پیش بینی - فروش اسلحه

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
برزیل 45.00 2017-12 75 75 75 75
اندونزی 102.00 2017-12 97 97 97 97
نیوزیلند 4.00 2017-12 5 5 5 5
لهستان 3.00 2017-12 5 5 5 5
پرتغال 56.00 2017-12 80 80 80 80
سنگاپور 47.00 2016-12 52 52 52 52
کره جنوبی 587.00 2017-12 550 550 550 550
امارات متحده عربی 72.00 2017-12 81 81 81 81


پیش بینی - فروش اسلحه - سه ماهه - سالیانه - 2019 2020 2021