اوراق قرضه دولتی ده ساله

قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
10Y 1.59 0.04 0.04% 2.04 2.08 2.12 2.16
10Y 0.47 0.02 0.02% 0.63 0.66 0.69 0.72
ژاپن -0.24 0.00 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
آلمان -0.67 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.15 0.20
فرانسه -0.40 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
مکزیک 7.09 0.03 0.03% 7.59 7.68 7.77 7.86
برزیل 7.31 0.01 0.01% 7.37 7.49 7.61 7.74
کانادا 1.16 0.01 -0.01% 1.52 1.55 1.59 1.63
هلند -0.54 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
سوئیس -1.03 0.00 0.00% 0.07 0.16 0.25 0.35
نیوزیلند 1.09 0.00 0.00% 1.49 1.52 1.55 1.58
یونان 1.99 0.00 0.00% 2.13 2.22 2.32 2.42
استرالیا 0.94 0.01 -0.01% 1.21 1.24 1.26 1.29
ایتالیا 1.35 0.01 0.01% 1.59 1.64 1.70 1.76
هند 6.54 0.04 -0.04% 6.43 6.48 6.54 6.60
اسپانیا 0.13 0.03 0.03% 0.31 0.33 0.35 0.38
پرتغال 0.18 0.05 0.05% 0.37 0.39 0.41 0.43

ایالات متحده قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
10Y 1.59 0.04 0.04% 2.04 2.08 2.12 2.16
1M 2.07 0.01 0.01% 2.02 2.05 2.08 2.11
3M 1.96 0.01 0.01% 2.09 2.12 2.14 2.16
6M 1.90 0.01 0.01% 2.09 2.11 2.13 2.15
52W 1.72 0.01 -0.01% 2.02 2.05 2.08 2.10
2Y 1.53 0.02 0.02% 1.91 1.94 1.98 2.02
3Y 1.47 0.02 0.02% 1.86 1.90 1.95 1.99
5Y 1.47 0.03 0.03% 1.86 1.90 1.94 1.98
7Y 1.53 0.03 0.03% 1.95 1.99 2.03 2.07
20Y 2.07 0.04 0.04% 2.53 2.57 2.61 2.66
30Y 2.07 0.03 0.03% 2.56 2.59 2.63 2.67

اروپا قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
10Y 0.47 0.02 0.02% 0.63 0.66 0.69 0.72
1M 0.74 0.00 0.00% 0.77 0.80 0.84 0.87
3M 0.77 0.00 0.00% 0.80 0.84 0.88 0.92
6M 0.76 0.00 0.00% 0.78 0.80 0.82 0.84
52W 0.60 0.04 0.04% 0.53 0.56 0.58 0.61
3Y 0.41 0.03 0.03% 0.40 0.42 0.45 0.47
5Y 0.39 0.02 0.02% 0.40 0.42 0.45 0.47
7Y 0.37 0.02 0.02% 0.46 0.49 0.52 0.54
20Y 0.90 0.02 0.02% 1.19 1.22 1.26 1.29
30Y 1.03 0.01 0.01% 1.35 1.38 1.42 1.45
آلمان -0.67 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.15 0.20
Germany 3M -0.71 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 6M -0.73 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.84 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
آلمان 2Y -0.90 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 3Y -0.95 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 5Y -0.92 0.01 0.01% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 7Y -0.86 0.01 -0.03% 0.07 0.14 0.22 0.31
Germany 30Y -0.15 0.03 0.03% 0.13 0.14 0.15 0.16
سوئد -0.33 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Portugal 52W -0.53 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
پرتغال 2Y -0.58 0.02 0.02% 0.06 0.12 0.19 0.26
Portugal 3M -0.44 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.20
Portugal 3Y -0.45 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 5Y -0.30 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Portugal 6M -0.52 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 7Y -0.07 0.02 0.02% 0.06 0.06 0.07 0.07
سوئیس -1.03 0.00 0.00% 0.07 0.16 0.25 0.35
ایسلند 3.75 0.00 0.00% 3.93 3.99 4.05 4.11
رومانی 4.05 0.01 0.01% 4.46 4.53 4.61 4.69
Russia 5Y 7.09 0.01 -0.01% 7.17 7.24 7.32 7.39
اسلواکی -0.36 0.04 0.04% 0.01 0.01 0.02 0.03
اسلوونی -0.17 0.01 0.01% 0.09 0.09 0.10 0.11
ترکیه 15.75 0.12 -0.12% 15.37 15.85 16.34 16.84
Italy 20Y 2.08 0.01 -0.01% 2.32 2.38 2.43 2.48
ایتالیا 2Y 0.04 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Italy 30Y 2.43 0.01 0.01% 2.71 2.76 2.82 2.87
France 30Y 0.48 0.02 0.02% 0.77 0.79 0.81 0.84
اسپانیا 0.13 0.03 0.03% 0.31 0.33 0.35 0.38
پرتغال 0.18 0.05 0.05% 0.37 0.39 0.41 0.43
Portugal 20Y 0.66 0.02 0.02% 0.98 1.01 1.04 1.07
Portugal 30Y 1.05 0.07 0.07% 1.34 1.37 1.40 1.43
دانمارک -0.64 0.02 -0.03% 0.04 0.08 0.12 0.17
فنلاند -0.39 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
فرانسه -0.40 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 1M -0.57 0.04 -0.04% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 52W -0.73 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
فرانسه 2Y -0.79 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.13
France 3M -0.61 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y -0.83 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.18 0.25
France 5Y -0.76 0.01 0.01% 0.06 0.13 0.21 0.29
کرواسی 1.01 0.00 0.00% 1.16 1.18 1.21 1.23
ایتالیا 1.35 0.01 0.01% 1.59 1.64 1.70 1.76
Italy 3Y 0.34 0.01 0.01% 0.31 0.34 0.38 0.42
Italy 5Y 0.80 0.01 0.01% 0.90 0.96 1.02 1.08
Italy 7Y 0.97 0.00 0.00% 1.14 1.19 1.24 1.30
France 20Y 0.15 0.02 0.02% 0.41 0.43 0.45 0.47
France 6M -0.72 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 7Y -0.62 0.01 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.21
یونان 1.99 0.00 0.00% 2.13 2.22 2.32 2.42
Greece 1M 1.20 0.11 -0.11% 1.56 1.72 1.89 2.08
Greece 20Y 2.76 0.00 0.00% 2.79 2.84 2.88 2.93
Greece 3M 1.36 0.03 -0.03% 1.54 1.65 1.78 1.91
ایرلند -0.10 0.01 0.01% 0.11 0.12 0.13 0.14
نروژ 1.12 0.02 0.02% 1.44 1.47 1.50 1.53
هلند -0.54 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Euro Area Government Bond 0.36 0.00 0.00% 0.63 0.70 0.77 0.84
بلغارستان 0.45 0.00 0.00% 0.48 0.50 0.53 0.56
جمهوری چک 0.99 0.00 0.00% 1.24 1.27 1.30 1.33
مجارستان 1.65 0.02 0.00% 2.41 2.48 2.55 2.62
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
اتریش -0.42 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.10
بلژیک -0.33 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 1M -0.27 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Greece 6M 1.35 0.01 0.01% 1.45 1.51 1.57 1.64
لیتوانی 0.35 0.00 0.00% 0.56 0.58 0.59 0.60
Russia 1M 7.12 0.00 -0.01% 7.19 7.21 7.24 7.26
Russia 20Y 7.75 0.01 -0.01% 7.84 7.91 7.98 8.06
Russia 3M 7.10 0.00 0.00% 7.15 7.18 7.20 7.23
Russia 6M 7.11 0.00 0.00% 7.12 7.15 7.17 7.20
Russia 7Y 7.24 0.00 -0.01% 7.26 7.34 7.41 7.48
Italy 52W -0.08 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Italy 3M -0.28 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
لهستان 1.93 0.17 0.17% 2.22 2.26 2.31 2.35
روسیه 7.28 0.01 -0.01% 7.38 7.45 7.53 7.61
Russia 52W 6.81 0.03 -0.03% 6.76 6.83 6.90 6.97
روسیه 2Y 6.95 0.06 -0.06% 6.96 7.02 7.09 7.15
Russia 3Y 7.01 0.01 -0.01% 7.03 7.09 7.16 7.23
Netherlands 3M -0.76 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Netherlands 6M -0.83 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain 52W -0.53 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.23
Spain 3M -0.52 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3Y -0.51 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21
Spain 5Y -0.33 0.00 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Spain 6M -0.53 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15

امریکا قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
10Y 1.59 0.04 0.04% 2.04 2.08 2.12 2.16
1M 2.07 0.01 0.01% 2.02 2.05 2.08 2.11
3M 1.96 0.01 0.01% 2.09 2.12 2.14 2.16
6M 1.90 0.01 0.01% 2.09 2.11 2.13 2.15
52W 1.72 0.01 -0.01% 2.02 2.05 2.08 2.10
2Y 1.53 0.02 0.02% 1.91 1.94 1.98 2.02
3Y 1.47 0.02 0.02% 1.86 1.90 1.95 1.99
5Y 1.47 0.03 0.03% 1.86 1.90 1.94 1.98
7Y 1.53 0.03 0.03% 1.95 1.99 2.03 2.07
20Y 2.07 0.04 0.04% 2.53 2.57 2.61 2.66
30Y 2.07 0.03 0.03% 2.56 2.59 2.63 2.67
Canada 20Y 1.38 0.01 0.01% 1.70 1.74 1.77 1.80
Canada 30Y 1.41 0.00 0.00% 1.73 1.76 1.80 1.83
Canada 7Y 1.22 0.03 0.03% 1.50 1.54 1.58 1.62
شیلی 2.68 0.01 0.01% 2.92 2.95 2.99 3.03
کلمبیا 5.75 0.02 0.02% 5.92 6.02 6.12 6.23
Canada 1M 1.75 0.00 0.00% 1.68 1.71 1.74 1.77
Canada 52W 1.60 0.04 0.04% 1.72 1.74 1.77 1.79
Canada 3M 1.64 0.00 0.01% 1.67 1.70 1.73 1.75
Canada 3Y 1.30 0.02 -0.01% 1.56 1.60 1.63 1.67
Canada 5Y 1.20 0.02 -0.02% 1.49 1.53 1.57 1.61
Canada 6M 1.64 0.01 -0.01% 1.70 1.71 1.73 1.75
برزیل 2Y 5.74 0.01 -0.01% 5.81 5.90 5.99 6.08
Brazil 3M 5.81 0.01 0.01% 6.00 6.07 6.14 6.21
Brazil 5Y 6.86 0.01 0.01% 6.94 7.06 7.19 7.31
مکزیک 7.09 0.03 0.03% 7.59 7.68 7.77 7.86
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.44 5.46 5.47 5.49
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Brazil 3Y 6.26 0.01 0.01% 6.28 6.38 6.49 6.59
برزیل 7.31 0.01 0.01% 7.37 7.49 7.61 7.74
Brazil 52W 5.33 0.01 -0.01% 5.53 5.61 5.70 5.79
Brazil 6M 5.42 0.01 -0.01% 5.67 5.73 5.80 5.87
کانادا 1.16 0.01 -0.01% 1.52 1.55 1.59 1.63
کانادا 2Y 1.34 0.01 -0.01% 1.58 1.62 1.66 1.70

آسیا قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
ژاپن -0.24 0.00 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 1M -0.10 0.00 0.05% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M -0.14 0.01 0.03% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 6M -0.24 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W -0.26 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.30 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y -0.31 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y -0.33 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 7Y -0.35 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Japan 20Y 0.09 0.01 -0.01% 0.22 0.23 0.24 0.25
Japan 30Y 0.19 0.01 -0.01% 0.37 0.38 0.40 0.42
تایلند 1.53 0.02 -0.02% 1.90 1.92 1.95 1.97
سنگاپور 1.79 0.02 0.02% 1.94 1.97 2.00 2.03
مالزی 3.37 0.07 0.07% 3.62 3.64 3.66 3.68
قطر 2.57 0.02 0.02% 3.06 3.12 3.18 3.24
هند 2Y 5.86 0.05 -0.05% 6.07 6.11 6.16 6.21
South Korea 52W 1.12 0.00 0.00% 1.30 1.31 1.33 1.34
کره جنوبی 2Y 1.13 0.01 0.01% 1.32 1.34 1.36 1.38
Indonesia 3M 5.95 0.05 0.05% 6.03 6.16 6.30 6.44
Indonesia 1M 5.83 0.06 -0.06% 6.01 6.16 6.32 6.49
Indonesia 6M 6.05 0.10 0.10% 6.03 6.11 6.19 6.27
China 52W 2.56 0.00 0.00% 2.64 2.68 2.73 2.78
هنگ کنگ 1.08 0.02 0.02% 1.68 1.72 1.76 1.81
اندونزی 7.34 0.01 -0.01% 7.45 7.53 7.61 7.69
Indonesia 52W 6.22 0.01 -0.01% 6.37 6.53 6.69 6.85
Indonesia 30Y 8.01 0.00 0.00% 8.09 8.16 8.23 8.30
Indonesia 3Y 6.65 0.12 -0.12% 6.49 6.55 6.61 6.67
Indonesia 5Y 6.75 0.02 -0.02% 6.89 6.96 7.03 7.11
India 52W 5.84 0.02 0.02% 5.96 6.02 6.09 6.15
India 30Y 6.99 0.02 0.02% 6.87 6.92 6.97 7.02
India 3Y 6.09 0.01 -0.01% 6.26 6.31 6.35 6.40
India 5Y 6.36 0.03 -0.03% 6.36 6.43 6.49 6.55
کره جنوبی 1.28 0.08 0.08% 1.41 1.44 1.46 1.48
South Korea 20Y 1.26 0.08 0.08% 1.41 1.43 1.45 1.48
South Korea 30Y 1.26 0.08 0.08% 1.39 1.41 1.44 1.46
South Korea 3Y 1.15 0.05 0.05% 1.31 1.33 1.35 1.37
South Korea 5Y 1.22 0.08 0.08% 1.35 1.37 1.39 1.42
Philippine 4.45 0.02 0.02% 4.88 5.02 5.17 5.32
پاکستان 13.67 0.00 0.00% 14.18 14.34 14.51 14.68
تایوان 0.66 0.00 0.00% 0.70 0.71 0.73 0.74
ویتنام 4.32 0.01 -0.01% 4.43 4.46 4.49 4.51
چین 3.06 0.02 0.02% 3.21 3.24 3.26 3.29
China 20Y 3.44 0.02 0.02% 3.61 3.65 3.69 3.73
چین 2Y 2.66 0.01 0.01% 2.82 2.85 2.89 2.93
China 30Y 3.68 0.02 0.02% 3.88 3.90 3.93 3.95
China 3Y 2.80 0.00 0.00% 2.92 2.94 2.97 3.00
China 5Y 2.93 0.02 0.02% 3.03 3.06 3.09 3.12
China 7Y 3.09 0.02 0.02% 3.23 3.25 3.28 3.30
Indonesia 20Y 7.81 0.02 -0.02% 7.94 8.01 8.09 8.16
هند 6.54 0.04 -0.04% 6.43 6.48 6.54 6.60
India 3M 5.49 0.04 0.04% 5.77 5.82 5.87 5.91
India 6M 5.55 0.02 -0.02% 5.87 5.91 5.95 5.99
India 7Y 6.45 0.02 -0.02% 6.58 6.63 6.69 6.74
0.91 0.03 0.03% 1.23 1.27 1.31 1.35

استرالیا قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
نیوزیلند 1.09 0.00 0.00% 1.49 1.52 1.55 1.58
استرالیا 0.94 0.01 -0.01% 1.21 1.24 1.26 1.29
Australia 52W 0.91 0.00 0.00% 1.00 1.03 1.05 1.08
Australia 20Y 1.37 0.01 0.01% 1.67 1.70 1.72 1.75
استرالیا 2Y 0.74 0.01 -0.01% 0.87 0.89 0.91 0.94
Australia 30Y 1.58 0.05 0.05% 1.87 1.90 1.93 1.96
Australia 3Y 0.68 0.01 -0.01% 0.83 0.85 0.87 0.90
Australia 5Y 0.69 0.01 -0.01% 0.86 0.89 0.91 0.93
Australia 7Y 0.81 0.01 -0.01% 1.03 1.06 1.09 1.11

افریقا قیمت روز Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
South Africa 3M 6.06 0.50 -0.50% 7.30 8.03 8.84 9.72
کنیا 11.50 0.25 -0.25% 11.66 11.87 12.09 12.31
South Africa 30Y 9.99 0.04 -0.04% 10.01 10.10 10.18 10.27
آفریقای جنوبی 8.37 0.03 -0.03% 8.40 8.47 8.54 8.61
South Africa 20Y 9.94 0.07 -0.07% 9.95 10.04 10.12 10.21
آفریقای جنوبی 2Y 6.68 0.02 -0.02% 6.53 6.62 6.70 6.79
South Africa 5Y 7.42 0.05 -0.05% 7.49 7.56 7.63 7.70
نیجریه 14.30 0.02 -0.02% 13.84 13.96 14.07 14.18
Zambia Government Bond 10y 32.50 0.00 0.00% 29.56 30.78 32.07 33.40

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.