استخراج معدن

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
افغانستان 14.60 2017-12 4060 4060 4060 4700
ارمنستان -29.10 2018-09 9.8 6.3 -2.9 -2.9
آذربایجان 1.08 2019-03 6.5 6.2 6 6
بنگلادش -2.70 2018-08 -0.3 0.7 -2 -2
بلاروس 1.70 2019-03 3.1 3 2.8 2.8
برزیل -9.90 2019-02 1.6 1.8 1.4 1.2
شیلی -9.40 2019-02 -6 -3 2.5 3.5
چین 4.60 2019-03 3.4 2.9 2.7 0.4
کاستاریکا -2.20 2018-11 0.4 0.6 -0.7 -0.7
منطقه یورو -5.60 2019-01 -2 0.5 0.7 1.1
اتحادیه اروپا -3.40 2019-01 -1.6 0.6 1 1.4
فرانسه 6.50 2019-02 2.7 2.6 2.5 2.5
گرجستان 5.30 2018-09 9.8 15.5 19.4 19.4
آلمان -14.40 2019-02 -2 1.7 -0.6 0.5
یونان 8.90 2019-02 1.7 2 1.5 1.1
هند 2.00 2019-02 1.7 1.91 2 2
ایتالیا -1.50 2019-02 -2.8 -1.4 0.5 0.7
قزاقستان 2.00 2019-03 3.5 4.8 5.1 5.1
قرقیزستان 32.70 2019-03 -25.2 -24.6 -22.3 -22.3
مالزی -5.00 2019-02 1.2 1.4 1.5 1.5
مکزیک -6.43 2019-02 -6.7 -6.8 -7.2 -7
مغولستان 2.40 2019-03 -1.9 3.4 10.9 10.9
لهستان 4.70 2019-03 2.2 1.7 1.5 1.5
پرتغال 1.40 2019-02 1.7 2.2 1.8 1.5
عربستان سعودی 1.95 2018-06 1.2 0.9 0.5 0.5
آفریقای جنوبی -7.50 2019-02 -1.82 -1.84 0.1 -1.4
کره جنوبی -1.40 2019-02 -5.9 -2.8 1.2 1.2
اسپانیا -13.70 2019-02 2 1.5 1.1 1.1
تایوان -1.55 2019-03 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5
ترکیه -4.70 2019-02 -2 0.1 0.7 1.5
انگلستان 4.90 2019-02 -1.4 0.1 0.5 1
ایالات متحده 10.50 2019-03 11 10 8.5 7
ویتنام -5.00 2019-02 -3.1 -3.8 -2.8 2.5


پیش بینی - استخراج معدن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.