نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 11.70 2019-03 11.5 11.7 11.5 11.3
کانادا 10.70 2019-03 10.92 10.91 12 11.8
منطقه یورو 16.10 2019-02 15.7 15.5 15.1 14.7
اتحادیه اروپا 14.60 2019-02 13.8 13.6 13.2 13
فرانسه 20.10 2019-02 18.6 18.2 18 18
گرجستان 27.10 2017-12 26 26 26 25
آلمان 5.60 2019-02 6.2 6.3 6.5 6.6
یونان 39.70 2019-01 36.4 35.4 34.4 33.6
ایرلند 13.40 2019-03 13.2 12.5 12.2 12.2
ایتالیا 32.80 2019-02 29.5 28.9 28.4 28
جامائیکا 19.40 2018-09 20 19.3 19.1 19
قزاقستان 3.90 2018-09 4.3 4.2 4.3 4.3
نیوزیلند 14.10 2018-12 12.5 11.5 11.2 11
لهستان 11.30 2019-02 11.6 11.5 11.4 11.5
پرتغال 16.40 2019-02 16.5 16 15.4 15
کره جنوبی 10.90 2019-03 8.8 8.7 8.5 8.6
اسپانیا 32.40 2019-02 30.9 29.8 29.4 29.4
سریلانکا 19.60 2018-09 21.5 21.5 21.5 21
تایوان 12.29 2018-09 11.2 11.8 12.1 12.1
تایلند 5.20 2019-02 4.5 4.5 4.5 4.6
ترکیه 26.70 2019-01 24.5 22.6 25.1 25.5
انگلستان 10.60 2019-01 11.5 11.5 11.5 11.6
ویتنام 6.27 2019-03 7.4 7.07 7.3 7.4


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.