فرانسه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 5219.79 4939 4880 4822 4764 4651
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 0.58 0.6 0.63 0.66 0.72
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
نرخ تورم 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -4653.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
حساب جاری -1117.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
اطمینان کسب و کار 103.00 101 99 98 100 105
شاخص PMI تولید 51.40 50.9 51 51.5 52 53.6
شاخص PMI خدمات 49.80 50.1 50.6 51.2 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 89 87 88 91 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 2582.50 2890 2890 2890 2890 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 572804.00 577398 580018 581554 582542 595358
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132317.00 131609 133068 134380 134566 137527
تولید ناخالص داخلی سرانه 42567.74 43200 43200 43200 43200 43600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38605.67 39700 39700 39700 39700 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7826.00 7945 7965 7955 7959 8134
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27883.00 28334 28506 28416 28357 28981
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58059.00 58640 58826 58996 59046 60345
تولید ناخالص داخلی از خدمات 292309.00 293407 295048 296330 297278 303818
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22873.00 23124 23001 23341 23262 23774
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12573.00 12923 12792 12724 12711 12991
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
افراد شاغل 28184.20 28450 28550 28620 28700 29100
افراد بیکار 3419.20 3369 3362 3348 3340 3290
نرخ اشتغال 66.10 65.7 65.8 65.9 66.1 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 3.2 3.2 3.2 3 3
نرخ بیکاری جوانان 21.10 19 18.6 18.2 18 17.6
هزینه های کار 108.20 109 109 110 110 112
بهره وری 118.72 121 122 123 124 127
پست های خالی شغلی 202.50 334 342 326 232 241
دستمزد 2998.00 3440 3440 3440 3440 3520
دستمزد در تولید 102.00 119 119 120 121 123
حداقل دستمزد 1521.22 1521 1521 1521 1521 1650
رشد دستمزد 0.40 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6
جمعیت 67.19 67.55 67.55 67.55 67.43 67.67
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 8.40 17.9 -7.6 -46.2 -4.4 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.30 72.6 72.5 72.5 72.6 72.8
صورت های پرداخت توليد 2772.80 2850 2870 2880 2900 2950
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1840 1840 1840 1840 1890
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1190 1190 1190 1190 1250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25173.60 25280 25340 25400 25450 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19403.90 19530 19580 19610 19650 19790
قسمت مدت زمان اشتغال 4711.00 4880 4880 4890 4890 4930
تغییر اشتغال 0.10 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
اشتغال دولتی 5781.30 5750 5750 5790 5800 5850
استخدام تمام وقت 22172.40 22500 22600 22650 22700 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1750 1750 1750 1750 1830
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3270 3270 3270 3270 3360
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.01 104 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.52 109 105 106 116 121
قیمت مصرف کننده اصلی 102.52 103 103 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
قیمت تولید 103.20 108 104 106 112 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
قیمت صادرات 116.00 116 117 117 118 120
قیمت واردات 100.60 103 104 105 105 107
تورم مواد غذایی 2.70 2.2 2.4 2.3 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 104.59 105 105 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.18 106 108 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
عرضه پول M1 1297180.00 1360000 1390000 1420000 1440000 1590000
عرضه پول M2 2158923.00 2220000 2250000 2290000 2320000 2420000
عرضه پول M3 2542106.00 2620000 2660000 2690000 2740000 2850000
ترازنامه بانک 8809519.00 9450000 9550000 9610000 9650000 9780000
وام به بخش خصوصی 2468806.00 2540000 2580000 2600000 2620000 2860000
میزان رشد وام 6.54 4 3.6 3.4 3.2 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.13 221 221 221 221 217
ترازنامه بانک مرکزی 1092055.00 1320000 1370000 1400000 1450000 1750000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -4653.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
حساب جاری -1117.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
واردات 47105.00 46800 47400 48140 48500 50500
صادرات 42452.00 41600 42600 43240 44360 47150
بدهی خارجی 5157170.00 5110000 5150000 5170000 5190000 5250000
رابطه مبادله 115.31 113 112 111 112 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5192.00 4950 1500 3460 3720 4330
گردش سرمایه 24896.00 -18700 2500 -2200 19100 15100
حواله 43.00 45 45 45 45 45
ذخایر طلا 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
درآمد گردشگری 3418.00 2620 4950 4790 2680 2750
ورود توریست 82600.00 85700 85700 85700 85700 86200
تولید نفت خام 16.00 15 15 15 15 15
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
ارزش بودجه دولت -76.05 -26.8 -58 -73 -64.9 -61.8
هزینه های دولت 136541.00 137473 138234 138513 138862 141917
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50 55.7 55.7 55.7 55.7 55.4
درآمدهای دولت 313.82 85 170 247 322 327
بدهی های دولت 2322.30 2380 2400 2410 2410 2470
هزینه های مالی 390.69 112 228 320 387 389
درخواست پناهندگی 8620.00 7150 5900 6250 7400 5100
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 103.00 101 99 98 100 105
شاخص PMI تولید 51.40 50.9 51 51.5 52 53.6
شاخص PMI خدمات 49.80 50.1 50.6 51.2 52 54
پی ام آی مرکب 49.90 50.2 50.8 51.5 52 53.8
تولید صنعتی -1.40 2.5 2.9 2.5 2.2 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.5 -0.2 0.2 0.6 0.4
تولید صنعتی -1.00 2.4 2.5 2.2 1.9 2.2
استفاده از ظرفیت 85.00 85.7 85.7 85.9 85.9 86
میزان سفارشات جدید -12.60 -6 -4 -7 -8 -10
ورشکستگی 407.00 312 310 295 330 340
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -23.70 4.4 11.5 15.7 19 22
ثبت خودرو 173435.00 192000 186500 191500 195100 199400
استخراج معدن -0.40 3 2.7 2.6 2.5 2.2
تولید فولاد 1132.45 1450 1500 1400 1300 1380
تغییرات موجودی انبار 2577.00 6900 6000 7500 5100 4500
تولید الکتریسیته 56085.00 52700 41500 41500 56200 56800
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 89 87 88 91 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 4.6 4.2 3.8 3.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 308716.00 312350 312981 314260 313964 320871
درآمد قابل تصرف شخص 358295.00 366000 368000 371000 375000 389000
پس انداز های شخصی 14.41 14.7 14.7 14.8 14.8 15.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.10 56 56 56 56 52
بدهی خانوار به درآمد 93.29 84.6 84.6 84.6 84.6 83.5
هزینه های شخصی -1.50 -0.4 -0.3 0.5 0.7 0.6
نرخ وام بانکی 1.70 1.67 1.67 1.72 1.77 1.77
تسهیلات اعتباری خریدار 1398540.00 1490000 1520000 1550000 1590000 1780000
قیمت گازوئیل 1.69 1.67 1.62 1.58 1.54 1.55
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 0.50 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1
شاخص مسکن 108.68 108 109 110 111 115
خانه های مسکونی نوساز 35500.00 39100 37100 37400 47800 50300
نرخ مالکیت مسکن 64.40 63.2 63.2 63.2 63.2 63
فروش خانه جدید 31625.00 32900 34800 32400 38500 40200
پی ام آی ساخت و ساز 49.50 49.4 52.5 53.4 54.2 54
جواز ساختمان 36900.00 47500 46400 49900 50200 55100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.