فنلاند - قیمت مصرف کننده اصلی

Finland Core Consumer Prices
width
height
Forecast Data Chart

فنلاند قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.90 1.10 19.31 -1.54 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.40 0.63 -0.70 در صد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.80 103.80 103.90 71.20 نقاط شاخص
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 103.50 103.50 5.10 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 102.84 102.57 102.94 74.18 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 0.80 0.90 5.70 0.00 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.04 116.36 117.04 25.92 نقاط شاخص
قیمت تولید 2034.00 2038.00 2063.00 106.00 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 -0.80 7.80 -9.70 در صد
قیمت صادرات 105.70 105.90 118.20 93.70 نقاط شاخص
قیمت واردات 107.60 108.60 112.60 76.00 نقاط شاخص
CPI مسکن آب و برق 147.83 147.46 147.83 96.47 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 103.90 104.90 97.50 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 0.30 1.70 10.70 -6.20 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فنلاند - قیمت مصرف کننده اصلی.