شاخص PMI خدمات

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 44.80 2019-03 53.87 53.87 51.2 51.6
برزیل 52.70 2019-03 51.9 50.9 51.1 50.4
چین 54.40 2019-03 53.6 52.4 52.9 52.8
منطقه یورو 52.50 2019-04 51.5 52.9 52.8 52.6
فرانسه 50.50 2019-04 50.6 51.2 52 52.7
آلمان 55.60 2019-04 51.5 51.9 52 52.3
هند 52.00 2019-03 51.5 50.8 50.5 49.8
ایرلند 55.30 2019-03 51.8 52.6 53.4 53.8
ایتالیا 53.10 2019-03 50.5 51.2 51.5 52
ژاپن 52.00 2019-03 52.3 53 53.4 54
نیوزیلند 52.90 2019-03 54.8 56 56 57
نیجریه 58.50 2019-03 59.3 58.6 51.69 59.5
روسیه 54.40 2019-03 54.4 53.6 54 54.2
اسپانیا 56.80 2019-03 51 51.5 51.4 52
سریلانکا 56.30 2019-03 53.8 53.5 54.1 53.5
سوئد 55.30 2019-03 56 55.7 55.9 56
انگلستان 48.90 2019-03 50.1 50.9 52.6 54
ایالات متحده 52.90 2019-04 53 52.4 52.2 52.1


پیش بینی - شاخص PMI خدمات - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.