دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.72 2019-08
بازار سهام 1026 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.64 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2019-06
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ بهره -0.65 2019-07
موازنه تجاری 7175 2019-06
حساب جاری 16943 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -7 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519296 2019-03
تولید ناخالص ملی 532806 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109815 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4994 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23898 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64356 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5639 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99538 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84885 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-06
افراد شاغل 2776 2019-03
افراد بیکار 104289 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.1 2019-06
هزینه های کار 109 2019-03
بهره وری 110 2019-03
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 141 2019-03
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 66.5 2019-06
استخدام تمام وقت 2088 2019-03
پست های خالی شغلی 34365 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-07
اندازه اصل تورم 0.3 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 103 2019-07
قیمت صادرات 118 2019-06
قیمت واردات 115 2019-06
تورم مواد غذایی 2.2 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-08
عرضه پول M0 63297 2019-06
عرضه پول M1 1271340 2019-06
عرضه پول M2 1369402 2019-06
عرضه پول M3 1476047 2019-06
ترازنامه بانک 4300388 2019-06
ذخایر ارزی 448100 2019-07
وام به بخش خصوصی 363 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 488 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7175 2019-06
حساب جاری 16943 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 57888 2019-06
واردات 50714 2019-06
بدهی خارجی 819 2019-06
رابطه مبادله 102 2019-05
گردش سرمایه -132 2019-05
ذخایر طلا 66.5 2019-06
تولید نفت خام 118 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 7171 2019-03
هزینه های دولت 130445 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 294183 2019-03
بدهی های دولت 639 2019-06
هزینه های مالی 287012 2019-03
درخواست پناهندگی 160 2019-05
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2019-07
تولید صنعتی -0.5 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.9 2019-06
تولید صنعتی 3.2 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-09
میزان سفارشات جدید 12 2019-03
تغییرات موجودی انبار 6749 2019-03
ورشکستگی 636 2019-07
ثبت خودرو 16779 2019-07
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 1467 2019-06
شاخص PMI تولید 49.5 2019-07
استخراج معدن 19.8 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.1 2019-06
هزینه های مصرف کننده 234021 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 14.44 2019-03
نرخ وام بانکی 0.05 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 482 2019-06
قیمت گازوئیل 1.89 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6 2019-05
شاخص مسکن 116 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.