پست های خالی شغلی

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
استرالیا 243.20 2019-06 241 239 238 237
مالزی 231345.00 2019-06 347500 345000 345000 360000
انگلستان 820.00 2019-06 836 825 815 809
ایالات متحده 7225.00 2019-06 6900 6800 7400 6800


پیش بینی - پست های خالی شغلی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.