تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها

کشور آخرین قبلی
فرانسه -46.60 2019-09 -20.1
ایرلند 35076.00 2019-10 33891
ایالات متحده 211.00 2019-11 219


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.