دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.71 2019-10
بازار سهام 1041 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.34 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
نرخ تورم 0.5 2019-09
نرخ بهره -0.75 2019-09
موازنه تجاری 8392 2019-08
حساب جاری 19051 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -7 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 524147 2019-06
تولید ناخالص ملی 539752 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111778 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6153 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26073 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70163 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6191 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99557 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93556 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
افراد شاغل 2781 2019-06
افراد بیکار 104763 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-08
هزینه های کار 107 2019-06
بهره وری 111 2019-06
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 145 2019-06
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 66 2019-08
استخدام تمام وقت 2088 2019-03
پست های خالی شغلی 37670 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 2019-08
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.6 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-06
قیمت تولید 103 2019-09
قیمت صادرات 119 2019-08
قیمت واردات 114 2019-08
تورم مواد غذایی 1.3 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-10
عرضه پول M0 62294 2019-08
عرضه پول M1 1309507 2019-08
عرضه پول M2 1402256 2019-08
عرضه پول M3 1509490 2019-08
ترازنامه بانک 4577369 2019-08
ذخایر ارزی 445000 2019-09
وام به بخش خصوصی 355 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 486 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8392 2019-08
حساب جاری 19051 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 61082 2019-08
واردات 52690 2019-08
بدهی خارجی 728 2019-08
رابطه مبادله 105 2019-07
گردش سرمایه 3 2019-07
ذخایر طلا 66.55 2019-09
تولید نفت خام 111 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 17230 2019-06
هزینه های دولت 130840 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 302641 2019-06
بدهی های دولت 662 2019-08
هزینه های مالی 258412 2019-06
درخواست پناهندگی 185 2019-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2019-09
تولید صنعتی 3.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 2019-08
تولید صنعتی 4.9 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-09
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2727 2019-06
ورشکستگی 440 2019-09
ثبت خودرو 15953 2019-09
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 1643 2019-07
شاخص PMI تولید 50.2 2019-09
استخراج معدن 16.6 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-08
هزینه های مصرف کننده 234106 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 13.19 2019-06
نرخ وام بانکی 0.05 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 474 2019-08
قیمت گازوئیل 1.82 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.9 2019-07
شاخص مسکن 119 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.