شاخص PMI خدمات

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
استرالیا 44.30 2019-01 53.5 53.87 53.87 51.2
برزیل 52.00 2019-01 52.4 51.9 50.9 51.1
چین 53.60 2019-01 52.2 52 52.4 51.9
منطقه یورو 51.20 2019-01 51.1 51.5 52.9 52.8
فرانسه 47.80 2019-01 50.1 50.6 51.2 52
آلمان 53.00 2019-01 52.6 51.5 51.9 52
هند 52.20 2019-01 50.4 51.5 50.8 50.5
ایرلند 54.20 2019-01 51.5 51.8 52.6 53.4
ایتالیا 49.70 2019-01 50.1 50.5 51.2 51.5
ژاپن 51.60 2019-01 52 51.3 51.6 51.4
نیوزیلند 53.00 2018-12 54.71 54.69 54.68 54.68
نیجریه 60.10 2019-01 57.8 57.87 57.89 51.69
روسیه 54.90 2019-01 54.7 54.4 53.6 54
اسپانیا 54.70 2019-01 50.5 51 51.5 51.4
سریلانکا 54.70 2018-12 56.8 56.9 56.5 57.1
سوئد 54.10 2019-01 56.2 56 55.8 55.9
انگلستان 50.10 2019-01 49.9 50.1 50.9 52.6
ایالات متحده 54.20 2019-01 53.1 53 52.4 52.2


پیش بینی - شاخص PMI خدمات - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.