دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.65 2019-06
بازار سهام 1013 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 3.7 2019-04
نرخ تورم 0.7 2019-05
نرخ بهره -0.65 2019-05
موازنه تجاری 7827 2019-04
حساب جاری 15123 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-04
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 325 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519296 2019-03
تولید ناخالص ملی 532806 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109815 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4994 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23898 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64356 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5639 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99538 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84885 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-04
افراد شاغل 2776 2019-03
افراد بیکار 103038 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 9.5 2019-04
هزینه های کار 109 2019-03
بهره وری 110 2019-03
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 141 2019-03
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 66 2019-04
استخدام تمام وقت 2100 2018-12
پست های خالی شغلی 33522 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.7 2019-04
قسمت مدت زمان اشتغال 698 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-05
اندازه اصل تورم 0.8 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 103 2019-04
قیمت صادرات 119 2019-04
قیمت واردات 116 2019-04
تورم مواد غذایی 1.3 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-05
نرخ بهره بین بانکی -0.35 2019-06
عرضه پول M0 62453 2019-04
عرضه پول M1 1251763 2019-04
عرضه پول M2 1351843 2019-04
عرضه پول M3 1472249 2019-04
ترازنامه بانک 4042414 2019-04
ذخایر ارزی 451700 2019-05
وام به بخش خصوصی 365 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 492 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7827 2019-04
حساب جاری 15123 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 58176 2019-04
واردات 50350 2019-04
بدهی خارجی 976 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-03
گردش سرمایه 40 2019-03
ذخایر طلا 66.5 2019-06
تولید نفت خام 117 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -2381 2018-12
هزینه های دولت 130445 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 290329 2018-12
بدهی های دولت 627 2019-04
هزینه های مالی 292710 2018-12
درخواست پناهندگی 175 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-05
تولید صنعتی 3.8 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-04
تولید صنعتی 5.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 81.3 2019-06
میزان سفارشات جدید 12 2019-03
تغییرات موجودی انبار 6749 2019-03
ورشکستگی 637 2019-05
ثبت خودرو 19147 2019-05
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 3316 2019-03
شاخص PMI تولید 47.64 2019-05
استخراج معدن 10.6 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 234021 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 10.39 2018-12
نرخ وام بانکی 0.05 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 478 2019-04
قیمت گازوئیل 1.97 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2019-02
شاخص مسکن 114 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.