استونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 1236 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-06
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
نرخ تورم 2.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -98.57 2019-08
حساب جاری 104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 97.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 30.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6221 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1714 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82.17 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 433 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 905 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 88.42 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 87.83 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 518 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
افراد شاغل 668 2019-06
افراد بیکار 31.1 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 13.6 2019-07
هزینه های کار 153 2019-06
پست های خالی شغلی 5.14 2019-09
دستمزد 1419 2019-06
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.4 2019-06
دستمزد در تولید 1354 2019-06
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.4 2019-03
نرخ اشتغال 68.1 2019-06
استخدام تمام وقت 560 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.7 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 69.8 2019-06
بهره وری 120 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-08
اندازه اصل تورم 3 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-06
قیمت تولید 113 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2019-08
قیمت صادرات 335 2019-08
قیمت واردات 146 2019-08
CPI مسکن آب و برق 346 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 192 2019-09
تورم مواد غذایی 3.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
عرضه پول M1 14112 2019-08
عرضه پول M2 17508 2019-08
ترازنامه بانک 29714 2019-07
وام به بخش خصوصی 7548 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 9294155 2019-09
عرضه پول M3 17519 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 182 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -98.57 2019-08
حساب جاری 104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1150 2019-08
واردات 1249 2019-08
بدهی خارجی 22045 2019-06
گردش سرمایه 241 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.6 2019-06
حواله 68.2 2019-06
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 54.66 2019-08
هزینه های دولت 1068 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 876 2019-08
هزینه های مالی 821 2019-08
درخواست پناهندگی 15 2019-08
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.3 2019-09
تولید صنعتی -2.5 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.8 2019-08
تولید صنعتی 2.5 2019-07
استفاده از ظرفیت 72.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 99.8 2019-06
ثبت خودرو 1776 2019-09
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 36 2019-08
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 816565 2019-06
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 476 2019-08
استخراج معدن -40.3 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2019-08
هزینه های مصرف کننده 3035 2019-06
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9144 2019-08
نرخ وام بانکی 3.78 2019-08
قیمت گازوئیل 1.43 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 123 2019-06
جواز ساختمان 2512 2019-09
میزان ساخت و ساز -1 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.