شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1186.00 2020 06 1011 478 : 2494

انگلستان

34260.00 2019 12 38700 17210 : 69520

اسپانیا

0.36 2020 03 0.29 0.29 : 80.11

ایسلند

0 2018 12 2836 142 : 4446

بلغارستان

0 2019 12 1156 382 : 1281

تایلند

8454.00 2020 05 3254 1267 : 24699

ترکیه

4510.00 2020 03 3450 1250 : 39137

جمهوری چک

0 2020 06 9140 5062 : 12580

دانمارک

0 2020 06 2771 1003 : 5193

روسیه

5.50 2020 06 3.5 0.4 : 19.7

ژاپن

-12.80 2020 06 -12.3 -43.96 : 67.63

سوئد

0 2020 03 14.1 1.53 : 35

فنلاند

0 2020 04 4089 531 : 5553

فرانسه

35400.00 2020 06 19200 12300 : 54900

قرقیزستان

1004.00 2020 04 1006 131 : 1970

کانادا

245.60 2020 07 212 90.7 : 292

نروژ

0 2020 06 2669 1137 : 4113
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1186.00 2020 06 1180 1200 1210 1150

انگلستان

34260.00 2019 12 27750 30250 29460 29460

اسپانیا

0.36 2020 03 0.6 0.7 1 0.3

تایلند

8454.00 2020 05 7000 8500 7900 5500

ترکیه

4510.00 2020 03 6900 4900 1750 1400

روسیه

5.50 2020 06 20.1 20.1 20.1 6.2

ژاپن

-12.80 2020 06 -1.5 -1.5 2 -3

فرانسه

35400.00 2020 06 36200 27300 32500 29900

قرقیزستان

1004.00 2020 04 690 690 690 629

کانادا

245.60 2020 07 190 213 215 220
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی