تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها

کشور آخرین قبلی
فرانسه -6.10 2019-03
ایرلند 37019.00 2019-04
ایالات متحده 212.00 2019-05


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.