تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 186.30 2016-12
چین 18394.00 2018-12
کلمبیا 984963.00 2019-02
استونی 28.00 2019-02
هند 28511.00 2019-02
ژاپن 4796.00 2019-02
قزاقستان 702.30 2019-03
کنیا 485178.00 2019-01
لیبریا 30735.00 2018-12
مالزی 1185.00 2019-02
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3317.00 2019-01
لهستان 955.00 2019-02
روسیه 3.01 2019-02
تایوان 935.52 2019-01
تایلند 3383.43 2019-02
ترینیداد و توباگو 47275.00 2018-12


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی