خانه های مسکونی نوساز

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
فرانسه 27500.00 2019-02 37100 37400 47800 47800
قرقیزستان 131.00 2018-10 631 644 629 629
روسیه 5.00 2019-02 5.7 5.6 18.2 5.9
اسپانیا 0.86 2018-12 1.09 1.15 1.25 1.25
تایلند 3884.00 2019-01 8400 8310 8290 8290
ترکیه 8334.00 2018-12 8500 7300 8300 6200
انگلستان 35660.00 2018-12 43400 45100 41420 42500
ایالات متحده 1162.00 2019-02 1218 1215 1210 1150


پیش بینی - خانه های مسکونی نوساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.