رشد دستمزد

Country آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
آرژانتین 2.34 2018-09 1.73 2.06 2.1 2.11
استرالیا 2.30 2018-09 2.4 2.4 2.35 2.27
بلاروس 15.90 2018-09 15.1 14.4 13.93 13.7
بلژیک 3.70 2018-03 2.84 2.79 2.81 2.92
قبرس 1.40 2018-06 1.1 1.17 0.8 0.7
جمهوری چک 6.00 2018-09 4.8 4.5 4 5.36
استونی 6.30 2018-06 5.09 4.24 4.14 4.28
منطقه یورو 2.40 2018-09 2.5 2.3 2.4 2.6
اتحادیه اروپا 2.70 2018-09 2.9 2.8 2.8 2.5
فرانسه 0.40 2018-06 0.5 0.5 0.6 0.4
آلمان 0.50 2018-06 1.4 1.5 1.5 1.6
مجارستان 10.40 2018-09 10.3 8.8 8.5 8.4
ایسلند 3.20 2018-10 3.22 3.23 3.22 3.22
ایتالیا 1.80 2018-10 1.5 1.5 1.6 1.9
ژاپن 1.50 2018-10 1.52 1.6 1.48 1.56
مقدونیه 4.60 2018-06 5.24 3.94 3.6 3.1
هلند 2.27 2018-11 2.31 2.4 2.46 2.49
نروژ 2.42 2018-09 2.5 2.6 2.6 2.8
لهستان 7.70 2018-11 5.1 4.5 4.2 4.2
پرتغال 3.50 2018-09 4.5 3.2 2.5 2.3
روسیه 4.40 2018-10 4.2 2.9 2.5 2.2
اسلواکی 3.30 2018-09 3.8 3.4 3.5 3.6
اسلوونی 1.78 2018-09 2.26 2.4 2.43 2.44
سوئیس 0.80 2018-06 0.85 1.02 1.04 1.08
اوکراین 24.95 2018-10 13 24.56 24.5 24.47
انگلستان 3.30 2018-10 2.7 2.7 2.6 2.6
ایالات متحده 4.60 2018-09 4.62 4.61 4.61 4.6


پیش بینی - رشد دستمزد - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.