اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1365 2019-04
پول 97.96 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم -0.12 2019-03
نرخ بهره 8.75 2019-03
موازنه تجاری -30521 2019-02
حساب جاری -776 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.9 2019-02
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18094508 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4253752 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1445226 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1528930 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1619904 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1232014 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1087451 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1291519 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 497579 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
دستمزد 437 2017-12
جمعیت 16.78 2017-12
نرخ اشتغال 47 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2019-03
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 437 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.12 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
قیمت تولید 103 2019-03
CPI مسکن آب و برق 115 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-03
تورم مواد غذایی -1.05 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.3 2019-04
عرضه پول M1 24901 2019-02
عرضه پول M2 53416 2019-02
ذخایر ارزی 3973 2019-03
وام به بخش خصوصی 16204 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30521 2019-02
حساب جاری -776 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
صادرات 1695299 2019-02
واردات 1725820 2019-02
گردش سرمایه -262 2018-09
حواله 780 2018-12
ذخایر طلا 11.8 2019-03
تولید نفت خام 533 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 200 2018-09
شاخص تروریسم 1.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 669 2019-01
هزینه های دولت 2844648 2018-12
درآمدهای دولت 1729 2019-01
هزینه های مالی 1060 2019-01
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
تغییرات موجودی انبار 134385 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.3 2018-11
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 5.9 2018-11
تولید فولاد 45 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 11308567 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 27538 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 23618 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.