رشد دستمزد

کشور آخرین قبلی
آرژانتین 2.34 2018-09
استرالیا 2.30 2018-09
بلاروس 15.90 2018-09
بلژیک 3.70 2018-03
قبرس 1.40 2018-06
جمهوری چک 6.00 2018-09
استونی 6.30 2018-06
منطقه یورو 2.40 2018-09
اتحادیه اروپا 2.70 2018-09
فرانسه 0.40 2018-06
آلمان 0.50 2018-06
مجارستان 10.40 2018-09
ایسلند 3.20 2018-10
ایتالیا 1.80 2018-10
ژاپن 1.50 2018-10
مقدونیه 4.60 2018-06
هلند 2.27 2018-11
نروژ 2.42 2018-09
لهستان 7.60 2018-10
پرتغال 3.50 2018-09
روسیه 4.40 2018-10
اسلواکی 3.30 2018-09
اسلوونی 1.78 2018-09
سوئیس 0.80 2018-06
اوکراین 24.95 2018-10
انگلستان 3.30 2018-10
ایالات متحده 4.60 2018-09


- رشد دستمزد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی