تغییرات ماهیانه خرده فروشی

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
آرژانتین 25.90 2015-10 -14 -18 -15 2
اتریش 0.60 2019-02 -1.5 0.04 -0.5 -0.5
بلژیک 1.60 2019-02 0.09 0.09 0.8 0.8
برزیل 0.00 2019-02 0.1 0.3 0.7 0.5
بلغارستان -0.60 2019-02 0.2 0.3 0.3 0.3
شیلی -4.50 2019-02 -3.4 0.7 32 10
چین 0.91 2019-03 0.4 0.2 0.4 0.5
کلمبیا -5.30 2019-02 1.5 -3 5 3
کرواسی 3.80 2019-02 0.32 0.32 1 1
جمهوری چک 0.40 2019-02 0.3 0.4 0.5 0.6
دانمارک 0.20 2019-02 0.2 0.4 0.1 0.2
استونی -5.70 2019-02 2 -3 12 12
منطقه یورو 0.40 2019-02 0.4 -0.7 0.3 0.4
اتحادیه اروپا 0.40 2019-02 0.4 -0.8 0.3 0.3
فرانسه -0.10 2019-02 -0.3 0.7 0.5 0.4
آلمان 0.90 2019-02 -0.2 0.2 0.6 0.5
یونان -1.80 2019-01 0.8 -0.6 1.1 -0.7
مجارستان 0.90 2019-02 -0.2 0.3 0.3 0.7
اندونزی -7.70 2019-01 6.4 -0.4 4.2 3.2
ایرلند 2.10 2019-02 0.5 -0.4 0.4 -0.4
ایتالیا 0.10 2019-02 -0.3 0.6 0.5 -0.2
ژاپن 0.20 2019-02 0.1 0.1 0.7 -0.3
قزاقستان 18.30 2019-03 1.5 1.8 1.65 1.65
لتونی 1.60 2019-02 1.9 1.8 1.5 1.5
لیتوانی -5.60 2019-02 -0.5 -8.1 16 7
لوکزامبورگ 0.00 2019-02 -0.75 0.5 0.5 0.5
ماکائو 1.90 2018-09 -3 8.4 13.8 13.8
مالزی -3.00 2019-02 1.3 0.7 3.1 2.2
مالت -0.30 2019-02 0.1 0.1 1.8 1.8
مکزیک 1.90 2019-01 -0.1 1.1 0.8 0.4
مونته نگرو 1.00 2019-02 3.9 -3.8 13 13
نیوزیلند 1.70 2018-12 1.1 1.1 1.2 1
نروژ -1.30 2019-02 -2 -0.6 0.5 0.4
فیلیپین -0.50 2018-12 0.6 0.8 -0.1 -0.2
لهستان 1.40 2019-02 -0.4 0.4 0.2 0.3
پرتغال -1.00 2019-02 -0.7 -1.6 0.8 1
رومانی -0.20 2019-02 0.3 0.2 0.5 0.3
روسیه 8.70 2019-03 2 -1.6 25.1 6.5
سنگاپور -1.50 2019-02 -0.3 -2.9 -1.2 2.3
اسلواکی -1.80 2019-02 0.29 0.29 0.5 0.5
اسلوونی 1.10 2019-02 0.1 0.2 0.5 0.5
آفریقای جنوبی 0.50 2019-02 -0.4 -0.3 -4.8 0.4
کره جنوبی -0.50 2019-02 -0.7 0.4 0.7 0.5
اسپانیا 0.30 2019-02 0.6 0.5 0.2 -0.3
سوئد 0.20 2019-02 -1 0.4 0.2 0.8
سوئیس 0.30 2019-02 -0.3 -1.6 0.4 0.3
تایوان 0.44 2019-01 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5
ترکیه 0.80 2019-02 0.7 -0.6 0.6 0.5
اوکراین -4.40 2019-02 -0.7 -5.2 18.5 12.9
انگلستان 1.10 2019-03 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
ایالات متحده 1.60 2019-03 0.4 0.3 0.3 -0.2
ویتنام 0.80 2018-10 1.4 0.8 2.8 2.5


پیش بینی - خرده فروشی (ماهانه) - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.