- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
بحرین 5.60 2019-08
برزیل 1.10 2019-08
چین 12.50 2019-09
منطقه یورو 3.40 2019-08
فرانسه 5.65 2019-07
یونان -0.70 2019-08
هند 8.80 2019-09
اندونزی 9.58 2019-07
ژاپن 2.00 2019-09
کویت 4.70 2019-08
نروژ 5.50 2019-08
عمان 2.90 2019-08
پاپوآ گینه نو 3.60 2019-07
پرتغال 0.60 2019-06
قطر 8.30 2019-08
عربستان سعودی 2.40 2019-08
اسپانیا 2.10 2019-06
سوئد 4.90 2019-08
تایوان 4.61 2019-08
امارات متحده عربی 4.60 2019-08


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی