تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 22696.00 2019-05
کلمبیا 971013.00 2019-04
استونی 33.40 2019-04
هند 28727.00 2019-04
ژاپن 4349.00 2019-04
قزاقستان 941.40 2019-04
کنیا 507037.00 2019-03
لیبریا 30735.00 2018-12
مالزی 1323.00 2019-04
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3566.00 2019-03
لهستان 1830.00 2019-04
روسیه 4.94 2019-04
تایوان 1105.41 2019-03
تایلند 3203.54 2019-04
ترینیداد و توباگو 58377.00 2019-03


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی