میزان ساخت و ساز

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
آرژانتین -12.30 2019-03 -1.4 1 3 5
ارمنستان 1.80 2019-04 2.3 4.7 1.7 1.7
استرالیا -1.90 2019-03 0.45 1.33 1 1.1
بلغارستان 5.80 2019-04 2.3 1.8 2.8 2.8
کاستاریکا 5.70 2018-11 12.4 14 10 10
قبرس 14.20 2018-12 2.8 15.57 2.6 2.6
جمهوری چک 8.90 2019-04 4.2 2.3 3.2 2.9
منطقه یورو 6.30 2019-03 1.8 2 1.7 1.5
اتحادیه اروپا 5.80 2019-03 1.9 2.1 1.8 1.6
فرانسه 6.20 2019-03 2.5 2.3 2.2 2.2
آلمان 7.60 2019-04 2.5 2.8 2.3 2.2
مجارستان 40.10 2019-04 17 9.5 6.4 5.1
هند 2.60 2019-04 4.4 5.02 5.1 6.5
ایرلند 5.90 2019-03 6.8 5.1 4.5 4.5
ایتالیا 8.10 2019-03 5.1 3.6 1.9 2
قزاقستان 15.60 2019-03 5.4 -0.8 1.3 1.3
مالزی 0.70 2019-03 3.6 4.5 5 4.3
مکزیک -4.15 2019-04 -1.1 -1.83 2.3 2
کالدونیای جدید 0.80 2018-12 0.9 0.8 1 1
نیوزیلند 15.70 2019-03 4 3.6 4.3 4.9
لهستان 13.40 2019-03 5.8 5.1 4.5 4
پرتغال 4.10 2019-03 3 2.6 2.2 2
روسیه 0.00 2019-04 1.5 1.1 1 1.2
اسلواکی -4.50 2019-04 5.8 4.4 2.4 2.4
کره جنوبی -5.60 2019-04 0.8 0.5 2.5 3
اسپانیا -5.80 2019-03 2.8 2.5 2.2 2.2
تایوان -15.27 2018-03 3.5 2.1 -5.9 -5.9
انگلستان 2.40 2019-04 0.5 0.6 0.5 1


پیش بینی - میزان ساخت و ساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.