فروش خودرو

کشور آخرین قبلی
استرالیا 93860.00 2018-11
برزیل 192146.00 2018-11
شیلی 37132.00 2018-10
چین 2547800.00 2018-11
کلمبیا 13196.00 2018-10
مکزیک 70427.00 2018-10
فیلیپین 9197.00 2018-11
روسیه 167494.00 2018-11
آفریقای جنوبی 47486.00 2018-11
اسپانیا 91063.00 2018-11
تایلند 86931.00 2018-10
ترکیه 58204.00 2018-11
ایالات متحده 17.49 2018-11


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی