فروش خودرو

کشور آخرین قبلی
استرالیا 87528.00 2018-12
برزیل 163796.00 2019-01
شیلی 34981.00 2018-12
چین 2367300.00 2019-01
کلمبیا 13887.00 2018-12
مکزیک 86495.00 2018-12
فیلیپین 9301.00 2018-12
روسیه 103064.00 2019-01
آفریقای جنوبی 42374.00 2019-01
اسپانیا 93546.00 2019-01
تایلند 113581.00 2018-12
ترکیه 14373.00 2019-01
ایالات متحده 16.70 2019-01


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی