دانمارک - جمعیت

Denmark Population
width
height
Forecast Data Chart

دانمارک کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.80 3.80 6.20 2.40 در صد
افراد شاغل 2776.00 2799.00 2838.00 2579.00 هزار
افراد بیکار 104915.80 104957.10 165994.20 66578.30
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 1.10 2.50 0.40 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.30 7.90 17.40 5.40 در صد
بهره وری 109.54 108.50 111.27 82.79 نقاط شاخص
هزینه های کار 107.43 107.90 107.90 68.85 نقاط شاخص
دستمزد 41735.60 40953.70 41735.60 35381.53 DKK / ماه
دستمزد در تولید 144.70 140.90 144.70 66.00 نقاط شاخص
جمعیت 5.78 5.75 5.78 4.57 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
پست های خالی شغلی 37670.00 34435.00 37670.00 15507.00
نرخ مشارکت نیروی کار 69.80 69.90 72.80 67.70 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 686.00 698.50 748.00 480.80 هزار
استخدام تمام وقت 2088.50 2100.00 2212.40 1922.90 هزار
تغییر اشتغال 0.30 0.50 1.30 -1.60 در صد
نرخ اشتغال 66.60 66.50 70.20 63.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - دانمارک - جمعیت.