- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
فنلاند -17.00 2019-08
آلمان -0.60 2019-08
ایتالیا 1.10 2019-08
رومانی 1.30 2019-08
اسلواکی -6.10 2019-07
اسپانیا -1.90 2019-08
انگلستان -28.00 2019-09
ایالات متحده -0.10 2019-08


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی