آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها

کشور آخرین قبلی
برزیل 157.21 2019-09 121
کانادا 17015.20 2019-07 16926
فرانسه 25395.90 2019-06 25340
پورتوریکو 872.40 2019-09 867
سوئیس 5109.00 2019-06 5071
ایالات متحده 128.00 2019-10 180


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.