استونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 1262 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ بیکاری 4.4 2018-12
نرخ تورم 2.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -94.8 2019-02
حساب جاری 129 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 2019-02
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 25.92 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5238 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1525 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 126 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 380 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 86.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59.63 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 400 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2018-12
افراد شاغل 675 2018-12
افراد بیکار 33.4 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 7.7 2019-01
هزینه های کار 137 2018-12
پست های خالی شغلی 9.53 2019-03
دستمزد 1384 2018-12
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1307 2018-12
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.8 2018-09
نرخ اشتغال 68.2 2018-09
استخدام تمام وقت 565 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 75.2 2018-12
بهره وری 122 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-01
اندازه اصل تورم 2 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2018-12
قیمت تولید 113 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-03
قیمت صادرات 334 2019-02
قیمت واردات 146 2019-02
CPI مسکن آب و برق 341 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187 2019-03
تورم مواد غذایی 2.2 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
عرضه پول M1 13595 2019-02
عرضه پول M2 16343 2019-02
ترازنامه بانک 25523 2018-11
وام به بخش خصوصی 7444 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16352 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 182 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -94.8 2019-02
حساب جاری 129 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1162 2019-02
واردات 1257 2019-02
بدهی خارجی 19837 2018-12
گردش سرمایه 510 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -65.2 2019-02
هزینه های دولت 985 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
درآمدهای دولت 745 2019-02
هزینه های مالی 810 2019-02
درخواست پناهندگی 5 2019-01
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
تولید صنعتی 4.4 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-02
تولید صنعتی 7.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 75.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار 95.93 2018-12
ثبت خودرو 2335 2019-03
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 28 2019-02
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 804 2019-02
استخراج معدن 7.5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-02
هزینه های مصرف کننده 2657 2018-12
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8804 2019-02
نرخ وام بانکی 3.85 2019-02
قیمت گازوئیل 1.51 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 2018-12
جواز ساختمان 1585 2019-03
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.