نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
استرالیا 11.90 2019-07 11.7 11.5 11.3 11.2
کانادا 11.40 2019-07 10.92 12 11.8 12
منطقه یورو 15.40 2019-06 15.5 15.1 14.7 14.5
اتحادیه اروپا 14.10 2019-06 13.6 13.2 13 12.7
فرانسه 20.10 2019-06 18.2 18 19.5 19.2
گرجستان 26.60 2018-12 26 26 25 25
آلمان 5.50 2019-06 5.5 5.5 5.4 5.4
یونان 39.60 2019-03 35.4 34.4 33.6 39.3
ایرلند 10.30 2019-07 11.7 11.5 11.5 10.5
ایتالیا 28.10 2019-06 28.9 28.4 28 28
جامائیکا 19.70 2019-03 19.3 19.1 19 19.8
قزاقستان 3.60 2018-12 4.2 4.3 4.3 4.3
نیوزیلند 10.30 2019-06 11.5 11.2 11 11
لهستان 10.90 2019-06 11.5 11.4 11.5 10.7
پرتغال 18.90 2019-06 16 15.4 15 15
کره جنوبی 9.70 2019-07 8.7 8.5 10.6 8.9
اسپانیا 32.40 2019-06 29.8 29.4 32.1 32.4
سریلانکا 19.60 2018-09 21.5 21.5 21 21
تایوان 12.20 2019-06 11.8 12.1 12.1 12.1
تایلند 6.60 2019-07 4.5 4.5 4.6 4.7
ترکیه 23.30 2019-05 22.6 25.1 25.5 24
انگلستان 11.30 2019-05 10 10 10.2 10.4
ویتنام 6.40 2019-06 7.1 7.3 7.4 7.2


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.