فنلاند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 4121 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
نرخ بیکاری 6.2 2019-10
نرخ تورم 0.7 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 5 2019-10
حساب جاری 520 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -6.9 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51872 2019-09
تولید ناخالص ملی 52233 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12102 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1310 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8567 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7944 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30570 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2245 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1432 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-10
افراد شاغل 2557 2019-10
افراد بیکار 169 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 14.9 2019-10
هزینه های کار 98.11 2019-09
پست های خالی شغلی 55470 2019-10
دستمزد 3540 2019-09
دستمزد در تولید 104 2019-09
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال -0.5 2019-09
نرخ اشتغال 72 2019-10
استخدام تمام وقت 2126 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 386 2019-06
بهره وری 110 2019-09
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-10
اندازه اصل تورم 0.7 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2019-09
قیمت تولید 2044 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-10
قیمت صادرات 107 2019-10
قیمت واردات 108 2019-10
CPI مسکن آب و برق 135 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-11
تورم مواد غذایی 1.1 2019-11
قیمت عمده فروشی 2376 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-12
عرضه پول M0 21658 2019-09
عرضه پول M1 144667 2019-10
عرضه پول M2 160248 2019-10
عرضه پول M3 198082 2019-10
ترازنامه بانک 182558 2019-08
ذخایر ارزی 10190 2019-10
وام به بخش خصوصی 90558 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 512 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5 2019-10
حساب جاری 520 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5685 2019-10
واردات 5680 2019-10
بدهی خارجی 579944 2019-09
رابطه مبادله 99.1 2019-10
گردش سرمایه 2565 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.14 2019-12
شاخص تروریسم 2.03 2018-12
ورود توریست 249525 2019-09
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1038 2019-10
هزینه های دولت 11438 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 3956 2019-10
بدهی های دولت 105044 2019-10
هزینه های مالی 4993 2019-10
درخواست پناهندگی 235 2019-09
ارزیابی اعتبار 96 2019-12
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -6.9 2019-11
تولید صنعتی 1.6 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-10
تولید صنعتی 6.1 2019-08
استفاده از ظرفیت 78.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 109 2019-10
تغییرات موجودی انبار 532 2019-09
ورشکستگی 611 2019-09
ثبت خودرو 8680 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 1.5 2019-10
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 4518 2019-09
سفارشات کارخانه -17 2019-08
استخراج معدن -15 2019-08
تولید فولاد 316 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-08
هزینه های مصرف کننده 28005 2019-09
پس انداز های شخصی 1.9 2019-06
نرخ وام بانکی 0.25 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 16396 2019-10
قیمت گازوئیل 1.71 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.7 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 2019-09
شاخص مسکن 104 2019-06
جواز ساختمان 2556 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3848 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.