جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 22.9 2019-10
بازار سهام 1043 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
نرخ بیکاری 2.7 2019-09
نرخ تورم 2.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
نرخ بهره 2 2019-09
موازنه تجاری 32200 2019-08
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 92.9 2019-09
شاخص PMI تولید 44.9 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-08
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1215 2019-06
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18738 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60616 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285481 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212497 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2019-09
افراد بیکار 201907 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 5.1 2019-08
هزینه های کار 122 2019-06
پست های خالی شغلی 345354 2019-09
دستمزد 34105 2019-06
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 34364 2019-06
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5296 2019-06
تغییر اشتغال 0 2019-06
نرخ اشتغال 75 2019-06
استخدام تمام وقت 4822 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 333 2019-03
بهره وری 111 2019-06
رشد دستمزد 4.3 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-09
اندازه اصل تورم 2.01 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-06
قیمت تولید 103 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-09
قیمت صادرات 97.4 2019-08
قیمت واردات 96.3 2019-08
CPI مسکن آب و برق 112 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
تورم مواد غذایی 2.5 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-10
عرضه پول M0 588482 2019-08
عرضه پول M1 4072294 2019-08
عرضه پول M2 4639954 2019-08
ترازنامه بانک 8063989 2019-07
ذخایر ارزی 143349 2019-09
وام به بخش خصوصی 1128698 2019-07
نرخ بهره سپرده 1 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 3358727 2019-07
نرخ وام 3 2019-09
عرضه پول M3 4772058 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 32200 2019-08
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 342517 2019-08
واردات 310312 2019-08
بدهی خارجی 170630 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-08
گردش سرمایه -2896 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 485 2019-03
ذخایر طلا 8.15 2019-09
تولید نفت خام 2 2019-06
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -5603 2019-09
هزینه های دولت 230 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 133463 2019-09
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 139066 2019-09
درخواست پناهندگی 100 2019-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 92.9 2019-09
شاخص PMI تولید 44.9 2019-09
تولید صنعتی -1.2 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-08
تولید صنعتی -1 2019-08
میزان سفارشات جدید 99.12 2019-08
تغییرات موجودی انبار -2.94 2019-06
ثبت خودرو 15770 2019-09
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 6554 2019-08
استخراج معدن -3.2 2019-08
تولید فولاد 364 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-08
هزینه های مصرف کننده 575 2019-06
پس انداز های شخصی 10.87 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 256362 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 3117488 2019-08
قیمت گازوئیل 1.4 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.9 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.4 2019-08
شاخص مسکن 140 2019-06
جواز ساختمان 7503 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9536 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.