تمایلات کسب و کار کوچک

کشور آخرین قبلی
استرالیا -4.01 2018-09
برزیل 61.90 2018-11
ژاپن 14.00 2018-12
انگلستان -18.00 2018-12


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی