تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 21765.00 2019-09
کلمبیا 1175005.00 2019-08
استونی 36.00 2019-08
هند 24454.00 2019-08
ژاپن 4654.00 2019-08
قزاقستان 1031.90 2019-08
کنیا 499945.00 2019-07
لیبریا 40398.00 2019-04
مالزی 1278.00 2019-08
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3110.00 2019-07
لهستان 1770.00 2019-08
روسیه 6.59 2019-07
تایوان 872.63 2019-07
تایلند 3390.31 2019-08
ترینیداد و توباگو 57319.00 2019-08


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی