تولید صنعتی

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
ارمنستان 11.40 2018-09 9.1 6.4 3.3 3.3
آذربایجان -2.00 2017-12 5.3 5.3 5.3 4.8
بنگلادش 16.40 2018-11 12.6 9.8 8.3 8.3
برزیل 3.80 2019-02 1.2 2.4 2.3 2
شیلی 0.80 2019-02 -1.1 -4.2 -1.7 -0.5
چین 9.00 2019-03 6.2 5.9 5.8 5.6
کاستاریکا 1.60 2018-11 1.2 1.3 1.3 1.3
کوبا 0.40 2017-12 12 12 12 -0.3
اکوادور 5.90 2018-11 3.7 3.8 3.8 3.8
مصر -0.70 2019-01 3.4 5.1 4.7 -4.4
منطقه یورو -1.90 2019-01 2.2 1.9 2.1 2.4
اتحادیه اروپا -1.10 2019-01 2.3 2 2.2 2.5
فرانسه 2.80 2019-02 2.5 2.2 1.9 1.9
گرجستان 0.40 2018-09 6.1 6.9 11.2 11.2
آلمان -1.70 2019-02 1.2 1 1.6 1.9
یونان 3.10 2019-02 2.2 1.7 2.4 2
هند -0.30 2019-02 4.8 4 4.4 4
ایرلند 0.20 2019-02 5.8 5.1 4.2 4.2
ایتالیا 1.30 2019-02 1.6 1.2 1.5 1.7
قزاقستان 8.80 2019-03 2.5 4.7 5.1 5.1
قرقیزستان 21.10 2019-03 4.7 5.4 5.5 5.5
ماکائو 13.70 2018-09 5.2 5.1 4.8 4.8
مالزی 3.70 2019-02 5.2 5.5 5.7 5.2
مکزیک 1.14 2019-02 1.6 1.4 2 2.2
مغولستان 19.40 2019-03 11.6 17.4 2.8 2.8
هلند 0.50 2019-02 1.1 0.9 1.5 2
نروژ 3.10 2019-02 2.8 2.4 2.5 2.3
پاکستان -4.64 2019-01 6.3 6.6 6.5 3.2
لهستان 6.30 2019-03 3.7 3.4 3.2 3
پرتغال 0.20 2019-02 1 1.9 1.7 2.2
رومانی 3.70 2019-02 2.5 2.8 3 3.3
روسیه 0.30 2019-03 2.9 2.5 2.2 2.3
عربستان سعودی 16.44 2018-06 6.8 7 7.2 7.2
کره جنوبی -2.50 2019-02 -0.1 0.5 0.9 0.9
اسپانیا 1.20 2019-02 2.5 2.3 2.6 2.6
سریلانکا 0.40 2018-08 0.1 0.8 1 0.8
سوئد 2.60 2019-02 3.4 2.9 2.6 2.8
تایوان -1.75 2019-02 3.7 2.9 3.1 3.1
ترکیه -5.50 2019-02 0.6 1.8 2.5 2.6
انگلستان 0.60 2019-02 0.7 0.5 0.9 1.1
ایالات متحده 1.00 2019-03 2 1.4 1.8 1.4
ویتنام 12.80 2019-02 12.9 11.1 9.2 7.5


پیش بینی - تولید صنعتی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.