تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 186.30 2016-12
چین 18394.00 2018-12
کلمبیا 1089381.00 2018-12
استونی 30.20 2018-12
هند 28877.00 2018-12
ژاپن 5425.00 2018-12
قزاقستان 290.60 2019-01
کنیا 460967.00 2018-11
لیبریا 25610.00 2018-10
مالزی 1426.00 2018-12
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3226.00 2018-12
لهستان 1247.00 2018-12
روسیه 2.99 2018-12
تایوان 1000.43 2018-11
تایلند 3469.03 2018-12
ترینیداد و توباگو 47275.00 2018-12
اوکراین 739.00 2017-11


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی