جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 22.78 2019-06
بازار سهام 1052 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.6 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.6 2019-05
نرخ تورم 2.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
نرخ بهره 2 2019-05
موازنه تجاری 48042 2019-04
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 93.8 2019-05
شاخص PMI تولید 46.6 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-04
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 216 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205 2019-03
تولید ناخالص ملی 4735267 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 324 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16296 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60482 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 295607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145589 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208147 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2019-05
افراد بیکار 200675 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.9 2019-04
هزینه های کار 126 2019-03
پست های خالی شغلی 346552 2019-05
دستمزد 32466 2019-03
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 31798 2019-03
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5306 2019-03
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 75.4 2018-12
استخدام تمام وقت 4849 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 327 2018-12
بهره وری 102 2019-03
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-05
اندازه اصل تورم 2.11 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-03
قیمت تولید 104 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2019-05
قیمت صادرات 97.8 2019-04
قیمت واردات 97.3 2019-04
CPI مسکن آب و برق 111 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-05
تورم مواد غذایی 1.8 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-06
عرضه پول M0 579821 2019-04
عرضه پول M1 4002933 2019-04
عرضه پول M2 4512947 2019-04
ترازنامه بانک 7845620 2019-02
ذخایر ارزی 143701 2019-05
وام به بخش خصوصی 1103091 2019-02
نرخ بهره سپرده 0.75 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 3245147 2019-02
نرخ وام 2.75 2019-04
عرضه پول M3 4653633 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 48042 2019-04
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 386694 2019-04
واردات 338651 2019-04
بدهی خارجی 169310 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-04
گردش سرمایه 28789 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.2 2019-06
تولید نفت خام 2 2019-02
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 110 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -21218 2019-05
هزینه های دولت 228 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 113280 2019-05
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 134498 2019-05
درخواست پناهندگی 200 2019-02
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 93.8 2019-05
شاخص PMI تولید 46.6 2019-05
تولید صنعتی 3.3 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-04
تولید صنعتی 3.1 2019-04
میزان سفارشات جدید 109 2019-04
تغییرات موجودی انبار 4.83 2019-03
ثبت خودرو 22921 2019-04
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 7405 2019-03
استخراج معدن -1.3 2019-04
تولید فولاد 417 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 2019-04
هزینه های مصرف کننده 572 2019-03
پس انداز های شخصی 12.38 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 247439 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 3045599 2019-04
قیمت گازوئیل 1.47 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 8.9 2019-04
شاخص مسکن 134 2018-12
جواز ساختمان 7224 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 78.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9566 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.