- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
فرانسه -0.10 2019-06
هلند 1.70 2019-06
پرتغال 2.20 2019-06
تایلند -0.10 2019-06
ایالات متحده 0.30 2019-06


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی