فنلاند - قسمت مدت زمان اشتغال

Ok
width
height
Finland Part Time Employment
فنلاند کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.20 5.90 19.90 0.70 در صد
افراد شاغل 2557.00 2573.00 2688.00 1942.00 هزار
افراد بیکار 169.00 161.00 512.00 15.00 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66.20 73.80 62.00 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.20 5.50 1.10 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14.90 14.30 51.90 3.20 در صد
هزینه های کار 98.11 98.37 100.53 28.40 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 55470.00 58730.00 96096.00 2624.00
دستمزد 3540.00 3533.00 3540.00 2009.00 EUR / ماه
دستمزد در تولید 104.00 104.00 104.00 40.60 نقاط شاخص
جمعیت 5.51 5.50 5.51 4.41 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.00 63.00 63.00
سن بازنشستگی مردان 63.00 63.00 63.00 63.00
بهره وری 110.00 105.40 110.00 59.40 نقاط شاخص
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 2000.00 2000.00 1580.00 EUR / ماه
رشد دستمزد 3.70 3.90 8.50 -2.30 در صد
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4230.00 4250.00 3650.00 EUR / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 385.90 402.40 402.40 225.90 هزار
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1780.00 1780.00 1650.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1160.00 1190.00 1190.00 1100.00 EUR / ماه
تغییر اشتغال -0.50 0.30 1.80 -2.60 در صد
نرخ اشتغال 72.00 72.70 79.60 56.80 در صد
استخدام تمام وقت 2126.20 2036.30 2243.80 1868.00 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فنلاند - قسمت مدت زمان اشتغال.