نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
اتریش 1.30 2018-09 1.7 1.68 1.7 1.68
بلژیک 2.70 2018-09 2.94 2.92 2.9 2.88
بلغارستان 3.10 2018-09 3.08 3.12 3.07 3.05
کرواسی 3.10 2018-09 2.86 2.6 2.34 2.35
قبرس 2.50 2018-09 1.33 1.03 0.77 0.57
جمهوری چک 0.70 2018-09 0.73 0.64 0.72 0.63
دانمارک 0.90 2018-09 1 0.96 0.97 0.96
استونی 1.10 2018-09 1.62 1.66 1.58 1.61
منطقه یورو 3.50 2018-09 3.8 3.7 3.7 3.6
اتحادیه اروپا 2.80 2018-09 2.9 2.9 2.8 2.7
فنلاند 1.40 2018-09 1.54 1.35 1.35 1.31
فرانسه 3.40 2018-12 3.2 3.2 3.2 3
آلمان 1.40 2018-09 1.7 1.8 1.9 2.1
یونان 13.10 2018-09 12.7 12.5 12 11.5
مجارستان 1.40 2018-09 1.28 1.26 1.26 1.24
ایرلند 2.10 2018-09 1.5 1.5 1.6 1.9
ایتالیا 5.60 2018-09 5.2 5 4.9 4.8
قزاقستان 2.20 2018-12 2 2.1 2.2 2.2
لتونی 3.00 2018-09 3.12 3.06 3.02 3.05
لیتوانی 2.00 2018-09 1.59 1.49 1.42 1.38
لوکزامبورگ 1.60 2018-09 1.31 1.35 1.36 1.32
مقدونیه 15.90 2018-09 14.43 14.07 13.72 13.37
مالت 1.20 2018-09 1.11 1.09 1.04 1.07
مونته نگرو 10.80 2018-09 11.37 10.38 11.08 11.76
هلند 1.30 2018-09 1.38 1.35 1.27 1.23
نروژ 1.00 2018-09 0.98 0.96 0.95 0.95
لهستان 1.00 2018-09 0.8 0.9 0.9 1.1
پرتغال 2.90 2018-09 3.7 3.6 3.6 3.4
رومانی 1.80 2018-09 1.7 1.68 1.66 1.65
اسلواکی 3.90 2018-09 3.87 3.81 3.75 3.72
اسلوونی 2.10 2018-09 2.01 1.94 1.89 1.84
اسپانیا 6.10 2018-09 5.5 5.2 5.1 5.1
سوئد 1.20 2018-09 1.31 1.35 1.35 1.35
سوئیس 1.50 2018-09 1.92 1.76 1.92 1.77
ترکیه 2.50 2018-09 2.4 2.5 2.5 2.6
انگلستان 1.10 2018-09 1.1 1.2 1.2 1.2
ایالات متحده 0.80 2018-12 0.8 0.9 0.9 0.9


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.