استخراج معدن

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
افغانستان 14.60 2017-12 4060 4700 4700 4700
ارمنستان 70.10 2019-09 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
آذربایجان -0.10 2019-09 6 6 6 6
بنگلادش 2.60 2019-07 -2 -2 -2 2.5
بلاروس 0.60 2019-09 2.8 2.8 2.8 2.8
برزیل -7.30 2019-10 1.4 1.2 1.5 1.3
شیلی -1.70 2019-10 1.5 1.7 1.9 2
چین 3.90 2019-10 2.7 0.4 1.2 1.2
کاستاریکا -4.40 2019-09 -1 -1 0.3 0.6
منطقه یورو -4.00 2019-10 -0.6 1.1 0.9 1
اتحادیه اروپا -9.10 2019-10 -0.8 1.1 1.1 1.2
فرانسه 0.10 2019-10 -2 0.5 1.1 1.6
گرجستان 8.30 2019-09 19.4 19.4 19.4 19.4
آلمان -8.00 2019-10 -12 -6 -2 1.5
یونان -12.20 2019-10 2.5 1.5 1.1 1.2
هند -8.00 2019-10 2 2 3 3
ایتالیا -11.20 2019-09 0.5 0.7 0.7 0.8
قزاقستان 9.40 2019-10 5.1 5.1 5.1 5.1
قرقیزستان -14.20 2019-10 -22.3 -22.3 -22.3 -22.3
مالزی -5.80 2019-10 1.5 1.5 1 -3
مکزیک -2.10 2019-10 -7.2 -7 -6.3 -6.8
مغولستان -5.60 2019-11 10.9 10.9 10.9 10.9
لهستان -6.10 2019-10 1.5 1.5 1.5 1.5
پرتغال 3.80 2019-10 1.8 1.5 2 1.7
عربستان سعودی 7.30 2018-12 0.5 0.4 0.2 0.2
آفریقای جنوبی -2.90 2019-10 -5.2 -1.4 -3 0.4
کره جنوبی -4.40 2019-09 1.2 1.2 -1.5 -3
اسپانیا 6.10 2019-10 1.1 1.4 1.6 2
ترکیه 6.50 2019-10 2.7 2.2 1.4 2.5
انگلستان -9.00 2019-10 0.5 1 1.5 1.2
ایالات متحده 2.70 2019-10 2.9 3 2.5 2
ویتنام -5.30 2019-11 -2.8 2.5 0.8 3.5


پیش بینی - استخراج معدن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.