فرانسه

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 5391 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
نرخ تورم 0.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -4981 2019-04
حساب جاری -846 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 104 2019-05
شاخص PMI تولید 50.6 2019-05
شاخص PMI خدمات 51.5 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2582 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 576535 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133186 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8358 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28008 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57379 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 294856 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22521 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12148 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
افراد شاغل 28258 2019-03
افراد بیکار 3373 2019-04
نرخ اشتغال 66.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-04
هزینه های کار 108 2019-03
بهره وری 104 2019-03
پست های خالی شغلی 294 2019-03
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.2 2018-12
دستمزد در تولید 102 2018-12
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-03
استخدام تمام وقت 21820 2019-03
اشتغال دولتی 5792 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -9.7 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2781 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25330 2019-03
صورت پرداخت های خصوصی 19538 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4755 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 0.5 2019-05
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2019-04
قیمت صادرات 116 2019-03
قیمت واردات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 2.3 2019-05
CPI مسکن آب و برق 105 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-05
عرضه پول M1 1351685 2019-04
عرضه پول M2 2228717 2019-04
عرضه پول M3 2637974 2019-04
ترازنامه بانک 9594382 2019-04
ذخایر ارزی 160 2019-05
وام به بخش خصوصی 2535799 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 1105815 2019-04
میزان رشد وام 5.93 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4981 2019-04
حساب جاری -846 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 42308 2019-04
واردات 47288 2019-04
بدهی خارجی 5104284 2018-12
رابطه مبادله 114 2019-03
گردش سرمایه -15218 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4074 2019-04
حواله 43 2019-03
ذخایر طلا 2436 2019-06
تولید نفت خام 16 2019-02
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 5235 2019-04
ورود توریست 86900 2017-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -67.2 2019-04
هزینه های دولت 136607 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 88.72 2019-04
بدهی های دولت 2315 2018-12
هزینه های مالی 135 2019-04
درخواست پناهندگی 9625 2019-02
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2019-05
شاخص PMI تولید 50.6 2019-05
شاخص PMI خدمات 51.5 2019-05
پی ام آی مرکب 51.2 2019-05
تولید صنعتی 1.1 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-04
تولید صنعتی 0.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 84.4 2019-06
میزان سفارشات جدید -8.4 2019-05
ورشکستگی 312 2019-02
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.2 2019-05
ثبت خودرو 174776 2019-05
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 4160 2019-03
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 53382 2019-03
استخراج معدن -0.8 2019-04
تولید فولاد 1288 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-04
هزینه های مصرف کننده 310707 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 364984 2019-03
پس انداز های شخصی 15.33 2019-03
نرخ وام بانکی 1.73 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 1420470 2019-04
قیمت گازوئیل 1.83 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.1 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی 0.8 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.2 2019-03
شاخص مسکن 108 2018-12
جواز ساختمان 35400 2019-04
پی ام آی ساخت و ساز 50.3 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 30200 2019-04
فروش خانه جدید 30863 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.