جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 23.06 2019-12
بازار سهام 1091 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.51 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
نرخ بیکاری 2.6 2019-10
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
نرخ بهره 2 2019-11
موازنه تجاری 55228 2019-09
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 91.5 2019-11
شاخص PMI تولید 43.5 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-10
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1219 2019-09
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19119 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60511 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286342 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146655 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212508 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2019-10
افراد بیکار 196518 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 5.5 2019-10
هزینه های کار 114 2019-09
پست های خالی شغلی 337453 2019-10
دستمزد 33697 2019-09
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 32917 2019-09
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5308 2019-09
تغییر اشتغال -0.2 2019-09
نرخ اشتغال 75 2019-06
استخدام تمام وقت 4816 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 326 2019-06
بهره وری 123 2019-09
رشد دستمزد 4 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-10
اندازه اصل تورم 2.03 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-09
قیمت تولید 103 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-10
قیمت صادرات 97.8 2019-09
قیمت واردات 96.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 112 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی 2.8 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-12
عرضه پول M0 594630 2019-10
عرضه پول M1 4079627 2019-10
عرضه پول M2 4681214 2019-10
ترازنامه بانک 8094815 2019-09
ذخایر ارزی 147099 2019-10
وام به بخش خصوصی 1153356 2019-09
نرخ بهره سپرده 1 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 3432431 2019-09
نرخ وام 3 2019-11
عرضه پول M3 4805625 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 55228 2019-09
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 404797 2019-09
واردات 349568 2019-09
بدهی خارجی 170630 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه 20626 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 485 2019-03
ذخایر طلا 7.99 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-07
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -19059 2019-11
هزینه های دولت 233 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 130445 2019-11
بدهی های دولت 1734720 2018-12
هزینه های مالی 149504 2019-11
درخواست پناهندگی 130 2019-08
ارزیابی اعتبار 83 2019-12
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 91.5 2019-11
شاخص PMI تولید 43.5 2019-11
تولید صنعتی -0.6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-09
تولید صنعتی -0.3 2019-09
میزان سفارشات جدید 103 2019-09
تغییرات موجودی انبار 6.52 2019-09
ثبت خودرو 19935 2019-10
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7002 2019-09
استخراج معدن -0.2 2019-09
تولید فولاد 270 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 576 2019-09
پس انداز های شخصی 11.72 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 259633 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 3146772 2019-10
قیمت گازوئیل 1.41 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.9 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-09
شاخص مسکن 140 2019-06
جواز ساختمان 7535 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 10035 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.