نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 11.70 2019-09 11.5 11.3 11.2 11.5
کانادا 11.90 2019-09 12 11.8 12 11.9
منطقه یورو 15.40 2019-08 15.1 14.7 14.5 15.3
اتحادیه اروپا 14.20 2019-08 13.2 13 12.7 13.9
فرانسه 19.20 2019-08 18 18.8 18.5 18.7
گرجستان 26.60 2018-12 26 25 25 25
آلمان 5.70 2019-08 6.5 6.6 5.6 5.5
یونان 33.00 2019-06 33.5 33 32.7 32.4
ایرلند 14.80 2019-09 11.5 11.5 10.5 14.3
ایتالیا 28.90 2019-07 28.4 28 28.5 28.3
جامائیکا 18.20 2019-06 19.1 19 19.8 19.2
قزاقستان 3.60 2018-12 4.3 4.3 4.3 4.3
نیوزیلند 10.30 2019-06 11.2 11 11 11.1
لهستان 10.40 2019-08 11.4 11.5 10.5 10.7
پرتغال 17.60 2019-08 15.4 15 18.1 18.1
کره جنوبی 7.40 2019-09 8.5 10.6 10.3 8.8
اسپانیا 32.20 2019-08 29.4 31.98 32.68 31.88
سریلانکا 21.60 2019-03 21.5 21 21 21
تایوان 13.05 2019-08 12.1 12.1 12.1 12.1
تایلند 6.50 2019-09 4.5 4.6 4.7 4.8
ترکیه 27.10 2019-07 25.4 25.9 25.5 25.2
انگلستان 11.60 2019-07 10 10.2 10.4 11.3
ویتنام 6.40 2019-06 6.3 6.4 6.2 6.2


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.