تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا 0.84 2019-06
برزیل 55.40 2019-07
ژاپن -1.00 2019-06
انگلستان -24.00 2019-09


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی