دانمارک - سرعت اینترنت

Denmark Internet Speed
width
height
Forecast Data Chart

دانمارک تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار -7.00 -6.00 14.00 -33.00 نقاط شاخص
تولید صنعتی -0.50 10.90 15.40 -22.20 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.90 3.80 14.80 -10.60 در صد
تولید صنعتی 3.20 11.80 26.10 -20.90 در صد
استفاده از ظرفیت 81.10 81.30 88.90 70.90 در صد
میزان سفارشات جدید 12.00 6.00 44.00 -59.00 نقاط شاخص
تغییرات موجودی انبار 6749.00 3248.00 10954.00 -11034.00 DKK - میلیون
ورشکستگی 636.00 461.00 1524.00 69.00 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 16779.00 20779.00 29700.00 1191.00
سرعت اینترنت 20105.69 20707.87 20707.87 3196.34 KBps
آدرس های IP 2624652.00 2545183.00 3197587.00 1640027.00 IP
شاخص PMI تولید 49.50 45.00 69.79 24.97
استخراج معدن 19.80 8.40 47.60 -40.20 در صد
شاخص رقابتی 80.62 79.93 80.62 5.17 امتیاز
رتبه رقابتی 10.00 11.00 15.00 3.00
سود شرکت سهامی 269838.00 244507.00 269838.00 45386.00 DKK - میلیون
آسانی کسب و کار 3.00 3.00 6.00 2.00
تولید الکتریسیته 1467.00 2334.00 4364.00 1356.00 گیگاوات ساعت
شاخص فساد مالی 88.00 88.00 100.00 88.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 1.00 2.00 4.00 1.00