دانمارک - بودجه دولت

Denmark Government Budget
width
height
Forecast Data Chart

دانمارک دولت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 35.50 58.10 27.30 در صد
بودجه دولت 0.50 1.40 5.00 -3.60 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 7171.00 -1510.00 30469.00 -23096.00 DKK - میلیون
هزینه های دولت 130445.00 130756.00 131011.00 82679.00 DKK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51.20 60.20 49.60 در صد
درآمدهای دولت 294183.00 292123.00 295565.00 166667.00 DKK - میلیون
بدهی های دولت 650.94 639.32 828.34 419.30 EUR - میلیارد
هزینه های مالی 287012.00 293634.00 293634.00 167459.00 DKK - میلیون
مخارج نظامی 3971.00 3764.00 4204.00 984.00 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 99.60
درخواست پناهندگی 160.00 150.00 5020.00 130.00 افراد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - دانمارک - بودجه دولت.