استونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 1250 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
نرخ تورم 3.1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -156 2019-05
حساب جاری 70.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.2 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 25.92 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4827 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1251 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 94.04 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 752 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 82.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 384 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
افراد شاغل 662 2019-03
افراد بیکار 30.24 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.6 2019-03
هزینه های کار 142 2019-03
پست های خالی شغلی 6.01 2019-05
دستمزد 1309 2019-03
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1277 2019-03
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.4 2019-03
نرخ اشتغال 68.2 2018-09
استخدام تمام وقت 565 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 75.2 2018-12
بهره وری 113 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-04
اندازه اصل تورم 2.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2019-03
قیمت تولید 114 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-04
قیمت صادرات 339 2019-04
قیمت واردات 147 2019-04
CPI مسکن آب و برق 340 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 2019-05
تورم مواد غذایی 3.3 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
عرضه پول M1 13802 2019-04
عرضه پول M2 16695 2019-04
ترازنامه بانک 27722 2019-03
وام به بخش خصوصی 7459 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16700 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 182 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -156 2019-05
حساب جاری 70.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1244 2019-04
واردات 1400 2019-04
بدهی خارجی 20520 2019-03
گردش سرمایه 115 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 50.37 2019-03
هزینه های دولت 853 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 883 2019-03
هزینه های مالی 833 2019-03
درخواست پناهندگی 5 2019-03
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
تولید صنعتی -0.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-04
تولید صنعتی 3.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 73.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 236 2019-03
ثبت خودرو 2951 2019-05
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 33.4 2019-04
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 796 2019-03
استخراج معدن -16.1 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.2 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 2557 2019-03
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8937 2019-04
نرخ وام بانکی 3.4 2019-04
قیمت گازوئیل 1.61 2019-05
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 2018-12
جواز ساختمان 1585 2019-03
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.