تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا 0.84 2019-06
برزیل 57.50 2019-10
ژاپن -4.00 2019-09
انگلستان -24.00 2019-09


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی