فرانسه

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 5868 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-09
نرخ بیکاری 8.6 2019-09
نرخ تورم 1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری -4730 2019-10
حساب جاری -2426 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-11
شاخص PMI تولید 51.7 2019-11
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-10
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580160 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136712 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8221 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28518 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56815 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 297682 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23135 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12083 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2019-09
افراد شاغل 28438 2019-09
افراد بیکار 3331 2019-10
نرخ اشتغال 65.2 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 19 2019-10
هزینه های کار 103 2019-09
بهره وری 104 2019-09
پست های خالی شغلی 283 2019-10
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.5 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-06
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
استخدام تمام وقت 22139 2019-06
اشتغال دولتی 5805 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 4 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2783 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25396 2019-06
صورت پرداخت های خصوصی 19648 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4668 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-10
اندازه اصل تورم 1 2019-10
قیمت تولید 102 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2019-10
قیمت صادرات 116 2019-09
قیمت واردات 101 2019-09
تورم مواد غذایی 1.8 2019-10
CPI مسکن آب و برق 106 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-11
عرضه پول M1 1403744 2019-09
عرضه پول M2 2299736 2019-09
عرضه پول M3 2687155 2019-09
ترازنامه بانک 9903392 2019-10
ذخایر ارزی 177 2019-10
وام به بخش خصوصی 2590030 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1109138 2019-10
میزان رشد وام 6.27 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4730 2019-10
حساب جاری -2426 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 43005 2019-10
واردات 47735 2019-10
بدهی خارجی 5685844 2019-06
رابطه مبادله 115 2019-09
گردش سرمایه 11517 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2368 2019-10
حواله 72 2019-09
ذخایر طلا 2436 2019-12
شاخص تروریسم 5.01 2018-12
درآمد گردشگری 5992 2019-09
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -108 2019-10
هزینه های دولت 137994 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 213 2019-09
بدهی های دولت 2375 2019-06
هزینه های مالی 299 2019-09
درخواست پناهندگی 9785 2019-08
ارزیابی اعتبار 92 2019-12
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-11
شاخص PMI تولید 51.7 2019-11
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-11
پی ام آی مرکب 52.1 2019-11
تولید صنعتی 0.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-09
تولید صنعتی 0.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 83.2 2019-12
میزان سفارشات جدید -14.3 2019-11
ورشکستگی 253 2019-07
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.8 2019-11
ثبت خودرو 178202 2019-10
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2537 2019-09
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 39844 2019-09
استخراج معدن -2.7 2019-09
تولید فولاد 1170 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 312820 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 367412 2019-09
پس انداز های شخصی 14.78 2019-09
نرخ وام بانکی 1.68 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1467870 2019-10
قیمت گازوئیل 1.72 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.2 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 95.88 2018-12
هزینه های شخصی 0.2 2019-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.8 2019-09
شاخص مسکن 110 2019-06
جواز ساختمان 45700 2019-10
پی ام آی ساخت و ساز 50.5 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 37400 2019-10
فروش خانه جدید 27886 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.