جمهوری چک - نرخ بیکاری جوانان

Ok
width
height
Czech Republic Youth Unemployment Rate
جمهوری چک کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 2.60 2.70 9.69 0.09 در صد
افراد بیکار 196518.00 201907.00 629274.00 3000.00
نرخ بیکاری بلند مدت 0.60 0.70 4.50 0.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 4.40 5.10 21.80 4.40 در صد
هزینه های کار 122.10 125.92 125.92 57.46 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 337453.00 345354.00 350564.00 30803.00
دستمزد 34105.00 32466.00 34105.00 6001.00 CZK / ماه
دستمزد در تولید 34364.00 31798.00 34364.00 11827.00 CZK / ماه
حداقل دستمزد 518.97 468.87 518.97 92.35 EUR / ماه
جمعیت 10.61 10.59 10.61 9.59 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.33 62.67 58.00
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.17 63.33 61.00
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.50 61.00 58.10 در صد
هزینه زندگی خانواده 20500.00 20900.00 20900.00 17700.00 CZK / ماه
هزینه زندگی انفرادی 15500.00 15700.00 15700.00 12600.00 CZK / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 325.70 332.80 332.80 190.80 هزار
بهره وری 110.60 102.30 123.50 62.40 نقاط شاخص
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 32200.00 35400.00 29500.00 CZK / ماه
رشد دستمزد 4.30 4.60 7.40 -3.10 در صد
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 14600.00 15700.00 13400.00 CZK / ماه
افراد شاغل 5307.76 5295.93 5326.33 4675.90 هزار
تغییر اشتغال 0.00 0.60 1.60 -1.30 در صد
نرخ اشتغال 75.00 75.00 75.40 63.70 در صد
استخدام تمام وقت 4815.70 4821.60 4848.70 4306.10 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جمهوری چک - نرخ بیکاری جوانان.