استونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 1258 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
نرخ تورم 2.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 124 2019-06
حساب جاری 70.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 30.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4827 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1251 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 94.04 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 752 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 82.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 384 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
افراد شاغل 668 2019-06
افراد بیکار 31.7 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 13.5 2019-05
هزینه های کار 142 2019-03
پست های خالی شغلی 4.28 2019-07
دستمزد 1309 2019-03
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1277 2019-03
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.4 2019-03
نرخ اشتغال 68.1 2019-06
استخدام تمام وقت 548 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.7 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 76.7 2019-03
بهره وری 113 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-07
اندازه اصل تورم 2.4 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2019-03
قیمت تولید 113 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-06
قیمت صادرات 336 2019-06
قیمت واردات 147 2019-06
CPI مسکن آب و برق 345 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 190 2019-07
تورم مواد غذایی 4.4 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
عرضه پول M1 13730 2019-06
عرضه پول M2 16803 2019-06
ترازنامه بانک 27722 2019-03
وام به بخش خصوصی 7547 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16815 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 182 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 124 2019-06
حساب جاری 70.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1170 2019-06
واردات 1293 2019-06
بدهی خارجی 20520 2019-03
گردش سرمایه 115 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 70.55 2019-06
هزینه های دولت 853 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 994 2019-06
هزینه های مالی 923 2019-06
درخواست پناهندگی 10 2019-05
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-07
تولید صنعتی -3.8 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.7 2019-06
تولید صنعتی 3.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 72.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 236 2019-03
ثبت خودرو 2543 2019-07
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 43.8 2019-06
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 341 2019-06
استخراج معدن -16.1 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2019-06
هزینه های مصرف کننده 2557 2019-03
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9036 2019-06
نرخ وام بانکی 3.66 2019-06
قیمت گازوئیل 1.54 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 122 2019-03
جواز ساختمان 1832 2019-06
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.