جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 22.61 2019-02
بازار سهام 1068 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.86 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
نرخ بیکاری 3.3 2019-01
نرخ تورم 2.5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
نرخ بهره 1.75 2019-02
موازنه تجاری 19271 2018-12
حساب جاری -1738 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12
بودجه دولت 1.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 95.7 2019-01
شاخص PMI تولید 49 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 216 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1188 2018-09
تولید ناخالص ملی 4735267 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 324 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17236 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59781 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287289 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143730 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202938 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-01
افراد بیکار 245057 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 5.8 2018-12
هزینه های کار 115 2018-09
پست های خالی شغلی 331453 2019-01
دستمزد 31516 2018-09
حداقل دستمزد 513 2019-12
دستمزد در تولید 31057 2018-09
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5326 2018-12
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ اشتغال 75 2018-09
استخدام تمام وقت 4831 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 324 2018-09
بهره وری 120 2018-09
رشد دستمزد 6 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-01
اندازه اصل تورم 1.85 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-09
قیمت تولید 101 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2018-12
قیمت صادرات 98.3 2018-11
قیمت واردات 98.2 2018-11
CPI مسکن آب و برق 155 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی -0.2 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-02
عرضه پول M0 570764 2018-12
عرضه پول M1 3957984 2018-12
عرضه پول M2 4372546 2018-12
ترازنامه بانک 7331916 2018-12
ذخایر ارزی 143342 2019-01
وام به بخش خصوصی 1097473 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.75 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 3372445 2018-12
نرخ وام 2.75 2019-02
عرضه پول M3 4492616 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 19271 2018-12
حساب جاری -1738 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
صادرات 316125 2018-12
واردات 296854 2018-12
بدهی خارجی 169927 2018-09
رابطه مبادله 100 2018-11
گردش سرمایه 33609 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 2017-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.8 2019-03
تولید نفت خام 2 2018-08
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 110 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12
بودجه دولت 1.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 8772 2019-01
هزینه های دولت 227 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2017-12
درآمدهای دولت 121763 2019-01
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 112991 2019-01
درخواست پناهندگی 90 2018-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.7 2019-01
شاخص PMI تولید 49 2019-01
تولید صنعتی -1.4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2018-12
تولید صنعتی -2.9 2018-12
میزان سفارشات جدید 95.19 2018-12
تغییرات موجودی انبار -3.21 2018-09
ثبت خودرو 19278 2019-01
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 8130 2018-12
استخراج معدن -4.7 2018-12
تولید فولاد 433 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 563 2018-09
پس انداز های شخصی 9.84 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 244640 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 2966403 2018-12
قیمت گازوئیل 1.42 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.8 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2018-12
شاخص مسکن 132 2018-09
جواز ساختمان 6828 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 78.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8379 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.