جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 23.23 2019-08
بازار سهام 1041 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
نرخ بیکاری 2.7 2019-07
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
نرخ بهره 2 2019-08
موازنه تجاری 45374 2019-06
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 92.7 2019-07
شاخص PMI تولید 43.1 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-06
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205 2019-03
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 324 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16296 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60482 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 295607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145589 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208147 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2019-07
افراد بیکار 205120 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 6.6 2019-06
هزینه های کار 126 2019-03
پست های خالی شغلی 346563 2019-07
دستمزد 32466 2019-03
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 31798 2019-03
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5296 2019-06
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 75 2019-03
استخدام تمام وقت 4822 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 333 2019-03
بهره وری 102 2019-03
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-07
اندازه اصل تورم 2.13 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-03
قیمت تولید 103 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-07
قیمت صادرات 97 2019-06
قیمت واردات 96.2 2019-06
CPI مسکن آب و برق 111 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-07
تورم مواد غذایی 4.1 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-08
عرضه پول M0 585852 2019-06
عرضه پول M1 4043004 2019-06
عرضه پول M2 4566451 2019-06
ترازنامه بانک 8007689 2019-05
ذخایر ارزی 144940 2019-07
وام به بخش خصوصی 1103091 2019-02
نرخ بهره سپرده 1 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 3333572 2019-05
نرخ وام 3 2019-06
عرضه پول M3 4709391 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 45374 2019-06
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 362402 2019-06
واردات 317029 2019-06
بدهی خارجی 169260 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-06
گردش سرمایه 3144 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.2 2019-06
تولید نفت خام 2 2019-04
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 11007 2019-07
هزینه های دولت 228 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 119426 2019-07
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 108419 2019-07
درخواست پناهندگی 135 2019-05
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 92.7 2019-07
شاخص PMI تولید 43.1 2019-07
تولید صنعتی -3.8 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2019-06
تولید صنعتی -6.2 2019-06
میزان سفارشات جدید 90.07 2019-06
تغییرات موجودی انبار 4.83 2019-03
ثبت خودرو 21902 2019-06
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 6172 2019-06
استخراج معدن -12.4 2019-06
تولید فولاد 398 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2019-06
هزینه های مصرف کننده 572 2019-03
پس انداز های شخصی 10.87 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 250699 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 3077754 2019-06
قیمت گازوئیل 1.45 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.1 2019-06
شاخص مسکن 137 2019-03
جواز ساختمان 7390 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9536 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.