پس انداز های شخصی

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
آلمان 10.90 2019-09 10.7 10.8 10.9 11
ایرلند 10.10 2019-06 10.9 11.4 11.7 12.2
ایتالیا 8.90 2019-06 8.7 9 9 9.2
ژاپن 29.30 2019-10 51 5 40 40
سریلانکا 21.20 2018-12 23.6 23.6 23.6 23.6
تایلند 11.20 2017-12 10.4 10 10 10
انگلستان 6.80 2019-06 7.5 7.9 7.7 8
ایالات متحده 7.80 2019-10 8.4 8.5 8.2 8.3


پیش بینی - پس انداز های شخصی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.