سود شرکت سهامی

کشور آخرین قبلی
چین 5015100.00 2019-10 4593350
استونی 816564.90 2019-06 535523
جمهوری چک 323281.00 2017-12 310627
دانمارک 282297.00 2017-12 269838
لهستان 133466.20 2019-09 91888
انگلستان 114104.00 2019-09 111745
استرالیا 97460.00 2019-09 98235
کانادا 91041.00 2019-09 90428
ژاپن 17323.17 2019-09 23232
روسیه 11689.20 2019-09 10277
ایالات متحده 1881.19 2019-09 1858
آلمان 174.78 2019-09 182


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.