اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1360 2019-06
پول 97.51 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم 0.37 2019-05
نرخ بهره 8.62 2019-05
موازنه تجاری -20878 2019-04
حساب جاری -776 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 2019-04
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18094508 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4253752 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1445226 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1528930 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1619904 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1232014 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1087451 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1291519 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 497579 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
دستمزد 437 2017-12
جمعیت 16.78 2017-12
نرخ اشتغال 47 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2019-03
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 437 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.37 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-05
قیمت تولید 104 2019-05
CPI مسکن آب و برق 116 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-05
تورم مواد غذایی 0.43 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.62 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-06
عرضه پول M1 25087 2019-04
عرضه پول M2 54184 2019-04
ذخایر ارزی 4084 2019-05
وام به بخش خصوصی 16204 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20878 2019-04
حساب جاری -776 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1989139 2019-04
واردات 2010017 2019-04
گردش سرمایه -262 2018-09
حواله 780 2018-12
ذخایر طلا 16.9 2019-06
تولید نفت خام 532 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 200 2018-09
شاخص تروریسم 1.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 116 2019-03
هزینه های دولت 2844648 2018-12
درآمدهای دولت 1305 2019-03
هزینه های مالی 1189 2019-03
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2554 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1365 2018-12
تغییرات موجودی انبار 134385 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -6.2 2019-03
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
خطوط نفت خام 7 2019-03
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 5.9 2018-11
تولید فولاد 50 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 2019-04
هزینه های مصرف کننده 11308567 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 28136 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 23618 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.