تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا -1.12 2018-12
برزیل 63.30 2019-01
ژاپن 14.00 2018-12
انگلستان -31.00 2019-03


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی