تولید سیمان

کشور آخرین قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 21003.00 2019-07
کلمبیا 1025800.00 2019-06
استونی 43.80 2019-06
هند 28392.00 2019-06
ژاپن 4694.00 2019-06
قزاقستان 1142.20 2019-07
کنیا 507037.00 2019-03
لیبریا 37897.00 2019-02
مالزی 1105.00 2019-06
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3537.00 2019-05
لهستان 1745.00 2019-06
روسیه 6.43 2019-06
تایوان 929.60 2019-05
تایلند 3421.11 2019-06
ترینیداد و توباگو 51088.00 2019-06


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی