استخراج معدن

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
افغانستان 14.60 2017-12 4060 4060 4700 4700
ارمنستان 0.80 2019-03 6.3 -2.9 -2.9 -2.9
آذربایجان 0.40 2019-06 6.2 6 6 6
بنگلادش 2.70 2019-02 0.7 -2 -2 -2
بلاروس 1.50 2019-07 3 2.8 2.8 2.8
برزیل -16.30 2019-06 1.8 1.4 1.2 1.5
شیلی 0.00 2019-06 -3 2.5 3.5 3.3
چین 6.60 2019-07 2.9 2.7 0.4 1.2
کاستاریکا -6.80 2019-05 -2.3 -1 -0.7 0.3
منطقه یورو -6.50 2019-05 -4.2 -0.6 1.1 0.9
اتحادیه اروپا 0.20 2019-05 0.6 1 1.4 1.4
فرانسه 2.60 2019-06 1.6 1.9 1.7 1.8
گرجستان -5.50 2019-03 15.5 19.4 19.4 19.4
آلمان -19.30 2019-06 -4 -0.6 0.5 1.1
یونان -0.40 2019-06 -3.2 2.5 1.5 1.1
هند 1.60 2019-06 1.7 2 2 3
ایتالیا -0.80 2019-05 -1.4 0.5 0.7 0.7
قزاقستان 8.60 2019-06 4.8 5.1 5.1 5.1
قرقیزستان 173.30 2019-07 -24.6 -22.3 -22.3 -22.3
مالزی 4.60 2019-06 1.4 1.5 1.5 1
مکزیک -5.60 2019-06 -6.8 -7.2 -7 -6.3
مغولستان 6.90 2019-07 3.4 10.9 10.9 10.9
لهستان -1.90 2019-06 1.7 1.5 1.5 1.5
پرتغال 6.20 2019-06 2.2 1.8 1.5 2
عربستان سعودی 3.39 2018-09 0.9 0.5 0.4 0.2
آفریقای جنوبی -4.20 2019-06 -1.6 -3 -1.4 1.3
کره جنوبی -5.90 2019-03 -2.8 1.2 1.2 -1.5
اسپانیا 4.80 2019-06 1.5 1.1 1.4 1.6
تایوان 3.05 2019-06 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5
ترکیه 4.80 2019-06 0.1 0.7 1.5 1.4
انگلستان 2.80 2019-06 0.1 0.5 1 1.5
ایالات متحده 5.50 2019-07 4 2.9 3 2.5
ویتنام 4.40 2019-07 -3.8 -2.8 2.5 0.8


پیش بینی - استخراج معدن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.