منطقه یورو - جمعیت

Euro Area Population
width
height
Forecast Data Chart

منطقه یورو کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.50 7.60 12.10 7.30 در صد
افراد بیکار 12294.00 12337.00 19196.00 11394.00 هزار
افراد شاغل 159.50 158.95 159.50 117.36 میلیون
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.50 6.30 2.70 در صد
نرخ بیکاری جوانان 15.40 15.60 24.80 14.80 در صد
بهره وری 105.20 105.10 105.30 82.60 نقاط شاخص
هزینه های کار 99.60 110.60 110.60 83.30 نقاط شاخص
رشد دستمزد 2.50 2.30 3.40 0.80 در صد
جمعیت 341.15 340.54 341.15 260.38 میلیون
تغییر اشتغال 0.20 0.40 0.80 -0.70 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 31594.70 31393.20 31594.70 19769.20 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 57.10 57.40 57.40 55.00 در صد
استخدام تمام وقت 115273.20 116162.30 118849.00 107485.60 هزار
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.27 64.36 62.24
سن بازنشستگی زنان 63.96 63.86 63.96 61.66


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - جمعیت.