.00 -5.00 در صد
تولید صنعتی -0.60 3.30 68.90 -27.10 در صد
استفاده از ظرفیت 83.40 84.40 90.30 71.40 در صد
میزان سفارشات جدید -12.20 -8.40 26.00 -65.20 نقاط شاخص
ورشکستگی 294.00 278.00 811.00 183.00 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -42.30 -19.50 79.80 -63.90
ثبت خودرو 175708.00 176980.00 248642.00 99444.00
سرعت اینترنت 10756.57 10015.55 10756.57 3070.86 KBps
آدرس های IP 29887339.00 27078127.00 29887339.00 14688459.00 IP
استخراج معدن 2.60 0.30 24.50 -27.50 در صد
تولید فولاد 1310.26 1234.91 2466.00 643.00 هزار تن
تغییرات موجودی انبار 3174.00 4153.00 8645.00 -5676.00 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 78.01 77.40 78.01 5.05 امتیاز
رتبه رقابتی 17.00 18.00 23.00 15.00
تولید خودرو 2269600.00 2227000.00 3701870.00 1740220.00 واحد
آسانی کسب و کار 32.00 31.00 38.00 26.00
تولید الکتریسیته 42424.00 45985.00 61424.00 31896.00 گیگاوات ساعت
شاخص فساد مالی 72.00 70.00 75.00 63.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 21.00 23.00 26.00 18.00


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فرانسه - تولید صنعتی (ماهانه).