فرانسه

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 5636 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -5019 2019-08
حساب جاری -2487 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-09
شاخص PMI تولید 50.1 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-08
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 578492 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134458 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8436 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28296 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57182 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295995 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23088 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12176 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 28383 2019-06
افراد بیکار 3373 2019-08
نرخ اشتغال 66 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 19.2 2019-08
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 104 2019-06
پست های خالی شغلی 323 2019-07
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.5 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-06
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
استخدام تمام وقت 22139 2019-06
اشتغال دولتی 5805 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -20.1 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 72 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2783 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25396 2019-06
صورت پرداخت های خصوصی 19591 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4668 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.9 2019-09
قیمت تولید 102 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2019-08
قیمت صادرات 116 2019-07
قیمت واردات 101 2019-07
تورم مواد غذایی 2.1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 106 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M1 1398928 2019-07
عرضه پول M2 2279384 2019-07
عرضه پول M3 2680407 2019-07
ترازنامه بانک 9967149 2019-08
ذخایر ارزی 178 2019-09
وام به بخش خصوصی 2565106 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 1161414 2019-07
میزان رشد وام 5.65 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5019 2019-08
حساب جاری -2487 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 42818 2019-08
واردات 47836 2019-08
بدهی خارجی 5685844 2019-06
رابطه مبادله 115 2019-07
گردش سرمایه -4787 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1819 2019-08
حواله 72 2019-08
ذخایر طلا 2436 2019-09
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 7382 2019-08
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -123 2019-08
هزینه های دولت 136971 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 181 2019-08
بدهی های دولت 2375 2019-06
هزینه های مالی 273 2019-08
درخواست پناهندگی 11080 2019-07
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-09
شاخص PMI تولید 50.1 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-09
پی ام آی مرکب 50.8 2019-09
تولید صنعتی -1.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2019-08
تولید صنعتی -1.6 2019-08
استفاده از ظرفیت 83.4 2019-09
میزان سفارشات جدید -11 2019-09
ورشکستگی 272 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -21.2 2019-10
ثبت خودرو 179523 2019-09
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3286 2019-06
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 39804 2019-08
استخراج معدن -3.1 2019-08
تولید فولاد 1050 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-08
هزینه های مصرف کننده 311496 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 365896 2019-06
پس انداز های شخصی 14.94 2019-06
نرخ وام بانکی 1.75 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1450457 2019-08
قیمت گازوئیل 1.7 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.2 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی 0 2019-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 2019-08
شاخص مسکن 110 2019-06
جواز ساختمان 30000 2019-08
پی ام آی ساخت و ساز 51.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 16300 2019-08
فروش خانه جدید 33922 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.