اتحادیه اروپا - قسمت مدت زمان اشتغال

Ok
width
height
European Union Part Time Employment
اتحادیه اروپا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
افراد بیکار 15583.00 15612.00 26647.00 15541.00 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 2.70 5.30 2.40 در صد
هزینه های کار 110.70 102.60 110.70 84.10 نقاط شاخص
نرخ بیکاری 6.30 6.30 11.00 6.30 در صد
رشد دستمزد 3.10 2.90 3.60 0.90 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14.40 14.50 24.10 14.30 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 57.90 58.20 56.30 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 43608.50 43228.00 43608.50 31484.60 هزار
جمعیت 512.38 511.37 512.38 406.73 میلیون
بهره وری 106.40 105.50 108.90 83.70 نقاط شاخص
سن بازنشستگی مردان 64.28 64.21 64.28 62.57
سن بازنشستگی زنان 63.44 63.31 63.44 61.24
افراد شاغل 230356.80 231342.70 232104.10 213005.80 هزار
تغییر اشتغال 0.10 0.30 0.50 -0.80 در صد
استخدام تمام وقت 182600.60 180949.70 183389.90 167303.40 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتحادیه اروپا - قسمت مدت زمان اشتغال.