منطقه یورو - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

Euro Area GDP Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-03-07 10:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 0.2% 0.1% 0.2%
2019-04-30 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 0.4% 0.2% 0.3%
2019-05-15 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 0.4% 0.2% 0.4%
2019-06-06 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q1 0.4% 0.2% 0.4%
2019-07-31 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 0.4%
2019-08-14 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q2 0.4%
2019-09-06 09:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q2 0.4%


منطقه یورو تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.20 1.30 -3.00 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.20 5.00 -5.50 در صد
تولید ناخالص داخلی 13669.95 12634.71 14124.88 245.46 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2664.10 2653.68 2664.10 1768.62 EUR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 571.94 565.70 575.53 381.18 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 40289.70 40978.90 10826.50 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 39349.20 40027.90 28133.00 USD


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.