فرانسه

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 5301 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.41 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -5187 2019-06
حساب جاری -755 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-07
شاخص PMI تولید 49.7 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.6 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 577905 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134492 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8436 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28319 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57216 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295790 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23004 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12167 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 28258 2019-03
افراد بیکار 3383 2019-06
نرخ اشتغال 66 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-06
هزینه های کار 108 2019-03
بهره وری 104 2019-03
پست های خالی شغلی 273 2019-06
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.8 2019-03
دستمزد در تولید 103 2019-03
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-03
استخدام تمام وقت 21820 2019-03
اشتغال دولتی 5792 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 6.1 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2781 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25330 2019-03
صورت پرداخت های خصوصی 19603 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4755 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-07
اندازه اصل تورم 0.9 2019-07
قیمت تولید 102 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-05
قیمت صادرات 116 2019-05
قیمت واردات 102 2019-05
تورم مواد غذایی 3 2019-07
CPI مسکن آب و برق 106 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.37 2019-07
عرضه پول M1 1358700 2019-05
عرضه پول M2 2231815 2019-05
عرضه پول M3 2633520 2019-05
ترازنامه بانک 9563462 2019-06
ذخایر ارزی 173 2019-07
وام به بخش خصوصی 2524392 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 1111882 2019-06
میزان رشد وام 5.3 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5187 2019-06
حساب جاری -755 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 41908 2019-06
واردات 47095 2019-06
بدهی خارجی 5104284 2018-12
رابطه مبادله 114 2019-05
گردش سرمایه 14376 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2348 2019-06
حواله 43 2019-03
ذخایر طلا 2436 2019-06
تولید نفت خام 15 2019-04
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 6134 2019-06
ورود توریست 86900 2017-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -77.3 2019-06
هزینه های دولت 136911 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 144 2019-06
بدهی های دولت 2315 2018-12
هزینه های مالی 204 2019-06
درخواست پناهندگی 9625 2019-02
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-07
شاخص PMI تولید 49.7 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.6 2019-07
پی ام آی مرکب 51.9 2019-07
تولید صنعتی 0 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-06
تولید صنعتی -0.6 2019-06
استفاده از ظرفیت 83.4 2019-09
میزان سفارشات جدید -12.2 2019-06
ورشکستگی 294 2019-04
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -42.3 2019-08
ثبت خودرو 175708 2019-07
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3174 2019-06
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 42424 2019-06
استخراج معدن 2.6 2019-06
تولید فولاد 1310 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-06
هزینه های مصرف کننده 311327 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 364984 2019-03
پس انداز های شخصی 15.33 2019-03
نرخ وام بانکی 1.74 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1434281 2019-06
قیمت گازوئیل 1.75 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.1 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی -0.1 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.4 2019-06
شاخص مسکن 108 2019-03
جواز ساختمان 39200 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.4 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 35500 2019-06
فروش خانه جدید 30863 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.