فنلاند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 3810 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.41 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.2 2019-06
نرخ تورم 0.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 195 2019-06
حساب جاری 791 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.5 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-05
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51041 2019-03
تولید ناخالص ملی 51075 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11432 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1387 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2902 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8150 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8096 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29711 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2147 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1522 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-06
افراد شاغل 2673 2019-06
افراد بیکار 176 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.1 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 15.2 2019-06
هزینه های کار 109 2019-03
پست های خالی شغلی 50194 2019-06
دستمزد 3512 2019-03
دستمزد در تولید 104 2019-03
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 75.7 2019-06
استخدام تمام وقت 2036 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 402 2019-03
بهره وری 101 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 0.6 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-03
قیمت تولید 2027 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-06
قیمت صادرات 106 2019-06
قیمت واردات 108 2019-06
CPI مسکن آب و برق 147 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-07
تورم مواد غذایی 0.7 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-08
عرضه پول M0 21432 2019-06
عرضه پول M1 141285 2019-06
عرضه پول M2 157885 2019-06
عرضه پول M3 191143 2019-06
ترازنامه بانک 181475 2019-03
ذخایر ارزی 10032 2019-07
وام به بخش خصوصی 88046 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 446 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 195 2019-06
حساب جاری 791 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5245 2019-06
واردات 5050 2019-06
بدهی خارجی 539953 2019-03
رابطه مبادله 98.5 2019-06
گردش سرمایه 8275 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2019-06
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -412 2019-07
هزینه های دولت 11698 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4351 2019-06
بدهی های دولت 104504 2019-07
هزینه های مالی 4535 2019-06
درخواست پناهندگی 205 2019-05
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3.5 2019-07
تولید صنعتی 2.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-06
تولید صنعتی 3.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.6 2019-09
میزان سفارشات جدید 109 2019-06
تغییرات موجودی انبار 649 2019-03
ورشکستگی 660 2019-06
ثبت خودرو 9217 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 2.23 2019-06
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 5094 2019-06
استخراج معدن -39.8 2019-06
تولید فولاد 287 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-05
هزینه های مصرف کننده 27232 2019-03
پس انداز های شخصی 0.7 2018-12
نرخ وام بانکی 0.25 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 16064 2019-06
قیمت گازوئیل 1.72 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.6 2019-05
شاخص مسکن 102 2019-03
جواز ساختمان 2615 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 5457 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.