تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا -1.12 2018-12
برزیل 60.50 2019-03
ژاپن 6.00 2019-03
انگلستان -31.00 2019-03


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی