تغییرات ماهیانه خرده فروشی

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
آرژانتین 25.90 2015-10 -10 -14 -18 -15
اتریش 0.70 2018-12 1.2 -1.5 0.04 -0.5
بلژیک -1.40 2018-12 0.16 0.09 0.09 0.8
برزیل -2.20 2018-12 0.6 0.1 0.3 0.7
بلغارستان -0.30 2018-12 0.4 0.2 0.3 0.3
شیلی 34.10 2018-12 12.6 -3.4 0.7 32
چین 0.55 2018-12 0.7 0.4 0.2 0.4
کلمبیا 22.90 2018-12 -15 1.66 1.67 1.5
کرواسی -0.60 2018-12 0.35 0.32 0.32 1
جمهوری چک 0.00 2018-12 0.5 0.3 0.4 0.5
دانمارک -0.60 2018-12 0.3 0.2 0.4 0.1
استونی 12.00 2018-12 12 2 -3 12
منطقه یورو -1.60 2018-12 0.5 0.4 -0.7 0.3
اتحادیه اروپا -1.40 2018-12 0.6 0.4 -0.8 0.3
فرانسه -0.10 2018-12 0.5 -0.3 0.7 0.5
آلمان -4.30 2018-12 -0.4 -0.2 0.2 0.6
یونان 3.80 2018-11 -0.4 0.8 -0.6 1.1
مجارستان -0.10 2018-12 -0.2 0.2 0.45 0.3
اندونزی 10.60 2018-12 3.6 6.4 -0.4 4.2
ایرلند -0.40 2018-12 -0.6 0.5 -0.4 0.4
ایتالیا -0.70 2018-12 -0.4 -0.3 0.6 0.5
ژاپن 0.90 2018-12 0.13 0.08 0.07 0.7
قزاقستان -60.60 2019-01 0.5 1.5 1.8 1.65
لتونی -1.20 2018-12 2.1 1.9 1.8 1.5
لیتوانی 15.60 2018-12 1.2 1.5 1.9 2.1
لوکزامبورگ 0.00 2018-12 -0.75 -0.75 0.5 0.5
ماکائو 1.90 2018-09 7.03 -3 8.4 13.8
مالزی 4.20 2018-12 2.1 1.3 0.7 3.1
مالت 0.00 2018-12 0.1 0.1 0.1 1.8
مکزیک 0.40 2018-11 0.6 -0.1 1.1 0.8
مونته نگرو 15.90 2018-12 3.8 3.9 -3.8 13
نیوزیلند 0.00 2018-09 1.2 1.1 1.1 1.2
نروژ -1.80 2018-12 1.1 -2 0.5 0.5
فیلیپین -0.50 2018-12 0.4 0.6 0.8 -0.1
لهستان -0.40 2018-12 0.4 -0.4 0.4 0.2
پرتغال 0.60 2018-12 1.1 -0.7 -1.6 0.8
رومانی -1.00 2018-12 0.27 0.27 0.28 0.5
روسیه -25.30 2019-01 7.5 2 -1.6 25.1
سنگاپور -3.40 2018-12 0.2 -0.3 -2.9 -1.2
اسلواکی -0.70 2018-12 0.3 0.29 0.29 0.5
اسلوونی -0.60 2018-12 1.61 0.1 0.2 0.5
آفریقای جنوبی -4.80 2018-12 0.5 0.4 0.3 0.2
کره جنوبی 0.80 2018-12 0.3 -0.7 0.4 0.7
اسپانیا -0.60 2018-12 -0.4 0.6 0.5 0.2
سوئد -1.40 2018-12 0.5 0.12 0.4 0.4
سوئیس -0.30 2018-12 -0.4 -0.3 0 0.4
تایوان 3.50 2018-12 -0.6 -1.5 -3.1 -0.5
ترکیه -0.60 2018-12 -0.3 0.7 -0.6 0.6
اوکراین -23.00 2019-01 12.5 -0.7 -5.2 18.5
انگلستان 1.00 2019-01 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6
ایالات متحده -1.20 2018-12 0.3 0.4 0.3 0.3
ویتنام 0.80 2018-10 2.2 1.4 0.8 2.8


پیش بینی - خرده فروشی (ماهانه) - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.