پس انداز های شخصی

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
آلمان 10.90 2018-12 10.4 10.3 10.7 10.8
ایتالیا 7.60 2018-12 8.5 8.7 8.7 9
ژاپن 25.80 2019-02 42 10 51 51
سریلانکا 15.20 2017-12 23.6 23.6 23.6 23.6
تایلند 11.20 2017-12 8.4 8.4 8.4 8.7
انگلستان 4.80 2018-12 4.9 5.1 6.2 6
ایالات متحده 7.50 2019-01 6.8 7 6 6


پیش بینی - پس انداز های شخصی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.