نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
استرالیا 11.50 2019-01 12.8 12.2 12.2 12.5
کانادا 11.20 2019-01 11.5 10.92 10.91 12
منطقه یورو 16.60 2018-12 16 15.7 15.5 15.1
اتحادیه اروپا 14.90 2018-12 14 13.8 13.6 13.2
فرانسه 21.10 2018-12 19 18.6 18.2 18
گرجستان 27.10 2017-12 26 26 26 26
آلمان 6.00 2018-12 6.1 6.2 6.3 6.5
یونان 39.10 2018-11 37.2 36.4 32.61 34.4
ایرلند 14.20 2019-01 13.7 13.2 12.5 12.2
ایتالیا 31.90 2018-12 29.8 29.5 28.9 28.4
جامائیکا 19.40 2018-09 18.9 20 19.3 19.1
قزاقستان 3.90 2018-09 4.3 4.3 4.2 4.3
نیوزیلند 14.10 2018-12 11.53 11.22 11.19 11.19
لهستان 10.50 2018-12 8.5 7.8 6.9 6.5
پرتغال 17.60 2018-12 19.2 18.8 18.4 17.5
کره جنوبی 8.70 2019-01 9.1 8.8 8.7 8.5
اسپانیا 32.70 2018-12 31.4 30.9 29.8 29.4
سریلانکا 19.60 2018-09 21.5 21.5 21.5 21.5
تایوان 12.29 2018-09 11.4 11.2 11.8 12.1
تایلند 4.50 2018-12 4.5 4.5 4.5 4.5
ترکیه 23.60 2018-11 21.4 21.6 21.8 22.3
انگلستان 11.50 2018-10 11.3 11.5 11.5 11.5
ویتنام 7.29 2018-09 8.1 8.4 7.07 8.2


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.