جمهوری چک

بازارها آخرین مرجع
پول 23.09 2019-04
بازار سهام 1086 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.85 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
نرخ بیکاری 3 2019-03
نرخ تورم 3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
نرخ بهره 1.75 2019-04
موازنه تجاری 40700 2019-02
حساب جاری 431 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.8 2019-04
شاخص PMI تولید 47.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 216 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1201 2018-12
تولید ناخالص ملی 4735267 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 329 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17300 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292778 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145236 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206710 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-03
افراد بیکار 227053 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6 2019-02
هزینه های کار 120 2018-12
پست های خالی شغلی 339331 2019-03
دستمزد 33840 2018-12
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 33512 2018-12
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5326 2018-12
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ اشتغال 75 2018-09
استخدام تمام وقت 4849 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 327 2018-12
بهره وری 117 2018-12
رشد دستمزد 4.7 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-03
اندازه اصل تورم 2.11 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-12
قیمت تولید 103 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2019-03
قیمت صادرات 97.8 2019-02
قیمت واردات 96.8 2019-02
CPI مسکن آب و برق 155 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی 1.9 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-04
عرضه پول M0 572343 2019-02
عرضه پول M1 3975795 2019-02
عرضه پول M2 4457559 2019-02
ترازنامه بانک 7331916 2018-12
ذخایر ارزی 142856 2019-03
وام به بخش خصوصی 1097473 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.75 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 3372445 2018-12
نرخ وام 2.75 2019-04
عرضه پول M3 4579066 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 40700 2019-02
حساب جاری 431 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 359092 2019-02
واردات 318370 2019-02
بدهی خارجی 169310 2018-12
رابطه مبادله 101 2019-02
گردش سرمایه 29098 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.4 2019-03
تولید نفت خام 2 2018-12
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 110 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 10663 2019-03
هزینه های دولت 226 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2017-12
درآمدهای دولت 146920 2019-03
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 136257 2019-03
درخواست پناهندگی 170 2019-01
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.8 2019-04
شاخص PMI تولید 47.3 2019-03
تولید صنعتی 1.5 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-02
تولید صنعتی 0.9 2019-02
میزان سفارشات جدید 101 2019-02
تغییرات موجودی انبار -1.55 2018-12
ثبت خودرو 21491 2019-03
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 7405 2019-03
استخراج معدن -0.8 2019-02
تولید فولاد 398 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 563 2018-12
پس انداز های شخصی 12.38 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 243873 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 3010230 2019-02
قیمت گازوئیل 1.38 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.8 2019-02
شاخص مسکن 134 2018-12
جواز ساختمان 6828 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 78.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8379 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.