آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها

کشور آخرین قبلی
برزیل 48.44 2019-06
کانادا 16942.20 2019-05
فرانسه 25330.50 2019-03
پورتوریکو 860.10 2019-07
سوئیس 5071.00 2019-03
ایالات متحده 164.00 2019-07


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.