فنلاند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 3901 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 8 2019-04
نرخ تورم 1.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -305 2019-04
حساب جاری -4244 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 252 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51041 2019-03
تولید ناخالص ملی 51075 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11432 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1387 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2902 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8150 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8096 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29711 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2147 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1522 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 2019-04
افراد شاغل 2520 2019-04
افراد بیکار 220 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 66.4 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.4 2019-04
هزینه های کار 109 2019-03
پست های خالی شغلی 64594 2019-04
دستمزد 3512 2019-03
دستمزد در تولید 104 2019-03
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 71.2 2019-04
استخدام تمام وقت 2068 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 394 2018-12
بهره وری 101 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-04
اندازه اصل تورم 0.9 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-03
قیمت تولید 2048 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-04
قیمت صادرات 107 2019-04
قیمت واردات 110 2019-04
CPI مسکن آب و برق 147 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-05
تورم مواد غذایی 0.5 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 2019-06
عرضه پول M0 21262 2019-04
عرضه پول M1 138716 2019-04
عرضه پول M2 154876 2019-04
عرضه پول M3 188129 2019-04
ترازنامه بانک 181475 2019-03
ذخایر ارزی 9598 2019-04
وام به بخش خصوصی 86986 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 529 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -305 2019-04
حساب جاری -4244 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5420 2019-04
واردات 5725 2019-04
بدهی خارجی 539953 2019-03
رابطه مبادله 97.5 2019-04
گردش سرمایه 2680 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2019-06
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
فروش اسلحه 58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -115 2019-04
هزینه های دولت 11698 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4442 2019-04
بدهی های دولت 103570 2019-04
هزینه های مالی 4556 2019-04
درخواست پناهندگی 170 2019-02
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-05
تولید صنعتی 6.5 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 2019-04
تولید صنعتی 6.4 2019-04
استفاده از ظرفیت 80.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 107 2019-04
تغییرات موجودی انبار 649 2019-03
ورشکستگی 670 2019-03
ثبت خودرو 10884 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 2.83 2019-04
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 6863 2019-03
استخراج معدن 14.8 2019-04
تولید فولاد 373 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 27232 2019-03
پس انداز های شخصی 0.7 2018-12
نرخ وام بانکی 0.25 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 15834 2019-04
قیمت گازوئیل 1.78 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 116 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2019-03
شاخص مسکن 103 2018-12
جواز ساختمان 2233 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3527 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.