منطقه یورو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 3499 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.5 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
نرخ بیکاری 7.8 2019-02
نرخ تورم 1.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 17938 2019-02
حساب جاری 15.5 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
اطمینان کسب و کار 0.53 2019-03
شاخص PMI تولید 47.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12590 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2651 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 561 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-02
افراد شاغل 159 2018-12
افراد بیکار 12642 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 16.1 2019-02
هزینه های کار 117 2018-12
بهره وری 105 2018-12
رشد دستمزد 2.3 2018-12
جمعیت 341 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-12
استخدام تمام وقت 116892 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 30964 2018-09
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-03
اندازه اصل تورم 0.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
قیمت تولید 106 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3 2019-02
قیمت واردات 101 2019-02
تورم مواد غذایی 1.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.35 2019-04
عرضه پول M1 8367356 2019-02
عرضه پول M2 11796749 2019-02
عرضه پول M3 12438717 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 4669003 2018-12
ذخایر ارزی 66.78 2019-02
وام به بخش خصوصی 11177863 2019-02
نرخ بهره سپرده -0.4 2019-04
نرخ وام 0.25 2019-04
میزان رشد وام 3.3 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17938 2019-02
حساب جاری 15.5 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 183341 2019-02
واردات 165403 2019-02
بدهی خارجی 14185222 2018-12
گردش سرمایه 10.2 2019-01
ذخایر طلا 505 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
هزینه های دولت 546 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.53 2019-03
شاخص PMI تولید 47.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-04
پی ام آی مرکب 51.3 2019-04
تولید صنعتی -0.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-02
تولید صنعتی -1.9 2019-01
استفاده از ظرفیت 83.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 12.09 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 4.5 2019-04
ثبت خودرو 926 2019-02
استخراج معدن -5.6 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1424 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1769770 2018-09
پس انداز های شخصی 12.33 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 13471492 2019-02
نرخ وام بانکی 1.99 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 685594 2019-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.6 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 94 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.2 2019-02
شاخص مسکن 114 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 52.2 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 66.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.