تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا -4.92 2019-03
برزیل 55.10 2019-05
ژاپن 6.00 2019-03
انگلستان -13.00 2019-06


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی