اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1375 2019-12
پول 97.17 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
نرخ تورم 0.04 2019-11
نرخ بهره 8.79 2019-10
موازنه تجاری -270952 2019-10
حساب جاری -36.85 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1466 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 37 2019-10
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17988418 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4206881 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1459140 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1499378 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2113227 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1644709 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1149090 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1085190 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1268151 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 553980 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
دستمزد 450 2018-12
جمعیت 17.02 2018-12
نرخ اشتغال 47.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.6 2019-09
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 450 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.04 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-11
قیمت تولید 103 2019-11
CPI مسکن آب و برق 116 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-11
تورم مواد غذایی -0.44 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.79 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-12
عرضه پول M1 25210 2019-10
عرضه پول M2 55771 2019-10
ذخایر ارزی 3179 2019-11
وام به بخش خصوصی 16783 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -270952 2019-10
حساب جاری -36.85 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1741896 2019-10
واردات 2012848 2019-10
گردش سرمایه 94.52 2019-06
حواله 810 2019-06
ذخایر طلا 16.95 2019-12
تولید نفت خام 546 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 258 2019-06
شاخص تروریسم 2.46 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت 105 2019-09
هزینه های دولت 2743324 2019-06
درآمدهای دولت 1489 2019-09
هزینه های مالی 1384 2019-09
ارزیابی اعتبار 25 2019-12
مخارج نظامی 2554 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2019-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2019-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1466 2019-09
تغییرات موجودی انبار 83637 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم -7.9 2019-08
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
خطوط نفت خام 7 2019-11
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 18.1 2019-09
تولید فولاد 55 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37 2019-10
هزینه های مصرف کننده 11233297 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 29806 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 26756 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.