تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 186.30 2016-12
چین 22043.20 2018-10
کلمبیا 1107100.00 2018-10
استونی 56.80 2018-10
هند 28372.00 2018-10
ژاپن 5322.00 2018-10
قزاقستان 905.60 2018-10
کنیا 460546.00 2018-09
لیبریا 17487.00 2018-09
مالزی 1483.00 2018-09
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3144.00 2018-09
لهستان 1915.00 2018-10
روسیه 6.38 2018-08
تایوان 796.72 2018-09
تایلند 3185.94 2018-10
ترینیداد و توباگو 50261.00 2018-09
اوکراین 739.00 2017-11


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی