استخراج معدن

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
افغانستان 82.50 2016-12 4060 4060 4060 4060
ارمنستان -29.10 2018-09 7.4 9.8 6.3 -2.9
آذربایجان 5.16 2018-10 6.8 6.5 6.2 6
بنگلادش -2.70 2018-08 -0.7 -0.3 0.7 -2
بلاروس 3.90 2019-01 2.9 3.1 3 2.8
برزیل 6.60 2018-12 -1.3 1.6 1.8 1.4
شیلی 1.30 2018-12 3.4 3 3.6 3.4
چین 3.60 2018-12 -0.5 3.4 2.9 2.7
کاستاریکا -2.20 2018-11 -0.8 0.4 0.6 -0.7
منطقه یورو -7.40 2018-12 1.4 1.5 1.4 1.7
اتحادیه اروپا 1.60 2018-12 1.4 1.6 1.7 1.7
فرانسه -0.40 2018-12 3 2.7 2.6 2.5
گرجستان 5.30 2018-09 6.3 9.8 15.5 19.4
آلمان -8.70 2018-12 -4.7 -2 1.7 -0.6
یونان -4.20 2018-12 1.5 1.7 2 1.5
هند -1.00 2018-12 2.3 1.7 1.91 2
ایتالیا -2.80 2018-12 3.6 2.9 2.2 2
قزاقستان 6.80 2019-01 3.7 3.5 4.8 5.1
قرقیزستان 9.20 2018-12 -29.4 -25.2 -24.6 -22.3
مالزی 1.00 2018-12 0.8 1.2 1.4 1.5
مکزیک -8.20 2018-12 -7.1 -6.7 -6.8 -7.2
مغولستان 10.00 2019-01 -0.8 -1.9 3.4 10.9
لهستان 0.80 2019-01 2.5 2.2 1.7 1.5
پرتغال 20.60 2018-12 2.5 1.7 2.2 1.8
عربستان سعودی 1.95 2018-06 1.5 1.2 0.9 0.5
آفریقای جنوبی -4.80 2018-12 -2.08 -1.82 -1.84 0.1
کره جنوبی 6.50 2018-11 -3.1 -5.9 -2.8 1.2
اسپانیا -14.30 2018-12 2.2 2 1.5 1.1
تایوان 5.24 2018-12 -9.2 -13.4 -6.5 -3.5
ترکیه -2.10 2018-12 3.2 3 2.7 2.4
انگلستان 20.40 2018-12 -2 -1.4 0.1 0.5
ایالات متحده 15.30 2019-01 9 11 13.88 8.5
ویتنام -6.70 2019-01 -2.6 -3.1 -3.8 -2.8


پیش بینی - استخراج معدن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.