میزان ساخت و ساز

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
آرژانتین -3.40 2019-05 1 3 3.8 4.3
ارمنستان 0.60 2019-06 4.7 1.7 1.7 1.7
استرالیا -1.90 2019-03 0.5 1 1.1 0.6
بلغارستان 1.50 2019-06 3.7 3.2 3.6 4.2
کاستاریکا -14.20 2019-05 14 10 10 10
قبرس 12.80 2019-03 16.1 12.6 10.8 8.7
جمهوری چک 1.10 2019-06 2.3 3.2 2.9 2.5
منطقه یورو 2.00 2019-05 2 1.7 1.5 1.8
اتحادیه اروپا 2.50 2019-05 2.1 1.8 1.6 1.9
فرانسه 2.40 2019-06 2.3 2.5 1.9 2
آلمان 1.00 2019-06 2.8 2.3 2.2 2.1
مجارستان 20.30 2019-06 9.5 6.4 5.1 4.8
هند 0.20 2019-06 4.4 5.1 3.5 2.5
ایرلند 5.90 2019-03 10.5 4.5 5.1 8.3
ایتالیا 2.00 2019-05 3.6 1.9 2 1.8
قزاقستان 16.80 2019-06 -0.8 1.3 1.3 1.3
مالزی 0.80 2019-06 4.5 5 4.3 5
مکزیک -6.77 2019-06 -1.1 2.3 2 1.1
کالدونیای جدید 0.80 2018-12 0.8 1 1 1
نیوزیلند 15.70 2019-03 3.6 4.3 4.9 4.5
لهستان 3.80 2019-06 5.1 4.5 4 4.2
پرتغال 3.70 2019-05 2.6 2.2 2 2
روسیه 0.20 2019-07 1.1 1 1.2 1.4
اسلواکی -3.70 2019-06 4.4 2.4 2.4 2.4
کره جنوبی -6.30 2019-06 2.5 2.5 3 2.9
اسپانیا 0.00 2019-05 2.5 2.2 2.3 2.7
تایوان -15.27 2018-03 2.1 -5.9 -5.9 -5.9
انگلستان -0.20 2019-06 0.6 0.5 1 1.4


پیش بینی - میزان ساخت و ساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.