پس انداز های شخصی

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
آلمان 10.50 2019-03 10.3 10.7 10.8 10.9
ایرلند 11.40 2019-03 12.5 12.6 12.7 12.7
ایتالیا 8.40 2019-03 8.7 8.7 9 9
ژاپن 55.00 2019-06 10 51 5 40
سریلانکا 21.20 2018-12 23.6 23.6 23.6 23.6
تایلند 11.20 2017-12 8.4 8.4 8.7 8.7
انگلستان 4.40 2019-03 5.1 6.2 6 6.5
ایالات متحده 8.10 2019-06 8 8.4 8.5 8.2


پیش بینی - پس انداز های شخصی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.