- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
فنلاند -17.00 2019-08 17
آلمان -0.40 2019-10 1.5
ایتالیا 1.00 2019-09 0.8
رومانی 1.30 2019-08 7.4
اسلواکی -7.60 2019-09 -9.6
اسپانیا -1.10 2019-09 -2
انگلستان -26.00 2019-11 -37
ایالات متحده 0.30 2019-10 -0.8


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی