اوراق قرضه دولتی ده ساله

قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.92 0.02 0.02% 1.83 1.88 1.93 1.99
10Y 0.82 0.01 0.01% 0.75 0.81 0.87 0.93
ژاپن -0.02 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
آلمان -0.26 0.06 0.00% 0.04 0.07 0.12 0.16
فرانسه 0.04 0.05 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
مکزیک 6.86 0.02 -0.08% 7.18 7.26 7.34 7.42
کانادا 1.67 0.09 0.09% 1.52 1.58 1.64 1.71
نیوزیلند 1.60 0.07 0.07% 1.36 1.40 1.45 1.49
استرالیا 1.28 0.06 0.06% 1.08 1.12 1.16 1.20
هند 6.82 0.05 0.05% 6.52 6.59 6.65 6.71
هلند -0.13 0.06 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
پرتغال 0.41 0.05 0.05% 0.45 0.49 0.54 0.60
سوئیس -0.58 0.02 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.30
یونان 1.39 0.01 0.01% 2.12 2.23 2.34 2.45
اسپانیا 0.48 0.00 0.00% 0.47 0.52 0.57 0.63
ایتالیا 1.35 0.04 0.04% 1.41 1.48 1.56 1.64
برزیل 6.76 0.01 0.01% 7.02 7.11 7.21 7.30

ایالات متحده قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.92 0.02 0.02% 1.83 1.88 1.93 1.99
1M 1.52 0.00 0.03% 1.69 1.73 1.76 1.80
3M 1.55 0.01 -0.01% 1.61 1.63 1.66 1.68
6M 1.58 0.00 0.00% 1.64 1.66 1.68 1.70
52W 1.56 0.01 -0.01% 1.63 1.66 1.69 1.73
2Y 1.67 0.01 0.01% 1.65 1.70 1.76 1.81
3Y 1.71 0.02 0.02% 1.65 1.71 1.77 1.83
5Y 1.72 0.08 0.09% 1.67 1.73 1.78 1.84
7Y 1.86 0.02 0.02% 1.78 1.84 1.89 1.95
20Y 2.37 0.08 0.10% 2.33 2.38 2.44 2.50
30Y 2.32 0.10 0.10% 2.25 2.30 2.35 2.40

اروپا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 0.82 0.01 0.01% 0.75 0.81 0.87 0.93
1M 0.72 0.00 0.01% 0.76 0.79 0.82 0.85
3M 0.74 0.01 -0.01% 0.80 0.84 0.88 0.92
6M 0.79 0.01 0.01% 0.78 0.80 0.82 0.85
52W 0.68 0.00 0.00% 0.72 0.76 0.81 0.86
3Y 0.56 0.01 -0.01% 0.55 0.60 0.65 0.71
5Y 0.61 0.03 0.02% 0.56 0.61 0.67 0.73
7Y 0.63 0.01 0.01% 0.55 0.60 0.66 0.73
20Y 1.24 0.07 0.07% 1.16 1.21 1.27 1.32
30Y 1.33 0.06 0.06% 1.26 1.31 1.36 1.42
آلمان -0.26 0.06 0.00% 0.04 0.07 0.12 0.16
Germany 3M -0.71 0.04 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M -0.64 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.65 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
آلمان 2Y -0.70 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y -0.65 0.00 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 5Y -0.58 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y -0.48 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y 0.20 0.00 0.06% 0.14 0.15 0.17 0.18
دانمارک -0.28 0.00 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.16
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
رومانی 4.75 0.04 -0.04% 4.74 4.83 4.92 5.00
روسیه 6.35 0.04 -0.01% 6.45 6.50 6.55 6.60
روسیه 2Y 5.71 0.06 -0.08% 5.90 5.94 5.99 6.03
Russia 3Y 5.86 0.02 -0.02% 5.97 6.02 6.06 6.11
Russia 5Y 6.19 0.02 -0.08% 6.28 6.33 6.38 6.42
اسلوونی 0.20 0.01 0.02% 0.10 0.11 0.13 0.14
ترکیه 12.10 0.08 -0.11% 12.52 12.86 13.22 13.59
پرتغال 0.41 0.05 0.05% 0.45 0.49 0.54 0.60
Portugal 52W -0.50 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
پرتغال 2Y -0.53 0.02 0.02% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 30Y 1.34 0.04 0.04% 1.38 1.43 1.48 1.54
Portugal 3M -0.49 0.03 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21
Portugal 3Y -0.33 0.00 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 5Y -0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal 6M -0.48 0.04 -0.04% 0.04 0.09 0.15 0.20
سوئیس -0.58 0.02 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.30
Euro Area Government Bond 0.31 0.00 0.00% 0.11 0.12 0.13 0.15
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.42 0.45 0.48 0.50
Greece 6M 0.33 0.00 0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
ایسلند 3.83 0.00 0.00% 3.80 3.86 3.93 4.00
لیتوانی 0.38 0.00 0.00% 0.40 0.43 0.46 0.50
Russia 1M 6.20 0.04 -0.04% 6.36 6.38 6.40 6.41
Russia 3M 6.24 0.01 -0.01% 6.30 6.31 6.33 6.35
Russia 6M 6.20 0.01 0.00% 6.24 6.26 6.27 6.29
کرواسی 0.64 0.00 0.00% 0.75 0.78 0.81 0.84
جمهوری چک 1.51 0.01 -0.04% 1.51 1.56 1.61 1.67
اتریش -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
بلژیک -0.03 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Italy 1M -0.40 0.02 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 52W -0.18 0.00 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 20Y 2.05 0.02 0.02% 2.09 2.15 2.22 2.29
ایتالیا 2Y -0.04 0.02 -0.04% 0.04 0.05 0.05 0.06
Italy 30Y 2.42 0.02 0.02% 2.43 2.50 2.57 2.64
Italy 3M -0.37 0.00 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 5Y 0.49 0.03 0.02% 0.63 0.69 0.76 0.83
Italy 7Y 0.90 0.01 0.01% 0.98 1.05 1.13 1.21
فنلاند -0.07 0.00 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
فرانسه 0.04 0.05 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
France 1M -0.71 0.00 0.00% 0.07 0.14 0.22 0.31
France 52W -0.58 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
فرانسه 2Y -0.64 0.00 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 30Y 0.80 0.02 0.05% 0.78 0.83 0.89 0.95
France 3M -0.64 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3Y -0.61 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y -0.44 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
France 6M -0.62 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 7Y -0.26 0.01 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Greece 20Y 2.15 0.05 -0.05% 2.30 2.35 2.40 2.45
ایرلند 0.05 0.05 0.05% 0.07 0.08 0.09 0.10
نروژ 1.49 0.02 0.00% 1.45 1.50 1.54 1.59
هلند -0.13 0.06 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
Portugal 20Y 1.01 0.01 0.01% 1.05 1.10 1.15 1.21
Italy 3Y 0.04 0.03 0.03% 0.10 0.11 0.12 0.13
Portugal 7Y 0.21 0.05 0.05% 0.21 0.23 0.25 0.28
Greece 1M 1.15 0.12 0.12% 4.76 5.24 5.76 6.34
Greece 3M 0.66 0.03 0.03% 1.46 1.61 1.77 1.95
مجارستان 1.88 0.01 0.01% 2.00 2.08 2.16 2.24
سوئد 0.06 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.03 0.03
Russia 20Y 6.88 0.06 0.06% 6.95 7.00 7.04 7.09
Russia 52W 5.71 0.02 -0.02% 5.97 6.03 6.09 6.15
Russia 7Y 6.26 0.01 -0.01% 6.37 6.42 6.47 6.52
لهستان 2.00 0.17 0.17% 1.93 2.04 2.16 2.28
اسلواکی 0.09 0.02 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00
یونان 1.39 0.01 0.01% 2.12 2.23 2.34 2.45
اسپانیا 0.48 0.00 0.00% 0.47 0.52 0.57 0.63
ایتالیا 1.35 0.04 0.04% 1.41 1.48 1.56 1.64
France 20Y 0.52 0.03 0.03% 0.46 0.51 0.56 0.62
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Finland Bond Yield 2Y -0.60 0.00 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Netherlands Bond Yield 2Y -0.62 0.00 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.59 0.02 0.02% 0.59 0.64 0.68 0.73
Switzerland Bond Yield 2Y -0.76 0.11 -0.10% 0.04 0.08 0.12 0.16
Turkey Bond Yield 2Y 11.63 0.11 0.01% 12.22 12.61 13.02 13.44
Denmark Bond Yield 2Y -0.64 0.01 -0.04% 0.05 0.11 0.17 0.24
Sweden Bond Yield 2Y -0.33 0.00 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Spain Bond Yield 2Y -0.40 0.00 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Spain 3M -0.52 0.02 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 3Y -0.38 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 5Y -0.11 0.01 -0.03% 0.01 0.02 0.03 0.04
Spain 6M -0.44 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 52W -0.43 0.02 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Netherlands 3M -0.66 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Netherlands 6M -0.66 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14

امریکا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.92 0.02 0.02% 1.83 1.88 1.93 1.99
1M 1.52 0.00 0.03% 1.69 1.73 1.76 1.80
3M 1.55 0.01 -0.01% 1.61 1.63 1.66 1.68
6M 1.58 0.00 0.00% 1.64 1.66 1.68 1.70
52W 1.56 0.01 -0.01% 1.63 1.66 1.69 1.73
2Y 1.67 0.01 0.01% 1.65 1.70 1.76 1.81
3Y 1.71 0.02 0.02% 1.65 1.71 1.77 1.83
5Y 1.72 0.08 0.09% 1.67 1.73 1.78 1.84
7Y 1.86 0.02 0.02% 1.78 1.84 1.89 1.95
20Y 2.37 0.08 0.10% 2.33 2.38 2.44 2.50
30Y 2.32 0.10 0.10% 2.25 2.30 2.35 2.40
Canada 7Y 1.67 0.00 0.00% 1.54 1.60 1.66 1.72
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 3.37 0.09 -0.09% 3.26 3.33 3.40 3.47
Brazil 6M 4.34 0.04 -0.04% 4.54 4.59 4.63 4.68
Brazil 5Y 6.28 0.02 -0.02% 6.55 6.65 6.75 6.85
برزیل 6.76 0.01 0.01% 7.02 7.11 7.21 7.30
برزیل 2Y 5.07 0.03 -0.03% 5.28 5.36 5.43 5.51
Brazil 3M 4.46 0.06 -0.06% 4.74 4.80 4.87 4.93
Brazil 3Y 5.50 0.01 -0.01% 5.74 5.82 5.91 5.99
Canada 1M 1.70 0.06 0.06% 1.67 1.70 1.72 1.75
کانادا 2Y 1.70 0.01 0.01% 1.64 1.69 1.75 1.80
Canada 3Y 1.69 0.04 0.04% 1.62 1.68 1.73 1.79
Canada 52W 1.73 0.03 -0.03% 1.73 1.75 1.78 1.81
Canada 3M 1.65 0.01 0.00% 1.66 1.68 1.69 1.70
Canada 6M 1.70 0.01 0.01% 1.69 1.71 1.72 1.74
Brazil 52W 4.50 0.00 0.00% 4.63 4.69 4.75 4.81
مکزیک 6.86 0.02 -0.08% 7.18 7.26 7.34 7.42
کلمبیا 6.03 0.02 0.02% 6.36 6.47 6.58 6.70
کانادا 1.67 0.09 0.09% 1.52 1.58 1.64 1.71
Canada 20Y 1.76 0.07 0.07% 1.60 1.65 1.70 1.75
Canada 30Y 1.75 0.07 0.07% 1.60 1.64 1.69 1.74
Canada 5Y 1.66 0.07 0.07% 1.55 1.61 1.67 1.74
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43

آسیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
ژاپن -0.02 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M -0.15 0.04 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M -0.08 0.03 0.06% 0.02 0.04 0.07 0.10
Japan 6M -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.12 0.01 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y -0.16 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y -0.12 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y -0.12 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 20Y 0.30 0.01 0.01% 0.28 0.31 0.34 0.38
Japan 30Y 0.45 0.01 0.01% 0.45 0.49 0.53 0.57
هند 6.82 0.05 0.05% 6.52 6.59 6.65 6.71
India 3Y 6.45 0.06 0.06% 6.05 6.10 6.15 6.20
China 20Y 3.56 0.00 0.02% 3.60 3.64 3.68 3.72
India 30Y 7.26 0.02 0.04% 7.21 7.26 7.31 7.36
China 52W 2.69 0.06 -0.06% 2.73 2.78 2.83 2.88
China 3Y 2.84 0.02 0.02% 2.85 2.88 2.91 2.94
China 5Y 2.96 0.03 -0.03% 3.02 3.05 3.08 3.11
هنگ کنگ 1.63 0.03 -0.03% 1.58 1.63 1.69 1.75
Indonesia 1M 4.73 0.00 0.00% 4.81 4.89 4.97 5.05
Indonesia 52W 5.21 0.05 -0.04% 5.36 5.46 5.57 5.68
Indonesia 3M 4.88 0.00 0.00% 4.96 5.05 5.13 5.22
Indonesia 6M 5.11 0.00 0.00% 5.23 5.31 5.38 5.46
India 7Y 7.03 0.04 0.03% 6.80 6.87 6.93 7.00
کره جنوبی 1.63 0.02 -0.02% 1.66 1.70 1.74 1.78
South Korea 3Y 1.42 0.03 -0.03% 1.41 1.44 1.47 1.50
South Korea 5Y 1.47 0.00 0.00% 1.50 1.54 1.57 1.61
سنگاپور 1.74 0.00 0.00% 1.77 1.80 1.84 1.87
Philippine 4.55 0.06 -0.06% 4.77 4.84 4.91 4.99
قطر 2.58 0.01 0.03% 2.67 2.73 2.79 2.85
تایوان 0.70 0.00 -0.01% 0.71 0.73 0.74 0.75
India 52W 5.59 0.00 0.00% 5.37 5.43 5.48 5.54
South Korea 52W 1.33 0.00 0.00% 1.38 1.40 1.42 1.44
0.79 0.03 0.03% 0.86 0.90 0.94 0.98
ویتنام 3.52 0.00 0.00% 3.60 3.63 3.66 3.69
پاکستان 11.25 0.00 0.00% 11.50 11.64 11.78 11.92
کره جنوبی 2Y 1.44 0.04 0.04% 1.41 1.43 1.46 1.49
مالزی 3.44 0.01 0.01% 3.47 3.50 3.53 3.56
چین 2Y 2.81 0.04 -0.04% 2.82 2.86 2.90 2.94
تایلند 1.59 0.04 0.04% 1.66 1.70 1.74 1.77
China 7Y 3.15 0.01 0.01% 3.20 3.23 3.25 3.28
اندونزی 7.22 0.01 0.01% 7.13 7.19 7.26 7.32
Indonesia 5Y 6.58 0.02 0.02% 6.57 6.63 6.69 6.75
Indonesia 20Y 7.79 0.05 0.05% 7.75 7.81 7.87 7.93
Indonesia 30Y 7.82 0.06 0.06% 7.81 7.85 7.89 7.93
Indonesia 3Y 6.27 0.01 0.01% 6.30 6.35 6.41 6.47
India 5Y 6.62 0.05 0.05% 6.32 6.38 6.45 6.52
South Korea 20Y 1.63 0.03 0.03% 1.63 1.67 1.70 1.74
هند 2Y 5.90 0.10 0.10% 5.56 5.61 5.65 5.69
South Korea 30Y 1.58 0.03 0.03% 1.58 1.62 1.66 1.69
China 30Y 3.81 0.01 0.01% 3.82 3.85 3.87 3.90
India 3M 5.10 0.02 -0.02% 4.95 4.99 5.02 5.06
India 6M 5.19 0.01 -0.01% 5.17 5.21 5.25 5.30
چین 3.20 0.01 -0.01% 3.21 3.24 3.27 3.29

استرالیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
Australia 20Y 1.63 0.06 0.07% 1.47 1.51 1.55 1.60
Australia 7Y 0.99 0.05 0.06% 0.88 0.91 0.95 0.98
نیوزیلند 1.60 0.07 0.07% 1.36 1.40 1.45 1.49
Australia 52W 0.87 0.01 0.01% 0.80 0.82 0.84 0.87
استرالیا 1.28 0.06 0.06% 1.08 1.12 1.16 1.20
Australia 30Y 1.88 0.05 0.05% 1.67 1.71 1.75 1.79
استرالیا 2Y 0.85 0.04 0.04% 0.72 0.75 0.78 0.80
Australia 3Y 0.81 0.06 0.06% 0.67 0.70 0.72 0.75
Australia 5Y 0.87 0.05 0.05% 0.72 0.75 0.78 0.80
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 0.90 0.92 0.95 0.98

افریقا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
نیجریه 11.34 0.01 0.01% 12.67 12.79 12.91 13.04
آفریقای جنوبی 2Y 6.72 0.02 0.02% 6.79 6.87 6.94 7.02
آفریقای جنوبی 8.33 0.01 -0.01% 8.52 8.59 8.66 8.74
South Africa 20Y 10.13 0.02 -0.02% 10.26 10.34 10.43 10.51
South Africa 30Y 10.20 0.01 -0.01% 10.31 10.39 10.47 10.55
South Africa 5Y 7.25 0.01 -0.01% 7.51 7.58 7.65 7.72
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 6.60 7.26 7.99 8.78
کنیا 12.17 0.03 -0.03% 12.15 12.35 12.56 12.77
Zambia Government Bond 10y 33.00 0.00 0.00% 33.98 35.00 36.04 37.11

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.