کرواسی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.55 2019-02
بازار سهام 1768 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 9.6 2018-12
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2018-12
نرخ بهره 2.5 2019-01
موازنه تجاری -4400 2018-12
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 54.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99110 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20082 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2664 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4013 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10582 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11723 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22169 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2018-12
افراد شاغل 1689 2018-09
افراد بیکار 148919 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 22.7 2018-12
هزینه های کار 82.3 2018-09
بهره وری 100 2018-12
دستمزد 6267 2018-11
حداقل دستمزد 466 2018-12
دستمزد در تولید 5747 2018-11
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-09
نرخ اشتغال 61.9 2018-09
استخدام تمام وقت 1574 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 2018-09
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 88.6 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.8 2018-12
قیمت تولید 99.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 98.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 2018-12
تورم مواد غذایی 0.5 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.25 2019-02
عرضه پول M0 28138 2018-12
عرضه پول M1 119995 2018-12
ترازنامه بانک 416437 2018-12
ذخایر ارزی 17438 2018-12
وام به بخش خصوصی 28215 2018-12
نرخ بهره سپرده 0 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 133431 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4400 2018-12
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
صادرات 9800 2018-12
واردات 15300 2018-12
بدهی خارجی 43558 2018-10
گردش سرمایه 3250 2018-09
حواله 578 2018-09
ورود توریست 226710 2018-12
تولید نفت خام 14 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.8 2018-09
شاخص تروریسم 0.01 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -775 2018-11
هزینه های دولت 17778 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 2017-12
درآمدهای دولت 12594 2018-10
بدهی های دولت 280282 2018-10
هزینه های مالی 9932 2018-10
درخواست پناهندگی 65 2018-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.6 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.9 2018-12
تولید صنعتی -6.5 2018-12
تغییرات موجودی انبار -8334 2018-09
ثبت خودرو 3564 2019-01
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 10.2 2019-01
شاخص رقابتی 60.11 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 1228 2018-12
استخراج معدن -10.8 2018-12
تولید فولاد 20 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2018-12
هزینه های مصرف کننده 48195 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 64653 2018-12
نرخ وام بانکی 3.43 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-01
قیمت گازوئیل 1.43 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 2016-12
شاخص مسکن 112 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.