- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
فرانسه -0.10 2019-03
هلند 1.10 2019-03
پرتغال 1.50 2019-03
تایلند -0.20 2019-03
ایالات متحده 0.90 2019-03


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی