فنلاند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 4067 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.3 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 6.1 2019-08
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -240 2019-08
حساب جاری 184 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51037 2019-06
تولید ناخالص ملی 51291 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11563 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2809 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8123 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7955 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29949 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2195 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1470 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-08
افراد شاغل 2598 2019-08
افراد بیکار 170 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 67.1 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14 2019-08
هزینه های کار 110 2019-06
پست های خالی شغلی 59550 2019-08
دستمزد 3534 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-09
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 73.5 2019-08
استخدام تمام وقت 2126 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 386 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 0.8 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-06
قیمت تولید 2034 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-08
قیمت صادرات 106 2019-08
قیمت واردات 108 2019-08
CPI مسکن آب و برق 148 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-09
تورم مواد غذایی 0.3 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-10
عرضه پول M0 21626 2019-08
عرضه پول M1 143014 2019-08
عرضه پول M2 159490 2019-08
عرضه پول M3 191404 2019-08
ترازنامه بانک 171099 2019-07
ذخایر ارزی 9598 2019-09
وام به بخش خصوصی 88882 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 384 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -240 2019-08
حساب جاری 184 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5020 2019-08
واردات 5260 2019-08
بدهی خارجی 552639 2019-06
رابطه مبادله 98.2 2019-08
گردش سرمایه -2177 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.14 2019-09
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
ورود توریست 1812690 2019-07
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -673 2019-09
هزینه های دولت 11964 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 3952 2019-08
بدهی های دولت 106257 2019-09
هزینه های مالی 4083 2019-08
درخواست پناهندگی 260 2019-07
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-09
تولید صنعتی 4.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-08
تولید صنعتی 6.1 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.6 2019-09
میزان سفارشات جدید 97.8 2019-08
تغییرات موجودی انبار 637 2019-06
ورشکستگی 611 2019-09
ثبت خودرو 8436 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.55 2019-08
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 4440 2019-08
سفارشات کارخانه -17 2019-08
استخراج معدن -15 2019-08
تولید فولاد 258 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-07
هزینه های مصرف کننده 27730 2019-06
پس انداز های شخصی 1.9 2019-06
نرخ وام بانکی 0.25 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 16212 2019-08
قیمت گازوئیل 1.68 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.8 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.6 2019-08
شاخص مسکن 104 2019-06
جواز ساختمان 1048 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2857 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.