شاخص PMI خدمات

Country آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
استرالیا 55.10 2018-11 55 53.5 53.87 53.87
برزیل 51.30 2018-11 50.5 50.4 50.6 50.3
چین 53.80 2018-11 52.2 52.3 53 52.38
منطقه یورو 53.40 2018-11 53.4 52.1 53.4 55.1
فرانسه 55.10 2018-11 54.5 52.9 56 55.7
آلمان 53.30 2018-11 53.9 52.6 54.1 54.6
هند 53.70 2018-11 52.1 50.4 51.5 51.95
ایرلند 57.10 2018-11 55.4 51.5 54.9 54.6
ایتالیا 50.30 2018-11 52.9 50.8 54.5 54.2
ژاپن 52.30 2018-11 52.5 52 51.3 51.55
نیوزیلند 55.40 2018-10 56 54.71 54.69 54.68
نیجریه 58.40 2018-11 57.3 57.8 57.87 57.89
روسیه 55.60 2018-11 54.6 54.7 54.4 53.6
اسپانیا 54.00 2018-11 53.2 50.5 54 53.6
سریلانکا 55.50 2018-10 57.9 56.8 56.9 56.5
سوئد 62.20 2018-11 59.5 56.2 56 55.8
انگلستان 50.40 2018-11 51 48 52 54.5
ایالات متحده 54.70 2018-11 54.5 53.1 54 55.3


پیش بینی - شاخص PMI خدمات - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.