استخراج معدن

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
افغانستان 14.60 2017-12 4060 4060 4060 4700
ارمنستان 0.80 2019-03 9.8 6.3 -2.9 -2.9
آذربایجان 1.08 2019-03 6.5 6.2 6 6
بنگلادش 2.70 2019-02 -0.3 0.7 -2 -2
بلاروس 1.20 2019-05 3.1 3 2.8 2.8
برزیل -24.00 2019-04 1.6 1.8 1.4 1.2
شیلی 2.60 2019-04 -6 -3 2.5 3.5
چین 3.90 2019-05 3.4 2.9 2.7 0.4
کاستاریکا -2.20 2018-11 0.4 0.6 -0.7 -0.7
منطقه یورو -3.40 2019-03 -2 0.5 0.7 1.1
اتحادیه اروپا 4.40 2019-03 -1.6 0.6 1 1.4
فرانسه -0.80 2019-04 2.7 2.6 2.5 2.5
گرجستان -5.50 2019-03 9.8 15.5 19.4 19.4
آلمان -15.90 2019-04 -2 1.7 -0.6 0.5
یونان -16.40 2019-04 1.7 2 1.5 1.1
هند 5.10 2019-04 1.7 1.91 2 2
ایتالیا 5.70 2019-03 -2.8 -1.4 0.5 0.7
قزاقستان -6.70 2019-05 3.5 4.8 5.1 5.1
قرقیزستان -30.20 2019-04 -25.2 -24.6 -22.3 -22.3
مالزی 2.30 2019-04 1.2 1.4 1.5 1.5
مکزیک -9.00 2019-04 -6.7 -6.8 -7.2 -7
مغولستان 5.90 2019-05 -1.9 3.4 10.9 10.9
لهستان 3.30 2019-04 2.2 1.7 1.5 1.5
پرتغال -12.90 2019-04 5.1 2.2 1.8 1.5
عربستان سعودی 3.39 2018-09 1.2 0.9 0.5 0.5
آفریقای جنوبی -1.50 2019-04 -1.82 -1.84 0.1 -1.4
کره جنوبی -5.90 2019-03 -5.9 -2.8 1.2 1.2
اسپانیا 4.50 2019-04 2 1.5 1.1 1.1
تایوان -1.46 2019-04 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5
ترکیه 2.20 2019-03 -2 0.1 0.7 1.5
انگلستان 0.10 2019-04 -1.4 0.1 0.5 1
ایالات متحده 10.00 2019-05 11 10 8.5 7
ویتنام -1.50 2019-05 -3.1 -3.8 -2.8 2.5


پیش بینی - استخراج معدن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.