تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا 1.21 2019-09 0.84
برزیل 61.50 2019-11 57.5
ژاپن -4.00 2019-09 -1
انگلستان -34.00 2019-12 -24


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی