کرواسی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.6 2019-04
بازار سهام 1819 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.85 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 10.2 2019-02
نرخ تورم 0.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
نرخ بهره 2.5 2019-03
موازنه تجاری -5600 2019-02
حساب جاری -873 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.5 2017-12
بودجه دولت 0.9 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 2019-02
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 54.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 88336 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19215 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3064 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4006 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10977 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14646 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2019-02
افراد شاغل 1644 2018-12
افراد بیکار 156378 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 22 2018-12
هزینه های کار 82.3 2018-09
بهره وری 104 2019-02
دستمزد 6400 2019-01
حداقل دستمزد 506 2019-06
دستمزد در تولید 5838 2019-01
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-09
نرخ اشتغال 61.9 2018-09
استخدام تمام وقت 1528 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51 2018-12
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 93.8 2018-12
رشد دستمزد 3.4 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.2 2019-02
قیمت تولید 101 2019-03
CPI مسکن آب و برق 99.5 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
تورم مواد غذایی -0.8 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 0.24 2019-04
عرضه پول M0 27824 2019-02
عرضه پول M1 116343 2019-02
ترازنامه بانک 414615 2019-01
ذخایر ارزی 18934 2019-02
وام به بخش خصوصی 28701 2019-02
نرخ بهره سپرده 0 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 140778 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5600 2019-02
حساب جاری -873 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
صادرات 8752 2019-02
واردات 14301 2019-02
بدهی خارجی 44529 2018-12
گردش سرمایه -591 2018-12
حواله 578 2018-09
ورود توریست 170453 2019-02
تولید نفت خام 14 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.8 2018-09
شاخص تروریسم 0.01 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.5 2017-12
بودجه دولت 0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -775 2018-11
هزینه های دولت 18212 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 2017-12
درآمدهای دولت 10622 2018-11
بدهی های دولت 280282 2018-10
هزینه های مالی 11191 2018-11
درخواست پناهندگی 30 2018-12
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 2019-02
تولید صنعتی 2.6 2019-02
تغییرات موجودی انبار 2359 2018-12
ثبت خودرو 5047 2019-03
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 11.7 2019-03
شاخص رقابتی 60.11 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 1119 2019-02
استخراج معدن 0.6 2019-02
تولید فولاد 15 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 53449 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 65514 2019-02
نرخ وام بانکی 3.14 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2019-03
قیمت گازوئیل 1.51 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.5 2017-12
شاخص مسکن 114 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.