پیش بینی - حواله

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
بنگلادش 1202.85 2018-12 1250 1285 1330 1330
مصر 5909.00 2018-09 7285 7114 8000 8000
مکزیک 8776.40 2018-12 8250 8350 8300 8300
پاکستان 5473.00 2018-12 5080 5120 5150 5150
فیلیپین 2300796.70 2019-02 2590000 2650000 2730000 2730000
سریلانکا 555.00 2018-11 570 550 720 700


پیش بینی - حواله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.