اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1429 2019-02
پول 96.62 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
نرخ تورم 0.54 2019-01
نرخ بهره 7.99 2019-01
موازنه تجاری -99461 2018-12
حساب جاری -126 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18064196 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4298638 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1415931 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1557646 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087533 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1638355 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1202334 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1075591 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1272790 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 510846 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
دستمزد 437 2017-12
جمعیت 16.78 2017-12
نرخ اشتغال 49.3 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-12
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 437 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.54 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-01
قیمت تولید 103 2019-01
CPI مسکن آب و برق 116 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-01
تورم مواد غذایی 0.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.99 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-02
عرضه پول M1 24622 2019-01
عرضه پول M2 52844 2019-01
ذخایر ارزی 3636 2019-01
وام به بخش خصوصی 16204 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -99461 2018-12
حساب جاری -126 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
صادرات 1705893 2018-12
واردات 1805354 2018-12
گردش سرمایه -262 2018-09
حواله 768 2018-09
ذخایر طلا 11.8 2019-03
تولید نفت خام 524 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 200 2018-09
شاخص تروریسم 1.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -306 2018-11
هزینه های دولت 2775694 2018-09
درآمدهای دولت 1400 2018-11
هزینه های مالی 1706 2018-11
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
تغییرات موجودی انبار 105899 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم -2.3 2018-11
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 5.9 2018-11
تولید فولاد 48 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11211919 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 27651 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 23618 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.