فرانسه

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 5570 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
نرخ تورم 1.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -4002 2019-02
حساب جاری -778 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 49.6 2019-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2582 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 573345 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132308 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7828 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58030 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 292497 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22971 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12532 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
افراد شاغل 28209 2018-12
افراد بیکار 3383 2019-03
نرخ اشتغال 66.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-02
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 103 2018-12
پست های خالی شغلی 260 2019-02
دستمزد 2998 2015-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.4 2018-06
دستمزد در تولید 102 2018-12
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-09
استخدام تمام وقت 22172 2018-09
اشتغال دولتی 5783 2018-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -6.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2780 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25245 2018-12
صورت پرداخت های خصوصی 19462 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4711 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.5 2019-03
قیمت تولید 104 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-02
قیمت صادرات 116 2019-02
قیمت واردات 102 2019-02
تورم مواد غذایی 2.5 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M1 1310782 2019-02
عرضه پول M2 2176572 2019-02
عرضه پول M3 2578634 2019-02
ترازنامه بانک 9363857 2019-02
ذخایر ارزی 157 2019-03
وام به بخش خصوصی 2492139 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 1128701 2019-02
میزان رشد وام 6.06 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4002 2019-02
حساب جاری -778 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 42858 2019-02
واردات 46859 2019-02
بدهی خارجی 5157170 2018-06
رابطه مبادله 114 2019-02
گردش سرمایه -7227 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3837 2019-02
حواله 43 2018-11
ذخایر طلا 2436 2019-03
تولید نفت خام 15 2018-12
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 2810 2019-02
ورود توریست 82600 2016-12
فروش اسلحه 2162 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -36.9 2019-02
هزینه های دولت 136594 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 2017-12
درآمدهای دولت 36.65 2019-02
بدهی های دولت 2322 2018-09
هزینه های مالی 64.09 2019-02
درخواست پناهندگی 9800 2018-11
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 49.6 2019-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2019-04
پی ام آی مرکب 50 2019-04
تولید صنعتی 0.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-02
تولید صنعتی 2.8 2019-02
استفاده از ظرفیت 85 2019-03
میزان سفارشات جدید -12.6 2019-02
ورشکستگی 313 2019-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.6 2019-04
ثبت خودرو 179002 2019-03
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2227000 2017-12
تغییرات موجودی انبار 2808 2018-12
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 53011 2019-02
استخراج معدن 6.5 2019-02
تولید فولاد 1248 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 308679 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 362599 2018-12
پس انداز های شخصی 15.25 2018-12
نرخ وام بانکی 1.73 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1404757 2019-02
قیمت گازوئیل 1.74 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.5 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی -0.4 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.4 2019-02
شاخص مسکن 108 2018-12
جواز ساختمان 30900 2019-02
پی ام آی ساخت و ساز 49 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 27500 2019-02
فروش خانه جدید 31625 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.