میزان ساخت و ساز

Country آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
آلبانی -3.00 2018-06 3.52 4.16 5.03 2.55
آرژانتین -4.20 2018-09 -0.1 -1 -1.4 -2
ارمنستان 0.40 2018-10 0.9 1.8 2.3 4.7
استرالیا -2.80 2018-09 1.5 0.6 0.45 1.33
اتریش 8.60 2018-09 7.43 7.42 7.41 7.41
بلژیک -1.70 2018-10 3.97 3.72 3.72 3.76
بلغارستان 1.80 2018-10 -0.1 1.1 2.3 1.8
کاستاریکا 11.60 2018-09 12 11.8 12.4 14
قبرس 13.10 2018-06 3.2 2.9 2.8 15.57
جمهوری چک 10.40 2018-10 12.6 8.3 4.2 2.4
دانمارک 5.00 2018-09 4.21 4.21 4.27 4.26
استونی 18.00 2018-09 24.23 21.33 24.26 22.5
منطقه یورو 1.80 2018-10 2.5 2.6 2.8 2.4
اتحادیه اروپا 3.00 2018-10 1.7 2.5 2.7 2.4
فنلاند 1.90 2018-09 3.4 3.41 3.41 3.41
فرانسه -2.80 2018-10 2.4 2.6 2.5 2.3
آلمان 5.00 2018-10 4.2 3.6 3.2 2.7
مجارستان 18.50 2018-10 18.8 25.5 17 9.5
هند 4.80 2018-10 4.5 5.01 4.4 5.02
ایرلند 12.00 2018-09 8.9 7.5 6.8 5.1
ایتالیا 0.60 2018-08 2.5 2.4 2.3 2.1
قزاقستان 2.40 2018-10 2.5 -6.9 5.4 -0.8
لتونی -6.50 2018-09 9.1 5.73 7.27 7.17
لوکزامبورگ -2.20 2018-09 1.69 1.2 1.02 0.96
مقدونیه 17.00 2018-09 4.75 7.99 9.91 10.93
مالزی 5.20 2018-09 12 11.3 10.7 10.1
مکزیک 1.40 2018-10 2.5 -1.4 -1.1 -1.83
مونته نگرو 16.70 2018-09 31.76 45.8 39.11 42.45
هلند 7.70 2018-10 5.6 4.59 3.86 3.29
کالدونیای جدید 0.30 2018-10 1.2 1.2 0.9 0.8
نیوزیلند 8.10 2018-06 3.7 3.8 4 3.6
لهستان 19.40 2018-10 7.8 6.2 5.8 5.1
پرتغال 4.50 2018-10 3.6 3.2 3 2.6
رومانی -4.80 2018-10 -5.96 -4.59 -4.9 -4.8
روسیه 0.10 2018-09 0.5 0.9 1.5 1.1
اسلواکی 10.00 2018-10 9.2 6.5 5.8 4.4
اسلوونی 18.30 2018-10 27.66 28 28.02 28.01
کره جنوبی -3.50 2018-10 13.4 -0.1 0.8 0.5
اسپانیا -1.10 2018-10 4.5 3.2 2.8 2.5
سوئد -3.30 2018-10 -2.28 -1.91 -1.94 -2
سوئیس -0.30 2018-09 0.91 1.64 1.16 1.74
تایوان -15.27 2018-03 9.4 5.7 3.5 2.1
انگلستان 3.80 2018-10 1.7 2.2 2.5 2.4


پیش بینی - میزان ساخت و ساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.