اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1327 2019-10
پول 97.34 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
نرخ تورم -0.07 2019-09
نرخ بهره 8.65 2019-09
موازنه تجاری 2249 2019-08
حساب جاری -36.85 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1456 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17988418 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4206881 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1459140 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1499378 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2113227 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1644709 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1149090 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1085190 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1268151 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 553980 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
دستمزد 450 2018-12
جمعیت 17.02 2018-12
نرخ اشتغال 47.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.6 2019-09
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 450 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.07 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت تولید 104 2019-09
CPI مسکن آب و برق 116 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-09
تورم مواد غذایی -0.35 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.01 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.65 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2019-10
عرضه پول M1 25034 2019-08
عرضه پول M2 55372 2019-08
ذخایر ارزی 5130 2019-09
وام به بخش خصوصی 16544 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2249 2019-08
حساب جاری -36.85 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1931604 2019-08
واردات 1929355 2019-08
گردش سرمایه 94.52 2019-06
حواله 736 2019-03
ذخایر طلا 16.95 2019-09
تولید نفت خام 550 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 258 2019-06
شاخص تروریسم 1.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -626 2019-07
هزینه های دولت 2743324 2019-06
درآمدهای دولت 1525 2019-07
هزینه های مالی 2151 2019-07
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2554 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2019-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2019-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1456 2019-08
تغییرات موجودی انبار 83637 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم -5.4 2019-07
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
خطوط نفت خام 9 2019-09
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 12.1 2019-07
تولید فولاد 55 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.2 2019-08
هزینه های مصرف کننده 11233297 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 29206 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 25672 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.