نرخ بیکاری جوانان

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 11.90 2019-05 11.5 11.7 11.5 11.3
کانادا 10.00 2019-05 10.92 10.91 12 11.8
منطقه یورو 15.80 2019-04 15.7 15.5 15.1 14.7
اتحادیه اروپا 14.20 2019-04 13.8 13.6 13.2 13
فرانسه 20.10 2019-04 18.6 18.2 18 18
گرجستان 26.60 2018-12 26 26 26 25
آلمان 5.30 2019-04 6.2 6.3 6.5 6.6
یونان 40.40 2019-03 36.4 35.4 34.4 33.6
ایرلند 10.00 2019-05 10.2 11.7 11.5 11.5
ایتالیا 31.40 2019-04 29.5 28.9 28.4 28
جامائیکا 19.70 2019-03 20 19.3 19.1 19
قزاقستان 3.60 2018-12 4.3 4.2 4.3 4.3
نیوزیلند 13.20 2019-03 12.5 11.5 11.2 11
لهستان 10.60 2019-04 10.6 10.6 10.6 10.7
پرتغال 17.20 2019-04 16.5 16 15.4 15
کره جنوبی 10.10 2019-05 8.8 8.7 8.5 8.6
اسپانیا 32.70 2019-04 30.9 29.8 29.4 29.4
سریلانکا 19.60 2018-09 21.5 21.5 21.5 21
تایوان 11.78 2019-03 11.2 11.8 12.1 12.1
تایلند 6.70 2019-04 4.5 4.5 4.5 4.6
ترکیه 25.20 2019-03 24.5 22.6 25.1 25.5
انگلستان 10.40 2019-03 11.5 11.5 11.5 11.6
ویتنام 6.27 2019-03 7.4 7.07 7.3 7.4


پیش بینی - نرخ بیکاری جوانان - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.