اکوادور

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1321 2019-08
پول 98.35 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
نرخ تورم 0.71 2019-07
نرخ بهره 8.74 2019-08
موازنه تجاری -23522 2019-06
حساب جاری -262 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1420 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 38 2019-06
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17920543 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4175198 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1473784 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1503460 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2091786 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1624498 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1149093 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1078919 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1243576 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 553584 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
دستمزد 450 2018-12
جمعیت 17.02 2018-12
نرخ اشتغال 47 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.3 2019-06
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 437 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.71 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-07
قیمت تولید 101 2019-07
CPI مسکن آب و برق 116 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-07
تورم مواد غذایی 0.93 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.74 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2019-08
عرضه پول M1 24921 2019-07
عرضه پول M2 54675 2019-07
ذخایر ارزی 0.69 2019-07
وام به بخش خصوصی 16520 2019-05
نرخ بهره سپرده 3.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -23522 2019-06
حساب جاری -262 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1784571 2019-06
واردات 1808093 2019-06
گردش سرمایه 1030 2019-03
حواله 736 2019-03
ذخایر طلا 16.9 2019-06
تولید نفت خام 531 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 133 2019-03
شاخص تروریسم 1.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -324 2019-05
هزینه های دولت 2714094 2019-03
درآمدهای دولت 1749 2019-05
هزینه های مالی 2073 2019-05
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2554 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2019-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2019-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1420 2019-05
تغییرات موجودی انبار 106035 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم -4.1 2019-04
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
خطوط نفت خام 10 2019-07
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 7.8 2019-05
تولید فولاد 50 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38 2019-06
هزینه های مصرف کننده 11149149 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 28615 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 24971 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.