میزان ساخت و ساز

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
آرژانتین -5.90 2019-08 -4 -1.8 0.5 1.8
ارمنستان 3.90 2019-08 1.7 1.7 1.7 1.7
استرالیا -3.80 2019-06 1 1.1 0.6 0.2
بلغارستان 3.40 2019-08 3.2 3.6 4.2 4
کاستاریکا -10.70 2019-07 -3 -0.4 5 7
قبرس 16.60 2019-06 12.6 10.8 8.7 7.3
جمهوری چک -2.40 2019-08 3.2 2.9 2.5 3
منطقه یورو 1.20 2019-08 1.7 1.5 1.8 1.9
اتحادیه اروپا 1.90 2019-08 1.8 1.6 1.9 2
فرانسه -0.30 2019-08 1.1 1.9 2 1.5
آلمان 1.40 2019-08 2.3 2.2 2.1 1.9
مجارستان 5.90 2019-08 6.4 5.1 4.8 4.5
هند -0.50 2019-08 5.1 3.5 2.5 2.5
ایرلند 11.30 2019-06 9.1 7.6 8.3 6.9
ایتالیا 2.10 2019-08 1.9 2 1.8 1.7
قزاقستان 13.60 2019-08 1.3 1.3 1.3 1.3
مالزی 0.80 2019-06 5 4.3 5 3
مکزیک -2.88 2019-08 -2.5 0.5 1.1 1.8
کالدونیای جدید -0.50 2019-07 1 1 1 1
نیوزیلند 11.80 2019-06 4.3 4.9 4.5 4.2
لهستان 5.10 2019-08 4.5 4 4.2 3.8
پرتغال 2.80 2019-08 2.2 2 2 2.2
روسیه 0.30 2019-08 1 1.2 1.4 1.5
اسلواکی -6.90 2019-08 2.4 2.4 2.4 2.4
کره جنوبی -6.90 2019-08 -3 -1.2 0.5 1
اسپانیا 2.70 2019-08 2.2 2.3 2.7 2.2
انگلستان 2.40 2019-08 0.5 1 1.4 1.1


پیش بینی - میزان ساخت و ساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.