دانمارک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Denmark GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-11-30 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2% 0.2%
2018-12-21 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.3% 1.2%
2019-02-28 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.2% 2.4%
2019-03-29 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.6% 2.6% 2.2%
2019-05-29 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.6%
2019-06-28 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.6%
2019-08-30 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی


دانمارک تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.80 3.00 -2.40 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.60 6.40 -6.20 در صد
تولید ناخالص داخلی 324.87 306.90 353.36 6.25 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 515903.00 510222.00 515903.00 325162.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص ملی 529677.00 524758.00 529677.00 299954.00 DKK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107123.00 107026.00 121422.00 49914.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17 60670.24 61582.17 21075.60 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51 45991.22 46682.51 33785.65 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5623.00 5341.00 7220.00 2959.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26117.00 25270.00 26117.00 13812.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64672.00 61418.00 64709.00 38372.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 6211.00 5884.00 19841.00 5703.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98072.00 97951.00 99616.00 71427.00 DKK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92643.00 88603.00 92643.00 46527.00 DKK - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - دانمارک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.