پس انداز های شخصی

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
بنگلادش 5004.60 2017-12 6500 6500 6500 6500
منطقه یورو 12.30 2018-09 11.1 10.7 10.7 10.5
اتحادیه اروپا 10.21 2018-09 9.1 8.9 8.8 8.5
فرانسه 14.41 2018-09 14.7 14.7 14.8 14.8
آلمان 10.70 2018-09 10.4 10.4 10.3 10.7
ایرلند 11.60 2018-09 11.5 11.7 11.6 11.1
ایتالیا 8.30 2018-09 6.7 6.7 6.6 6.5
ژاپن 54.30 2018-12 5 42 10 51
مکزیک 21.50 2017-12 21.2 21.77 21.77 21.77
نروژ 5.60 2018-09 7 7.2 7.1 7.3
فیلیپین 4665755.56 2018-12 4810000 4890000 4940000 5300000
لهستان -9.40 2018-03 -8.1 3 1.8 15.3
پرتغال 4.00 2018-09 4.2 4.4 4.9 5.1
کره جنوبی 8.80 2017-12 10.3 10.3 10.3 10.3
اسپانیا -1.18 2018-09 -1.7 15 -2 13
سریلانکا 15.20 2017-12 23.6 23.6 23.6 23.6
تایوان 1774100.00 2017-12 1895000 1895000 1895000 1895000
تایلند 11.20 2017-12 8.4 8.4 8.4 8.4
انگلستان 4.30 2018-09 4.7 4.9 5.1 6.2
ایالات متحده 6.00 2018-11 6.7 6.8 7 6


پیش بینی - پس انداز های شخصی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.