دانمارک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Denmark GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-02-28 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 2.2% 2.4%
2019-03-29 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 2.6% 2.6% 2.2%
2019-05-29 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 2.2% 2.6%
2019-06-28 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.9% 2.6%
2019-08-30 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 1.9%
2019-09-30 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 1.9%
2019-11-29 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3


دانمارک تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.80 3.00 -2.40 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.60 6.40 -6.20 در صد
تولید ناخالص داخلی 351.30 329.87 353.36 6.25 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519296.00 518027.00 519296.00 325162.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص ملی 532806.00 532672.00 532806.00 299954.00 DKK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109815.00 107843.00 124076.00 49914.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 62356.80 62888.70 21075.60 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 47269.69 47672.96 33785.65 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4994.00 5515.00 7220.00 2959.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23898.00 27254.00 27254.00 13812.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64356.00 65787.00 65787.00 38372.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 5639.00 6216.00 19841.00 5639.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99538.00 98059.00 100644.00 71427.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84885.00 91379.00 91379.00 46527.00 DKK - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - دانمارک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.