فنلاند - تولید صنعتی

Finland Manufacturing Production
width
height
Forecast Data Chart

فنلاند تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار -1.30 -3.50 31.30 -37.30 نقاط شاخص
تولید صنعتی 3.80 2.50 23.70 -23.30 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 1.20 9.20 -13.00 در صد
تولید صنعتی 5.80 3.50 24.20 -26.40 در صد
استفاده از ظرفیت 81.60 80.80 88.80 63.90 در صد
میزان سفارشات جدید 115.00 109.00 170.20 69.20 نقاط شاخص
تغییرات موجودی انبار 637.00 745.00 2116.00 -2529.00 EUR - میلیون
ورشکستگی 660.00 670.00 2038.00 459.00 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 9993.00 9219.00 25285.00 494.00
شاخص اقتصادی مقدم 1.71 2.46 9.06 -12.20 در صد
سرعت اینترنت 20451.91 20587.41 20587.41 2732.51 KBps
آدرس های IP 2332434.00 2264535.00 3082796.00 1690714.00 IP
تولید فولاد 220.10 286.80 455.00 91.00 هزار تن
استخراج معدن -29.80 -42.70 146.10 -63.90 در صد
شاخص رقابتی 80.26 79.77 80.26 5.36 امتیاز
رتبه رقابتی 11.00 12.00 12.00 3.00
آسانی کسب و کار 17.00 13.00 17.00 10.00
تولید الکتریسیته 4871.00 5094.00 8710.00 4306.00 گیگاوات ساعت
شاخص فساد مالی 85.00 85.00 100.00 85.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 3.00 3.00 6.00 1.00
سفارشات کارخانه 18.10 -4.60 79.40 -42.20 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فنلاند - تولید صنعتی.