میزان ساخت و ساز

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
آرژانتین -9.50 2019-10 -4 -1.8 0.5 1.8
ارمنستان 5.10 2019-10 1.7 1.7 1.7 1.7
استرالیا -0.40 2019-09 1 1.1 0.6 0.2
بلغارستان 3.10 2019-10 5.3 3.6 4.2 4
کاستاریکا -12.90 2019-09 -3 -0.4 5 7
قبرس 16.60 2019-06 12.6 10.8 8.7 7.3
جمهوری چک -0.30 2019-10 3.2 2.9 2.5 3
منطقه یورو -0.70 2019-09 -1.2 -0.7 1 0.9
اتحادیه اروپا 0.30 2019-09 1.8 1.6 1.9 2
فرانسه -0.90 2019-10 1.1 1.9 2 1.5
آلمان 0.30 2019-10 2.3 2.2 2.1 1.9
مجارستان 20.50 2019-10 6.4 5.1 4.8 4.5
هند -5.80 2019-10 -3.2 -0.6 2.5 2.5
ایرلند 3.10 2019-09 9.1 7.6 8.3 6.9
ایتالیا 0.30 2019-09 1.9 2 1.8 1.7
قزاقستان 20.50 2019-09 1.3 1.3 1.3 1.3
مالزی 0.60 2019-09 2 4.3 5 3
مکزیک -9.28 2019-10 -2.5 0.5 1.1 1.8
کالدونیای جدید -0.30 2019-10 1 1 1 1
نیوزیلند 11.80 2019-06 4.3 4.9 4.5 4.2
لهستان 5.20 2019-09 4.5 4 4.2 3.8
پرتغال 1.60 2019-09 2.2 2 2 2.2
روسیه 1.00 2019-10 1 1.2 1.4 1.5
اسلواکی -2.40 2019-10 2.4 2.4 2.4 2.4
کره جنوبی -4.30 2019-10 -3 -1.2 0.5 1
اسپانیا -10.00 2019-09 2.2 2.3 2.7 2.2
انگلستان -2.10 2019-10 -3.2 1 1.4 1.1


پیش بینی - میزان ساخت و ساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.