کاستاریکا

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stock Market 31901.40 30300 32739 32747 32752 27100
Currency 593.95 583 585 587 589 596
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.00 0.4 1.2 1 -0.3 1.3
GDP Annual Growth Rate 3.60 3.2 3 2.8 2.7 3.2
Unemployment Rate 10.20 9.5 9.3 8.7 9.4 9.3
Inflation Rate 2.29 2.3 2.5 2.7 2.9 3
Interest Rate 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
Balance of Trade -603.80 -429 -456 -438 -428 -430
Current Account to GDP -3.00 -5.09 -4.93 -4.54 -3.89 -3.85
Government Debt to GDP 65.10 68 70 70 70 70
Government Budget -5.40 -6 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
Corporate Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.00 0.4 1.2 1 -0.3 1.3
GDP Annual Growth Rate 3.60 3.2 3 2.8 2.7 3.2
GDP 57.06 59.1 60 60 60 62
GDP Constant Prices 7051447.89 7327011 7387340 7319403 7270043 7841294
Gross Fixed Capital Formation 1303008.79 1404020 1252028 1352523 1343402 1502568
GDP per capita 9792.00 10297 10500 10500 10500 10700
GDP per capita PPP 15524.99 15739 16300 16300 16300 16770
GDP From Agriculture 371006.54 346349 376597 385105 382508 370659
GDP From Construction 332729.17 318136 303970 345373 343044 340466
GDP From Manufacturing 809637.37 872004 897455 840404 834736 933210
GDP From Mining 16450.38 31548 19846 17075 16960 33763
GDP From Public Administration 279586.16 284580 288452 290210 288253 304554
GDP From Services 672662.52 745135 701010 698224 693515 797437
GDP From Transport 276203.54 278618 280917 286699 284766 298174
GDP From Utilities 180589.19 181421 177913 187452 186187 194155
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 10.20 9.5 9.3 8.7 9.4 9.3
Wages 630916.00 657000 700000 636291 636291 708000
Wages High Skilled 748700.00 775600 775600 743257 736350 790600
Wages Low Skilled 296600.00 326274 326274 316368 316403 340351
Living Wage Family 331800.00 331800 365500 331800 331800 375500
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.29 2.3 2.5 2.7 2.9 3
Consumer Price Index CPI 104.30 105 106 106 106 111
Producer Prices 115.82 113 114 114 114 115
Inflation Rate Mom 0.42 0.2 -0.1 0.2 0.3 0.1
Food Inflation 0.69 2.4 2.37 2.44 0.27 2.6
Cpi Housing Utilities 106.33 107 108 108 109 114
CPI Transportation 108.51 103 104 106 108 109
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
Deposit Interest Rate 2.79 2.79 2.79 2.79 3.04 3.04
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -603.80 -429 -456 -438 -428 -430
Current Account to GDP -3.00 -5.09 -4.93 -4.54 -3.89 -3.85
External Debt 28642.00 28500 30113 30552 31010 29000
Remittances 111.48 60 120 100 115 125
Foreign Direct Investment 529.80 600 870 710 570 950
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 65.10 68 70 70 70 70
Government Budget -5.40 -6 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
Government Budget Value -1296692.50 -902619 -941551 -979824 -945302 -953287
Government Spending 1195549.89 1196312 1184427 1240981 1232612 1280281
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
Sales Tax Rate 13.00 13 13 13 13 13
Social Security Rate 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
Social Security Rate For Companies 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
Social Security Rate For Employees 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 2.50 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4
Manufacturing Production 1.80 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5
Leading Economic Index 0.40 3.4 3.5 3.7 3.7 3.6
Industrial Production Mom -1.90 0.3 1 -0.2 -1.4 0.6
Mining Production -0.60 -1.1 -0.8 0.4 0.6 1.2
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Spending 4746060.86 4920867 4865551 4926411 4893189 5266263
Gasoline Prices 1.11 1.09 1.07 1.05 1.03 0.96
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 11.60 12 11.8 12.4 14 8


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.