دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.71 2019-04
بازار سهام 1005 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.7 2019-02
نرخ تورم 1.2 2019-03
نرخ بهره -0.65 2019-03
موازنه تجاری 4481 2019-02
حساب جاری 11990 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 325 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 515903 2018-12
تولید ناخالص ملی 529677 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107123 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5623 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26117 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64672 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6211 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98072 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92643 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-02
افراد شاغل 2799 2018-12
افراد بیکار 103076 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-02
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 109 2018-12
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 140 2018-12
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 66 2019-02
استخدام تمام وقت 2100 2018-12
پست های خالی شغلی 33522 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 2019-02
قسمت مدت زمان اشتغال 698 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-03
اندازه اصل تورم 1.1 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-12
قیمت تولید 103 2019-03
قیمت صادرات 117 2019-02
قیمت واردات 115 2019-02
تورم مواد غذایی 1.7 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-03
نرخ بهره بین بانکی -0.34 2019-04
عرضه پول M0 61382 2019-02
عرضه پول M1 1245333 2019-02
عرضه پول M2 1342124 2019-02
عرضه پول M3 1481209 2019-02
ترازنامه بانک 3903913 2019-02
ذخایر ارزی 454100 2019-03
وام به بخش خصوصی 356 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 492 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4481 2019-02
حساب جاری 11990 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 55298 2019-02
واردات 50818 2019-02
بدهی خارجی 1102 2019-02
رابطه مبادله 100 2019-01
گردش سرمایه 9 2019-02
ذخایر طلا 66.5 2019-03
تولید نفت خام 126 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -2381 2018-12
هزینه های دولت 130914 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2017-12
درآمدهای دولت 290329 2018-12
بدهی های دولت 631 2019-02
هزینه های مالی 292710 2018-12
درخواست پناهندگی 175 2019-02
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-03
تولید صنعتی 3.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2019-02
تولید صنعتی 4.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 81.4 2019-03
میزان سفارشات جدید 12 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2680 2018-12
ورشکستگی 1192 2019-03
ثبت خودرو 26195 2019-03
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 3265 2019-01
شاخص PMI تولید 56.08 2019-03
استخراج معدن -2.6 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2019-03
هزینه های مصرف کننده 233101 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 10.39 2018-12
نرخ وام بانکی 0.05 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 478 2019-02
قیمت گازوئیل 1.85 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.8 2019-01
شاخص مسکن 114 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 62.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.