جمهوری چک

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 22.59 22.54 22.7 22.86 23.03 23.69
Stock Market 1005.70 1090 1083 1075 1067 1037
Government Bond 10Y 2.04 2.25 2.32 2.39 2.46 2.78
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.60 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
GDP Annual Growth Rate 2.40 3 3.3 3.4 3.2 3.2
Unemployment Rate 2.80 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
Inflation Rate 2.00 2.4 2.3 2.2 2.1 2
Inflation Rate Mom -0.10 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
Interest Rate 1.75 1.75 2 2.25 2.25 2.5
Balance of Trade 36380.00 16000 50000 38000 26423 25000
Current Account -1737.70 -420 3870 -470 -817 -370
Current Account to GDP 1.10 -0.5 -1 -1 -1 -1.5
Government Debt to GDP 34.60 32.6 30.4 30.4 30.4 29.6
Government Budget 1.60 1.4 1.1 1.1 1.1 0.9
Business Confidence 97.80 97.3 94.2 92.9 98.16 93.5
Manufacturing PMI 51.80 53.2 54.4 54.2 51.8 53.8
Consumer Confidence 106.90 110 107 107 107 110
Retail Sales MoM 1.00 -0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Corporate Tax Rate 19.00 19 19 19 19 19
Personal Income Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.60 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
GDP Annual Growth Rate 2.40 3 3.3 3.4 3.2 3.2
GDP 215.73 218 220 220 220 221
GDP Constant Prices 1187.80 1185 1186 1194 1200 1257
Gross National Product 4735267.00 4865487 4878888 4899439 4899439 5161776
Gross Fixed Capital Formation 323.71 302 314 322 327 321
GDP per capita 22779.29 23000 23500 23500 23500 24000
GDP per capita PPP 32605.91 33100 34100 34100 34100 34800
GDP From Agriculture 17236.00 17847 17505 17542 17420 18934
GDP From Construction 59781.00 57180 59170 59952 60419 60662
GDP From Manufacturing 287289.00 290236 289773 289665 290354 307910
GDP From Public Administration 143730.00 144363 144162 145635 145264 153155
GDP From Services 202938.00 202016 203883 205229 205103 214318
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 2.80 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
Wages 31516.00 33500 32000 31851 30624 38000
Wages in Manufacturing 31057.00 31500 32000 32353 30885 34500
Minimum Wages 468.87 469 510 510 510 550
Population 10.61 10.61 10.64 10.64 10.64 10.66
Retirement Age Women 62.67 62.67 63.17 62.67 62.67 63.67
Retirement Age Men 63.33 63.33 63.5 63.33 63.33 63.67
Living Wage Family 20500.00 18300 18039 20075 19625 18800
Wage Growth 6.00 4.8 4.5 4 5.36 2.5
Wages Low Skilled 15700.00 15600 15600 15015 15174 16200
Wages High Skilled 35400.00 35400 35400 33295 33665 37000
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.00 2.4 2.3 2.2 2.1 2
Inflation Rate Mom -0.10 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
Consumer Price Index CPI 105.90 204 107 108 108 212
Harmonised Consumer Prices 101.60 105 104 105 104 109
Core Consumer Prices 108.02 108 108 109 110 112
Producer Prices 102.20 126 102 104 104 137
Producer Prices Change 3.90 3.6 3.1 2.8 2.6 2.2
CPI Housing Utilities 154.60 153 154 155 157 159
CPI Transportation 107.20 107 108 110 109 111
Food Inflation -1.20 1.7 2 2.5 0.16 3
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 1.75 1.75 2 2.25 2.25 2.5
Interbank Rate 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
Deposit Interest Rate 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.8
Lending Rate 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3.5
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 36380.00 16000 50000 38000 26423 25000
Current Account -1737.70 -420 3870 -470 -817 -370
Current Account to GDP 1.10 -0.5 -1 -1 -1 -1.5
Imports 392727.00 306000 379000 354000 327940 344000
Exports 429107.00 322000 429000 392000 356422 369000
Terms of Trade 99.60 99.55 99.56 99.55 99.56 99.55
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 34.60 32.6 30.4 30.4 30.4 29.6
Government Budget 1.60 1.4 1.1 1.1 1.1 0.9
Government Budget Value -27309.47 11703 9583 8567 7420 4084
Government Spending 226.60 220 223 224 229 233
Government Spending to GDP 38.80 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 19.00 19 19 19 19 19
Personal Income Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Sales Tax Rate 21.00 21 21 21 21 21
Social Security Rate 45.00 45 45 45 45 45
Social Security Rate For Companies 34.00 34 34 34 34 34
Social Security Rate For Employees 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 97.80 97.3 94.2 92.9 98.16 93.5
Manufacturing PMI 51.80 53.2 54.4 54.2 51.8 53.8
Industrial Production 6.70 3.8 3.6 1.71 1.7 2.5
Industrial Production Mom -1.10 -0.7 0.4 0.32 0.33 0.4
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 106.90 110 107 107 107 110
Retail Sales MoM 1.00 -0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Retail Sales YoY 6.40 4 3.7 3.15 3.16 2.2
Consumer Spending 563.48 560 563 565 569 594
Gasoline Prices 1.47 1.48 1.45 1.42 1.4 1.3
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 10.40 12.6 8.3 4.2 2.4 1.9


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.