تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 109.60 2017-12 186
چین 21848.80 2019-10 21765
کلمبیا 1135300.00 2019-10 1093948
استونی 36.40 2019-09 36
هند 26195.00 2019-10 25087
ژاپن 5076.00 2019-10 4740
قزاقستان 913.30 2019-10 991
کنیا 495099.00 2019-08 499945
لیبریا 22307.00 2019-07 21227
مالزی 1385.00 2019-09 1278
کره شمالی 6838.00 2017-12 7077
پاکستان 3410.00 2019-09 2626
لهستان 1801.00 2019-10 1780
روسیه 5.96 2019-09 6.25
تایوان 863.55 2019-09 880
تایلند 3346.06 2019-10 3231
ترینیداد و توباگو 57638.00 2019-09 57319


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی