فروش خودرو

کشور آخرین قبلی
استرالیا 87528.00 2018-12
برزیل 170483.00 2019-03
شیلی 27912.00 2019-02
چین 2520000.00 2019-03
کلمبیا 10578.00 2019-02
مکزیک 61448.00 2019-02
فیلیپین 8471.00 2019-02
روسیه 160180.00 2019-03
آفریقای جنوبی 47718.00 2019-03
اسپانیا 122664.00 2019-03
تایلند 82324.00 2019-02
ترکیه 49221.00 2019-03
ایالات متحده 17.45 2019-03


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی