نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 12.40 2019-10 11.5 11.3 11.2 11.5
کانادا 11.60 2019-11 12 11.8 12 11.9
منطقه یورو 15.60 2019-10 15.6 15.6 15.6 15.6
اتحادیه اروپا 14.40 2019-10 14.5 14.5 14.4 14.4
فرانسه 19.00 2019-10 18.8 18.2 18.4 18
گرجستان 26.60 2018-12 26 25 25 25
آلمان 5.80 2019-10 6.37 6.37 6.37 6.37
یونان 33.10 2019-06 33.5 33 32.7 32.4
ایرلند 12.50 2019-11 12.2 12.1 12 12.3
ایتالیا 27.80 2019-10 28.4 28 28.5 28.3
جامائیکا 17.30 2019-09 19.1 19 19.8 19.2
قزاقستان 3.80 2019-09 4.3 4.3 4.3 4.3
نیوزیلند 10.60 2019-09 11.2 11 11 11.1
لهستان 10.00 2019-10 10.2 10.5 10.7 10.4
پرتغال 18.30 2019-10 15.4 15 18.1 18.1
کره جنوبی 7.10 2019-11 8.5 10.6 10.3 8.8
اسپانیا 32.80 2019-10 29.4 31.98 32.68 31.88
سریلانکا 20.00 2019-06 21.5 21 21 21
تایوان 12.86 2019-09 12.1 12.1 12.1 12.1
تایلند 5.40 2019-11 4.5 4.6 4.7 4.8
ترکیه 27.10 2019-07 25.4 25.9 25.5 25.2
انگلستان 11.70 2019-08 11.7 11.7 11.7 11.6
ویتنام 6.53 2019-09 6.3 6.4 6.2 6.2


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.